Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-13 15:46:41

VVSK pritarė patobulintam Valstybės tarnybos įstatymui

VVSK pritarė patobulintam Valstybės tarnybos įstatymui
 
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) šiandien svarstė naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą. Įvertinus gautus Seimo narių, suinteresuotų institucijų, įstaigų ir asmenų pastabas bei pasiūlymus, buvo pritarta komiteto patobulintam Valstybės tarnybos įstatymo variantui.
Komitetas patikslino valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principus, kartu numatydamas įstaigų vadovų pareigą vadovaujamoje įstaigoje formuoti tarnybinės etikos politiką.
VVSK patikslino valstybės tarnautojų nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir išplėtė jų taikymą valstybės pareigūnams ir viešojo administravimo įgaliojimus turinčiose įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems ir aukštas pareigas užimantiems asmenims.
Numatyta, jog valstybės tarnyboje galimos derybos dėl nacionalinės ir įstaigos kolektyvinės sutarties.
Komitetas iš esmės pritarė Vyriausybės pateiktai centralizuotos atrankos koncepcijai, tačiau pagrindinius centralizuotos atrankos aspektus įtvirtino įstatyme: priimant į vadovaujančias pareigas atrenkami ir į pareigas priimančiam asmeniui siunčiami du geriausiai pasirodę pretendentai, užtikrintas institucijų ir įstaigų atstovavimas centralizuoto konkurso procedūrose, numatyta, kad atrankos metodai ir kriterijai turės būti skelbiami iš anksto ir kt.
Numatyta, jog į įstaigų vadovų pareigas bus priimama 5 metų kadencijai ir ne daugiau nei 2 kadencijoms iš eilės. Įvertinus vietos savivaldos specifiką, numatytos išimtys vietos savivaldos institucijų vadovams (pvz., seniūnams kadencijų skaičius nebus ribojamas).
Išplėtotas politinio neutralumo principas, numatant vadovaujančias pareigas einantiems karjeros valstybės tarnautojams pareigą stabdyti veiklą politinėse partijose ir organizacijose.
Užtikrintas profesinių sąjungą dalyvavimas centralizuoto konkurso ir vertinimo procedūrose. Profesinėms sąjungoms numatyta garantija iki 16 valandų darbo laiko per mėnesį būti atleistiems nuo tiesioginio darbo vykdant profsąjungų veiklas. Šiam tikslui numatytas maksimalus 100 valandų skaičius per metus, kuris kolektyvinėse sutartyse gali būti suderėtas ir didesnis.
Projekte įtvirtintas pretendentų į valstybės tarnybą rezervas. Jis iš esmės skiriasi nuo buvusio valstybės tarnautojų rezervo tuo, kad į jį asmenys įtraukiami jų pačių prašymu, o buvimas jame tik suteiks teisę dalyvauti centralizuotose konkursuose supaprastinta tvarka 6 mėnesius. Į šį rezervą bus įtraukiami gerai centralizuotame konkurse pasirodę, bet jo nelaimėję, asmenys, 2 metus pakaitiniu valstybės tarnautoju buvę asmenys, iš valstybės tarnybos dėl pareigybės naikinimo atleisti asmenys ir turintys teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą asmenys.
Lyginant su Vyriausybės pateiktu projektu, VVSK patobulinta kvalifikacijos tobulinimo koncepcija. Numatoma valstybės tarnautojo teisė į kvalifikacijos kėlimą valstybės lėšomis, jei tai susiję su valstybės ar įstaigos poreikiais ir dalinį kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimą.
Įvertinus komitete gautus pasiūlymus, patobulinta kasmetinio vertinimo tvarka, ypač jeigu veikla įvertinama nepatenkinamai. Numatyta galimybė tokį asmenį perkelti į žemesnes pareigas arba sumažinus pareiginę algą, jam sudaryti 2-6 mėnesių veiklos gerinimo planą, po kurio tarnautojo veiklai nepagerėjus, su juo būtų atsisveikinama.
Numatyta, jog naujai priimamiems valstybės tarnautojams skiriama pareiginė alga nebūtų didesnė už pareigybės koeficientų intervalo vidurkį. Numatytas papildomas priemokos pagrindas - už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą (nuo 10 iki 40 proc. pareiginės algos). Numatytas principas, kad gali būti skiriama tik viena priemoka (už pavadavimą arba už papildomas užduotis).
Lyginant su Vyriausybės siūlymu kasmetines atostogas skaičiuoti darbo dienomis, komitetas pasiūlė naują kasmetinių atostogų skaičiavimo tvarką. Įsigaliojus įstatymui, valstybės tarnautojui kas 5 metus bus suteikiamos 3 darbo dienos papildomų kasmetinių atostogų. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad papildomas atostogas valstybės tarnautojai ims gauti anksčiau ir gaus tolygiai kas 5 metus. Taip bus didinamas valstybės tarnybos patrauklumas.
Komitetas patobulino darbo užmokesčio koeficientų lentelę, įvertinęs pareigybių vykdomų funkcijų ir atsakomybių lygį.
 
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro parengta informacija, tel. (8 5) 239 6807
 

 
 
Bendrinti