Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-13 13:20:58

2018 m. pilietinės visuomenės premija TAPATYBĖ, EUROPOS VERTYBĖS IR KULTŪROS PAVELDAS EUROPOJE

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) apdovanos išskirtines pilietinės visuomenės iniciatyvas. 

 

Pastarųjų metų pasaulio įvykių raida padarė didelį poveikį Europos politiniam ir socialiniam gyvenimui ir tapo išbandymu Europos projektui. Vidiniai nesutarimai, piliečių nepasitenkinimas ir padidėję migracijos mastai Europoje gyventojus ir visų lygmenų valdžios institucijas užklupo nepasirengusius - dėl to stiprėja nacionalistinė retorika ir kyla grėsmė tarpusavio solidarumui. Šiame kontekste pilietinės visuomenės organizacijos atlieka vieną svarbiausių vaidmenų iškeliant visą Europos kultūros paveldo potencialą į pirmą vietą, stiprinant tapatybes ir visuomenes bei propaguojant didžiulį įvairovės, kuri yra mūsų Europos istorijos pagrindas, potencialą.

 

EESRK 2018 m. pilietinės visuomenės premiją norėtų skirti inovatyvioms iniciatyvoms, kurios svariai prisidėjo prie:

 

"                           informuotumo apie daugiasluoksnę ir turtingą europinę tapatybę didinimo;

"                           viso turtingos Europos kultūros potencialo išnaudojimo;

"                           palankesnių sąlygų susipažinti su Europos kultūros paveldu sudarymo;

"                           tokių Europos vertybių kaip pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė propagavimo.

 

Premijai, kuri bus įteikta ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams, iš viso bus skirta 50 000 EUR. Paraiškų pateikimo terminas - 2018 m. rugsėjo 7 d., o apdovanojimų ceremonija vyks 2018 m. gruodžio 13 d. Briuselyje. EESRK Pilietinės visuomenės premija gali būti apdovanotos visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, nacionaliniu, regioniniu ar Europos lygmeniu. Premija taip pat gali būti skiriama atskiriems asmenims.

 

Visą reikalavimų sąrašą ir paraiškos formą rasite EESRK interneto svetainėje: EESRK 2018 m. pilietinės visuomenės premija.

 

Pilietinės visuomenės premija, kurią EESRK teiks jau dešimtą kartą, apdovanojamos ir skatinamos pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) pavienių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant bendras vertybes, kuriomis didinama Europos sanglauda ir integracija, konkrečios iniciatyvos ir laimėjimai. 2017 m. premija buvo skirta iniciatyvoms, paskatinusioms kokybišką užimtumą ir verslumą.

 

Išsamesnę informaciją suteiks EESRK spaudos skyrius, p. Laura Lui, tel. + 32 (0)2 546 91 89, e. paštas: laurairena.lui@eesc.europa.eu

 

 

Geros dienos

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

 

 

 
 
Bendrinti