Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-13 07:07:12

2021-2027 m. ES biudžete Europos Komisija migracijai ir sienų valdymui siūlo skirti 34,9 mlrd. EUR

 

Būsimame ilgalaikiame 2021-2027 m. ES biudžete Komisija siūlo migracijai ir sienų valdymui skirtą finansavimą padidinti beveik tris kartus iki 34,9 mlrd. EUR, palyginti su 13 mlrd. EUR ankstesniu laikotarpiu. Tokiu būdu Europos Komisija reaguoja į išaugusias migracijos, mobilumo ir saugumo problemas ir naujajame biudžete numato lankstesnio finansavimo priemones, kad būtų galima spręsti nenumatytus su migracija susijusius klausimus ir apsaugoti sienas.

 

Bus įsteigtas naujas Integruoto sienų valdymo fondas ir dar labiau sustiprinta Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra sukuriant naujas nuolatines maždaug 10 000 sienos apsaugos pareigūnų pajėgas..

Integruoto sienų valdymo fondas tęs ir plėtos pastaraisiais metais vykdytus geresnei ES sienų apsaugai skirtus veiksmus - Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas, sistemingas patikras pasienyje, naujas plataus masto sąveikiąsias IT sistemas, tarp jų - būsimą atvykimo ir išvykimo sistemą. Finansavimas bus skirtas kovai su neteisėtu migrantų gabenimu ir prekyba žmonėmis, taip pat pavojų keliančių asmenų sulaikymui ir sustabdymui, paramai paieškai ir gelbėjimui jūroje, sienos apsaugos pareigūnams skirtai įrangai ir mokymui ir skubiai operatyvinei paramai spaudimą patiriančioms valstybėms narėms. Fondas taip pat užtikrins, kad ES vizų politika būtų toliau tobulinama ir modernizuojama, o kartu stiprinamas saugumas bei mažinama neteisėtos migracijos rizika.

Europos Komisija siūlo pagal atnaujintą Prieglobsčio ir migracijos fondą migracijai skirtą finansavimą padidinti 51 proc. iki 10,4 mlrd. EUR. Fondas rems valstybių narių pastangas trijose pagrindinėse - prieglobsčio, teisėtos migracijos ir integracijos bei kovos su neteisėta migracija ir grąžinimo - srityse.

 

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_lt.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geros popietės

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

 

 

 

 
 
Bendrinti