Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-07 11:42:40

Teismas: nuteistojo teisė skambinti telefonu nebuvo pažeista

Vilnius
2018-06-07
Teismas: nuteistojo teisė skambinti telefonu nebuvo pažeista
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui (Lukiškių TI-K) ir Kalėjimų departamentui dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo išnagrinėti pareiškėjo prašymą iš naujo ir neturtinės žalos atlyginimo.  
H. Daktaras prašė teismo panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 2018-02-01 bei Kalėjimų departamento 2018-03-15 raštus, įpareigoti Lukiškių TI-K išnagrinėti jo pareiškimą iš naujo ir priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K, atlyginti 2 000 Eur neturtinę žalą Pasak pareiškėjo, jis kreipėsi į Lukiškių TI-K administraciją su pareiškimu, keldamas klausimą dėl teisių pažeidimų ribojant teisę skambinti telefonu. Lukiškių TI-K 2018-02-01 raštu jo pareiškimą pripažino nepagrįstu. Tokią pačią išvadą padarė ir Kalėjimų departamentas. H. Daktaras teigia, kad tokios sąlygos, kokios yra sudarytos Lukiškių TI-K kalintiems asmenims skambinti telefonu, neatitinka nei nacionalinių teisės aktų, nei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šį administracinį ginčą, konstatuoja, kad Lukiškių TI-K 2018-02-01 ir Kalėjimų departamento 2018-03-15 raštai yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjo skundą atmetė. Teismo sprendime rašoma, kad pareiškėjas, ginčydamas Lukiškių TI-K rašte nurodytą teisinį reguliavimą, nepateikia jokių konkrečių aplinkybių, kaip ir kada jam jis buvo taikomas. Teismas nepagrįstais laiko ir pareiškėjo skundo teiginius dėl skambučio trukmės skaičiavimo. Bausmių vykdymo kodekse numatytasis 15 min. telefoninis pokalbis apima tiek skambinimą, tiek kalbėjimą, todėl pareiškėjas yra neteisus teigdamas, jog laikas turėtų būti pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo, kuriam skambinama, atsiliepia į skambutį. Vertindamas pareiškėjo skundo teiginius, ar skambutis turėtų būti laikomas įvykęs, kai atsiliepia ne tas asmuo, kuriam pareiškėjas skambina, teismas pažymi, kad šiuo atveju įstaiga neturi galimybių nustatyti, koks asmuo atsiliepia į skambutį, įstaigos pareigūnai turi pareigą tik patikrinti, ar nuteistasis skambina prašyme nurodytu numeriu. H. Daktaras savo skunde teismui tiksliai nenurodė dienų, kada buvo vedamas skambinti ir kiek asmenų buvo patalpoje kartu su juo, todėl argumentus dėl vietos trūkumo skambinimo patalpoje vertino kaip nepagrįstus. Teismas atkreipia dėmesį, jog teisės aktai nenustato jokių reikalavimų skambinimo patalpoms įrengti, tai nuspręsti palikta pačioms pataisos įstaigoms. Kadangi teismas nenustatė Lukiškių TI-K neteisėtų veiksmų, atmestas ir pareiškėjo prašymas priteisti jam neturtinės žalos atlyginimą.
Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.
Kontaktai žiniasklaidai:
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas  sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt

 
 
Bendrinti