Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-07 14:29:43

2021-2027 m. ES biudžete Europos Komisija siūlo skirti 4 mlrd. EUR Bendrosios rinkos programai

2021-2027 m. ES biudžete Europos Komisija siūlo skirti 4 mlrd. EUR Bendrosios rinkos programai


2021-2027 m. ES biudžeto laikotarpiu Europos Komisija siūlo naują vartotojams įgalinti ir jų apsaugai skirtą 4 mlrd. EUR vertės programą, kuria bus sustiprintas ES vidaus rinkos valdymas. Vykdant šią programą bus remiamas įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), konkurencingumas, stiprinama žmonių, gyvūnų ir augalų sveikata ir gyvūnų gerovė ir nustatytas Europos statistikos finansavimo pagrindas.

Nauja Bendrosios rinkos programa bus remiama:
"    Vartotojų apsauga ir įgalinimas. Bus garantuojama aukšto lygio vartotojų apsauga ir produktų sauga, vartotojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas, padedama problemų patiriantiems, pavyzdžiui, kai jie perka internetu, vartotojams.
"    Įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumas. Atsižvelgdama į dabartinės Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo programos COSME sėkmę, Europos Komisija siūlo didinti paramą mažosioms įmonėms, kad jos augtų ir plėstųsi į kitas šalis.
"    Aukštas žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygis. Pagal naująją programą lėšos bus skiriamos saugiai maisto gamybai remti, užkirsti kelią gyvūnų ligoms ir augalų kenkėjams bei jiems likviduoti ir gyvūnų gerovei ES gerinti. Taip pat bus skatinamas ES maisto produktų gamintojų patekimas į rinką, prisidedama prie eksporto į trečiąsias šalis ir bus suteikta reikšminga parama žemės ūkio ir maisto pramonei.
"    Efektyvus vykdymo užtikrinimas ir pirmos klasės standartai. Vykdant programą bus stiprinamas valstybių narių bendradarbiavimas su Europos Komisija siekiant užtikrinti, kad ES taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos ir vykdomos. Programoje numatyta parama Europos standartizacijos organizacijoms, kuriant šiuolaikinius ir perspektyvius standartus.
"    Sąžininga konkurencija skaitmeniniame amžiuje. Programa padės Europos Komisijai toliau stiprinti IT priemones ir ekspertinius gebėjimus, kurie padeda efektyviai užtikrinti konkurencijos taisyklių laikymąsi skaitmeninės ekonomikos sektoriuje (t. y. reaguoti į rinkos pokyčius, pavyzdžiui, didelio duomenų kiekio ir algoritmų naudojimą), ir stiprinti Europos Komisijos ir valstybių narių bei teismų bendradarbiavimą.
"    Kokybiška Europos statistika. Vykdant programą bus finansuojamos nacionalinės statistikos institucijos Europos statistiniams duomenims, kurie yra būtini priimant sprendimus visose politikos srityse, rinkti ir platinti.
Bendroji rinka leidžia europiečiams laisvai keliauti, studijuoti, dirbti, gyventi ir įsimylėti nepaisant valstybių sienų. Jie gali pirkti, ką nori ir kur nori, rinktis įvairesnes prekes ir jas pirkti pigiau. Europos įmonės - didelės ir mažos - gali plėsti savo klientų bazę ir lengviau keistis produktais ir paslaugomis visoje ES. Paprastai kalbant, bendroji Europos rinka yra didžiausias turtas, galintis užtikrinti ekonomikos augimą ir stiprinti Europos konkurencingumą globalizuotose rinkose. Nauja Bendrosios rinkos programa atitinka Europos Komisijos kito ilgalaikio biudžeto, pasiūlyto 2018 m. gegužės 2 d., viziją. Tai moderni, paprasta ir lanksti programa, kurioje daugelio sričių veikla, kuri anksčiau buvo finansuojama atskirai, konsoliduojama į vieną darnią programą. Tai sumažins dubliavimą ir pagerins bendradarbiavimą. Ši programa užtikrins realaus veiksmingo bendrosios rinkos veikimo tęstinumą ir kartu bus ekonomiškai naudingesnė ES piliečiams.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_lt.htm


Ryšių su žiniasklaida grupė
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius
Tel: +370 5 2430335
 
 
Bendrinti