Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-12 12:29:54

2021-2027 m. ES biudžete Europos Komisija siūlo skirti 1,26 mlrd. EUR Europos solidarumo korpusui

 

Planuodama kitą ilgalaikį 2021-2027 m. ES biudžetą Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl naujos Europos solidarumo korpuso po 2020 m. programos, pagal kurį šiai programai numatyta skirti 1,26 mln. EUR ir išplėsti Europos solidarumo korpuso teikiamas galimybes.

 

Europos solidarumo korpuso paskirtis - suteikti jaunuoliams galimybę dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje, kuria padedama spręsti problemas visoje ES ir už jos ribų. Jie gali savanoriauti, dalyvauti stažuotėse arba įsidarbinti. Dalyvaudami tokioje veikloje jaunuoliai gali asmeniškai tobulėti, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir įgyti įsidarbinimo galimybių, taip pat paremti bendruomenes, kurioms reikia pagalbos.

 

Naujuoju Europos Komisijos pasiūlymu dėl Europos solidarumo korpuso veiklos po 2020 m. į Solidarumo korpusą integruojama ES pagalbos savanorių iniciatyva. Ši programa suteiks naujų galimybių savanoriauti ir prisidėti prie humanitarinės pagalbos operacijų ES nepriklausančiose šalyse, kuriose vykdoma humanitarinės pagalbos veikla. Taip bus sukurta vieno langelio sistema jauniems žmonėms, norintiems dalyvauti solidarumo veikloje ES ir už jos ribų.

 

Nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios 2016 m. gruodžio 7 d. prie jo prisijungė beveik 64 000 jaunuolių, o veiklą vykdyti pradėjo beveik 5 000 dalyvių. 2017 m. gegužės mėn. Komisija, pateikė pasiūlymą Europos solidarumo korpusui sukurti atskirą jo finansavimo mechanizmą ir teisinę sistemą. Pasiūlymą šiuo metu aptaria Europos Parlamentas ir Taryba. 2018-2020 m. Europos solidarumo korpusui skiriama 376,5 mln. EUR suma leistų 100 000 jaunų europiečių iki 2020 m. pabaigos paremti bendruomenes ir ugdyti savo gebėjimus. Siūlomas 1,26 mlrd. EUR biudžetas naujoje finansinėje perspektyvoje sudarytų sąlygas maždaug 350 000 jaunuolių dalyvauti programoje 2021-2027 m. laikotarpiu.

 

 

Daugiau informacijos apie Europos Solidarumo korpusą: https://europa.eu/youth/solidarity_lt

 

Klausimai ir atsakymai apie Europos solidarumo korpusą po 2020 m.: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4032_lt.htm

 

 

Geros dienos

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

 
 
Bendrinti