Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-11 09:26:22

VIEŠAS KREIPIMASIS į Lietuvos piliečius ir į Sąjūdžio pirmeivį, filosofą ir diplomatą, olimpietį, rašytoją, humanitarinių mokslų daktarą ARVYDĄ JUOZAITĮ

 

Gerbiamas Arvydai Juozaiti,

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo priešaušryje Jūs pasielgėte atsakingai ir drąsiai, Jūsų viešai ištartas žodis paskatino tūkstančius Lietuvos šviesuolių ateiti į viešo ir politinio gyvenimo erdvę. Tai nepamirštama. Pirmieji Sąjūdžio žingsniai taip pat neįsivaizduojami be Jūsų įnašo — organizuojant mitingus, leidžiant „Sąjūdžio žinias”, rengiant Steigiamąjį Sąjūdžio suvažiavimą, jo dokumentus.   

Praėjo 30 metų. Jūs skyrėte tuos dešimtmečius ne tik politikai. Pastaruoju metu gyvenote pirmiausia kūrybos erdvėje, vaisingai dirbote diplomatinėje tarnyboje. Savo pilietines ir patriotines nuostatas nekartą skelbėte viešai.

Žinome, kad likote ištikimas Sąjūdžio moralinėms ir politinėms vertybėms, kurios šiandien mums suteiks galių susigrąžinti valstybę, sustabdyti jos ištautinimą.

Mes įsitikinę, kad esate Atgimimo ir neblėstančios vilties Lietuvos asmenybė, nesusijusi su dabartine politine klase, kurioje įsivyravo abejingumas Lietuvos likimui ir bendrajam gėriui.

Jums dera žengti lemiamą žingsnį ir paskelbti, kad grįžtate į aktyvią politinę veiklą. Todėl, gerbiamas Arvydai, dalyvaukite Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.

Drauge sieksime, kad Arvydo Juozaičio grįžimas būtų tikra Lietuvos gaivinimo akcija, žadinanti  piliečių ūpą  kurti savo ateitį tik Tėvynėje ir telkianti jų valią, kad viešoji politika būtų nukreipta į tokiai kūrybai tinkamų sąlygų sudarymą.  Valstybės valdyme šiandien būtini kūrėjai.

Laukiame galutinio sprendimo. Tikime, kad jis bus palankus Lietuvai, nes daugeliui piliečių bus suteiktas tikras pasirinkimas. Lietuvai reikia Atgimimo prezidento.

Esame pasirengę ateiti į talką ir kviečiame kitus prisidėti.  

 

Vilnius, 2018-06-11 d.

 

Pasirašo:

Algimantas Baltakis - Liaudies poetas, literatūros kritikas, redaktorius, vertėjas. Daugybės dainų tekstų autorius

Aloyzas Stasiulevičius - dailininkas

Pranas Treinys - rašytojas, aktorius, buvęs ilgametis Lietuvos valstybinio dramos teatro direktorius

Gediminas Storpirštis - teatro ir kino aktorius, teatro pedagogas, dainų autorius ir atlikėjas

Romas Ubartas - olimpinis čempionas

Lina Kačiušytė - olimpinė čempionė

Vytautas Bubnys - rašytojas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo tarybos narys, buvęs LR Seimo narys

Ramūnas Cicėnas -  teatro, kino ir televizijos aktorius, režisierius

Erika Drungytė -  poetė, literatūros kritikė, vertėja, kultūros ir meno žurnalo „Nemunas" redaktorė

Juozas Budraitis - kino, televizijos ir teatro aktorius, fotomenininkas, diplomatas

Jūratė Laučiūtė                           - humanitarinių mokslų daktarė, kalbininkė lituanistė, Kretingos rajono savivaldybės        tarybos narė

Vytautas Rubavičius - Lietuvos poetas, publicistas, kultūros kritikas, žurnalistas, vertėjas, filosofijos mokslų daktaras

Alvydas Butkus                           - habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, kalbininkas lituanistas, pedagogas, publicistas

Aldonas Pupkis                           - kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras

Algimantas Raudonikis -  kompozitorius, kultūros ir meno veikėjas, pedagogas, liaudies artistas

