Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-12 16:59:11

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui supaprastinti krašto apsaugos tikslams skirtų teritorijų planavimo ir statybų procedūras

2018 m. birželio 12 d. pranešimas žiniasklaidai
 
Seimas po svarstymo pritarė siūlymui supaprastinti krašto apsaugos tikslams skirtų teritorijų planavimo ir statybų procedūras
 
Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Teritorijų planavimo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-1947(2), kuriomis siūloma tikslinti su krašto apsaugos sistemos reikmėms naudotinos infrastruktūros plėtra susijusį teisinį reguliavimą ir lydimojo Statybos įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-1948(2).
Svarstomais teisės akto projektais siūloma supaprastinti krašto apsaugos tikslams skirtų teritorijų planavimo, statinių statybos procedūras ir kartu sutrumpinti krašto apsaugos reikmėms skirtos infrastruktūros plėtros terminus.
Pasak projektus pristačiusio krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio, svarstomomis Teritorijų planavimo įstatymo pataisomis siūloma: „Taikyti detaliuosius planus krašto apsaugos tikslams šiuo metu jau naudojamose teritorijose; atsisakyti statybos leidimo krašto apsaugos tikslams skirto neypatingo ir nesudėtingo statinio statybai, jo rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui ar griovimui; atsisakyti viešinimo procedūros, kai plėtra vykdoma krašto apsaugos tikslams jau naudojamose teritorijose."
Projektu taip pat siūloma, kad teritorijų planavimas nebūtų viešas, kai planuojama krašto apsaugos tikslams reikalinga teritorija, kuri yra ar bus valdoma ir naudojama krašto apsaugos sistemos institucijų.
Krašto apsaugos ministro teigimu, įstatymų projektais taip pat suteikiama teisė Krašto apsaugos ministerijai ir jos įgaliotai institucijai inicijuoti savivaldybės lygmens bendrojo plano koregavimą ir finansuoti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir vietovės lygmens plano rengimą.
„Atsisakius detaliųjų planų taikymo ir teritorijų planavimo viešinimo, kai plėtra vykdoma krašto apsaugos tikslams naudojimosi teritorijose, infrastruktūros plėtros procesas sutrumpėtų 18 mėnesių. Atsisakius nuostatų dėl statybos leidimo išdavimo, statinių projektavimo viešinimo teritorijose, kuriuose parengti vietovės lygmens bendrieji planai, taip pat nesudėtingoje statinio ekspertizės atlikimo, ypatingo statinio projekto rengimo procesas sutrumpėtų apie 50, neypatingojo - apie 90, o nesudėtingojo - apie 120 dienų", - pažymėjo R. Karoblis.
 
Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 

 
 
Bendrinti