Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-14 09:38:16

Seimo 2018 m. birželio 14 d. (ketvirtadienio) posėdžio darbotvarkė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. gegužės 31 d. posėdyje
 
PATIKSLINTA
Seimo seniūnų sueigos
2018 m. birželio 14 d. posėdyje*
 
 
 
Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. birželio 14 d. (ketvirtadienio) posėdžio
darbotvarkė
 
Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti
 
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje (nuo 10 val.)    
 
     
1.    Vyriausybės valanda    13.30-14.00         
2.    Darbotvarkės tvirtinimas    14.00-14.10         
3.    Etikos ir procedūrų komisijos išvada dėl įstatymo projekto Nr. XIIIP-1754(2) svarstymo    pranešėja - Rita Tamašunienė (EPK-ja)
14.10-14.15         
4a.    XIIIP-1453
(2)    Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
Nr. I-2044 1, 2, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Linas Kukuraitis (ministras)     pranešėja - Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK)
14.15-14.30
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-18
TD (2) 2018-06-04
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
4b.    XIIIP-1454
(2)    Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5, 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas    pranešėja - Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-18
TD (2) 2018-06-04
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
4c.    XIIIP-1455
(2)    Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-18
TD (2) 2018-06-04
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
5.    XIIIP-198
(2)    Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Teisingumo ministras    pranešėjas - Tomas Tomilinas (SRDK)
14.30-14.35
priėmimas    registracijos data
(2) 2017-12-20
TD (2) 2018-05-30
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
6a.    XIIIP-1833
(2)    Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Linas Kukuraitis (ministras)    pranešėja - Vida Ačienė (BFK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-25
TD (2) 2018-06-11
svarstymo data
(2) 2018-05-31    
6b.    XIIIP-1834
(2)    Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Vida Ačienė (BFK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-25
TD (2) 2018-06-11
svarstymo data
(2) 2018-05-31    
6a.    XIIIP-1933
(2)    Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Rokas Masiulis (ministras)     pranešėjas - Rimantas Sinkevičius (EK)
14.35-14.50
priėmimas
 