Gintaras Karosas - skulptorius, Europos parko direktorius, asociacijos „Talka kalbai ir tautai" pirmininkas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Raimundas Balza -  istorikas, paveldosaugininkas, muziejininkas

Jurgis Jurgelis - Kovo 11 Akto  Signataras, generolas

Romualdas Grigas - sociologas, publicistas, prozininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas

Krescencijus Stoškus -  filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas

Bronislovas Genzelis - Nepriklausomybės akto signataras, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, buv. LR Seimo narys, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, filosofas, Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo tarybos narys

Bronius Leonavičius - dailininkas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, buvęs Dailininkų sąjungos pirmininkas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys

Rimantas Dichavičius - foto menininkas, albumų leidėjas

Vincas Ramutis Gudaitis - filologas, rašytojas, prozininkas, signataras, buvęs žurnalistų etikos inspektorius, buvęs Sąjūdžio Seimo tarybos narys

Leonas V. Ašmantas - visuomenės bei politinis veikėjas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės ministras

Albertas Sinevičius - politikas, pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės ministras, Pirmosios Vyriausybės narių klubo vadovas, Vilniaus „Rotary" klubo garbės narys

Jonas Biržiškis - inžinierius, visuomenės bei politinis veikėjas, pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės susisiekimo ministras

Rimvydas Jasinavičius - inžinierius, politikas, pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės pramonės ministras, technikos mokslų daktaras, dėstytojas, M. Romerio universiteto profesorius

Vaidotas Antanaitis - miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Pirmosios Lietuvos Respublikos vyriausybės miškų ūkio ministras

Vidmantė Jasukaitytė - Lietuvos poetė, prozininkė, dramaturgė, visuomenės veikėja, Nepriklausomybės akto signatarė

Dainius Razauskas - lietuvių mitologas, religijotyrininkas, rašytojas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras

Jonas Daniliauskas - dailininkas tapytojas

Rimas Zigmas Bičiūnas - dailininkas tapytojas

Audrius Rudys - Nepriklausomybės akto signataras, Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras

Libertas Klimka                           - fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas

Valdemaras Šimėnas - istorikas, archeologas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras

Artūras Razbadauskas - medikas, visuomenės veikėjas, biomedicinos mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto laikinasis rektorius

Gunaras Kakaras - astronomas, muziejininkas, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius

Gediminas Navaitis - psichologas, psichoterapeutas, socialinių mokslų daktaras, publicistas, profesorius, buvęs LR Seimo narys

Darius Jonušis - daugkartinis automobilių Lietuvos ir Europos varžybų čempionas, treneris

Romanas Borisovas - dailininkas akvarelistas

Edvardas Malinauskas - dailininkas marinistas, nusipelnęs meno veikėjas

Linas Liandzbergis - dailininkas, tapytojas, scenografas

Vidas Mačiulis - televizijos žurnalistas, publicistas, redaktorius, visuomenininkas, LŽS Kauno skyriaus pirmininkas

Dalius Stancikas - publicistas, buvęs Sąjūdžio Seimo narys

Algimantas Nasvytis -  architektas, pedagogas, visuomenės veikėjas, buvęs Pirmosios Lietuvos respublikos vyriausybės statybos ir urbanistikos ministras

Arūnas Sakalauskas - dailininkas, skulptorius

Virginija Kochanskytė - aktorė, skaitovė, UNICEF Geros valios ambasadorė, Klaipėdos universiteto docentė

Algirdas Kudzys                          - inžinierius, diplomatas, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos ir Vilniaus politinis bei visuomenės veikėjas

Vytenis Rimkus - dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas

Audrius Klimas - grafikos dizaineris, Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros profesorius, Vilniaus dailės akademijos rektorius

Alfredas Pliadis - žurnalistas, fotografas, redaktorius

Tomas Baranauskas - istorikas, istorijos populiarintojas, publicistas

Vytautas Tumėnas - etnologas, menotyrininkas, humanitarinių mokslų daktaras              

Saulius Lapienis -  matematikas, visuomenės veikėjas, Sąjūdžio pradininkas, publicistas                                                                                                                                                

 

 

 

 

 
 
Bendrinti