Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-12 15:36:28

Seimas svarstys Technologijų ir inovacijų įstatymo projektą

Seimas svarstys Technologijų ir inovacijų įstatymo projektą
 
Seimas pradėjo svarstyti ūkio ministro Virginijaus Sinkevičiaus pristatytą Technologijų ir inovacijų įstatymo projektą ir Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus (Nr. XIIIP-2269, Nr. XIIIP-2270), kuriais siekiama sukurti integruojančias ir visus subjektus sutelkiančias sąlygas kurti naujus produktus ir taip paskatinti inovacijas, padidinsiančias Lietuvos valstybės konkurencingumą.
Pasak ministro, projektais numatoma sukurti darnią teisinę aplinką, įstatymu nustatančią pagrindines mokslo, technologijų ir inovacijų viešojo valdymo sritis. „Šiuo metu eksperimentinė plėtra, kaip technologijų srities veikla, buvo reglamentuojama vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, kurio paskirtis reguliuoti ne technologijų sritį, o mokslą ir studijas. Todėl iki šiol inovacijos versle ir viešajame sektoriuje yra skatinamos remiantis Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis, kurios yra skirtos mokslo ir studijų sistemos valstybiniam reguliavimui ir finansavimui", - teigė V. Sinkevičius.
Naujomis nuostatomis siūloma aiškiai apibrėžti viso inovacijų ciklo ir jo etapų sampratą, valstybės paramos visų subjektų vykdomai eksperimentinei plėtrai ir inovacinei veiklai principus, derančius su Europos Sąjungos taikomais valstybės pagalbos reikalavimais. Planuojama sukurti efektyvią mokslo technologijų inovacijų politikos koordinavimo ir strateginio valdymo sistemą, kuri užtikrintų mokslo ir studijų sistemos bei technologijų ir inovacijų sistemos sąveiką. Taip pat numatoma optimizuoti institucinę mokslo technologijų inovacijų sistemos sandarą ir sumažinti agentūrų skaičių, formuojančių ir įgyvendinančių technologijų ir inovacijų politiką bei teikiančių viešąsias paslaugas technologijų  ir inovacijų srityje, siekiant kuo efektyviau panaudoti valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšas.
Kaip teigė V. Sinkevičius, projektais siūloma įkurti Vyriausybės komisiją - Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybą, kuriai pirmininkautų Ministras Pirmininkas. Taip siekiama darnesnio horizontalaus mokslo technologijų, inovacijų viešojo reguliavimo srities politikos koordinavimo ir strateginio valdymo. Į šią tarybą numatoma įtraukti maksimalų skaičių mokslo ir verslo atstovų, kad ji būtų labiau nepriklausoma ir ekspertinė.
Pagal naujas nuostatas Ūkio ministerija perimtų eksperimentinės plėtros reguliavimą ir būtų atsakinga už naujo produkto veiklų skatinimą nuo idėjos iki to produkto pateikimo rinkai. Ūkio ministerijos kompetencijai būtų priskirta valstybės politikos formavimas technologijų ir inovacijų srityje. Technologijų ir inovacijų srities politikai įgyvendinti būtų įkurta Inovacijų agentūra.
Teisės aktų projektais taip pat siekiama sudaryti prielaidas įkurti valstybinį inovacijų skatinimo fondą, kuris teiktų neatlygintiną arba grąžintiną paramą inovatyviam verslui, ypač besikuriančioms ir jaunoms įmonėms.
Anot ūkio ministro V. Sinkevičiaus, šie siūlymai sudarytų palankias ir aiškias sąlygas verslui ir mokslo bendradarbiavimui, paremtam abipuse nauda, ir  užtikrintų efektyvesnį mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą, padidintų šalies ekonominę pažangą ir konkurencingumą.
Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 81 Seimo narys, susilaikė 1 parlamentaras. Pritarus projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Ekonomikos komitete, papildomais - Audito ir Švietimo ir mokslo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 21 d.
 
Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
 

 
 
Bendrinti