(taikoma ypatingos skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-05-23
TD (2) 2018-06-04
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
6b.    XIIIP-2015
(2)    Žemės įstatymo Nr. I-446 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Rimantas Sinkevičius    pranešėjas - Rimantas Sinkevičius (EK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-23
TD (2) 2018-06-01
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
7a.    XIIIP-1624
(2)    Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo Nr. I-61 pripažinimo netekusius galios įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Žemės ūkio ministras    pranešėjas - Aurimas Gaidžiūnas (KRK)
14.50-15.00
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-18
TD (2) 2018-06-04
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
7b.    XIIIP-1625
(2)    Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 311 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Aurimas Gaidžiūnas (KRK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-18
TD (2) 2018-06-04
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
7c.    XIIIP-1626
(2)    Žemės reformos įstatymo
Nr. I-1607 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Aurimas Gaidžiūnas (KRK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-18
TD (2) 2018-06-04
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
8.    XIIIP-1817
(2)    Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo
Nr. VIII-1422 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Žemės ūkio ministras    pranešėjas - Vytautas Kamblevičius (KRK)
15.00-15.05
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-17
TD (2) 2018-05-30
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
9.    XIIIP-1649
(2)    Įstatymo „Dėl Daugiašalės konvencijos, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui ratifikavimo" projektas
teikėjas - LRP/ Vilius Šapoka           (ministras)    pranešėjai - Mindaugas Puidokas (URK), Vida Ačienė (BFK)
15.05-15.10
svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2018-03-15
URK
(2) 2018-05-30    
10.    XIIIP-1280
(2)    Švietimo įstatymo Nr. I-1489 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Eugenijus Jovaiša/ 29 SN    pranešėjas - Eugenijus Jovaiša (ŠMK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-22
TD (2) 2018-05-30
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
10.    XIIIP-1894
(2)    Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais" projektas
teikėjas - Arūnas Gumuliauskas/ 8 SN    pranešėjas - Arūnas Gumuliauskas (ŠMK)
15.10-15.20
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-18
TD (2) 2018-05-30
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
11.    XIIIP-1895
(2)    Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais" projektas
teikėjas - Arūnas Gumuliauskas/ 8 SN    pranešėjas - Arūnas Gumuliauskas (ŠMK)
15.20-15.30
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-05-18
TD (2) 2018-05-30
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
12.    XIIIP-313
(3)    Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjai  - Edmundas Pupinis, Sergejus Jovaiša/ 9 SN    pranešėjas - Zenonas Streikus (VVSK)
15.30-15.50
priėmimas    registracijos data
(3) 2018-04-12
TD (3) 2018-05-31
svarstymo data
(3) 2018-05-29    
13.    XIIP-2750
(2)    Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėja  - Rima Baškienė/ 29 SN    pranešėja - Vanda Kravčionok (VVSK)
priėmimas    registracijos data
(2) 2016-12-15
TD (2) 2018-05-31
svarstymo data
(2) 2018-05-29    
13.    XIIIP-1112
(2)    Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Povilas Urbšys (VVSK)/ 51 SN    pranešėjas - Povilas Urbšys (VVSK)
15.50-16.10
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-04-27
TD (2) 2018-05-29
svarstymo data
(2) 2018-05-22    
14.    XIIIP-939
Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 145 straipsnio pakeitimo" projektas    pranešėja - Agnė Širinskienė (Vytautas Bakas)/ 29 SN
16.10-16.20
pateikimo tęsinys
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti    pateikimo data
2018-06-13
pertrauka iki kito posėdžio     
15.    XIIIP-1669
(3)    Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 20, 31, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 311 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas - Algis Strelčiūnas/ 51 SN    pranešėjas - Zenonas Streikus (VVSK)
16.20-16.35
svarstymas    pateikimo data
(2) 2018-04-19
VVSK
(3) 2018-05-24    
16.    XIIIP-1671
(2)    Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjai - Gintautas Kindurys, Vytautas Rastenis / 29 SN    pranešėjas - Kęstutis Masiulis (VVSK)
16.35-16.50
svarstymas    pateikimo data
2018-03-20
VVSK
(2) 2018-06-04    
17a.    XIIIP-1807
(2)    Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo  
Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Eimutis Misiūnas (ministras)    pranešėjai - Guoda Burokienė (VVSK), Aušrinė Norkienė (SRDK), Arvydas Nekrošius (TTK)
16.50-17.10
svarstymas    pateikimo data
2018-03-27
VVSK
(2) 2018-06-04    
17b.    XIIIP-1808
(2)    Vyriausybės įstatymo
Nr. I-464 22 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Guoda Burokienė (VVSK), Arvydas Nekrošius (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2018-03-27
VVSK
(2) 2018-06-04    
17c.    XIIIP-1809
(2)    Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 10 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Guoda Burokienė (VVSK) svarstymas    pateikimo data
2018-03-27
VVSK
(2) 2018-06-04    
17d.    XIIIP-1810
(2)    Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Guoda Burokienė (VVSK), Aušrinė Norkienė (SRDK)
svarstymas    pateikimo data
2018-03-27
VVSK
(2) 2018-06-04    
18a.    XIIIP-2172
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Virginijus Sinkevičius (ministras)
17.10-17.25
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-22
TD 2018-05-25    
18b.    XIIIP-2173
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Virginijus Sinkevičius (ministras)
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-22
TD 2018-05-25    
19a.    XIIIP-2205
ES    Geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 5, 61, 7, 71, 9, 10, 14, 23, 231, 24, 25, 26, 28, 29, 301, 302, 303, 304, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 241, 242, 243, 244, 251, 252, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ir 298 straipsniais įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
17.25-17.40
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje     registracijos data
2018-05-24
TD 2018-06-05    
19b.    XIIIP-2206
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo
Nr. XIII-992 2 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-24
TD 2018-06-05    
20a.    XIIIP-2311
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Ričardas Juška
17.40-17.55
pateikimas, svarstymas
ir priėmimas
     registracijos data
2018-06-12
TD 2018-06-12    
20b.    XIIIP-2278
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ričardas Juška/5 SN /Darbo grupė/ 29 SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-31
TD 218-06-11
ETD
     
20c.    XIIIP-2279
Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ričardas Juška/5 SN /Darbo grupė/ 29 SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-31
TD 218-06-11
ETD
 
     
20d.    XIIIP-2280
Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ričardas Juška/5 SN /Darbo grupė/ 29 SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-31
TD 218-06-11
ETD
 
     
20e.    XIIIP-2281
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ričardas Juška/5 SN /Darbo grupė/ 29 SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-31
TD 218-06-11
ETD
 
     
20f.    XIIIP-2282
Rinkliavų įstatymo
Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ričardas Juška/5 SN /Darbo grupė/ 29 SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-31
TD 218-06-11
ETD
 
     
20g.    XIIIP-2283
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ričardas Juška/5 SN /Darbo grupė/ 29 SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-31
TD 218-06-11
ETD
 
     
20h.    XIIIP-2284
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Ričardas Juška/5 SN /Darbo grupė/ 29 SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas - VVSK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-31
TD 218-06-11
ETD
 
     
21.    XIIIP-1689
Transporto lengvatų įstatymo VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Mantas Adomėnas
17.55-18.10
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-02-15
TD 2018-02-23
ETD 2018-02-26    
22.    XIIIP-2260
Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Dovilė Šakalienė
18.10-18.20
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje    registracijos data
2018-05-28
TD 2018-05-30
 
nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą
     
Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)    
23a.    XIIIP-1997
Seimo nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėja - Rita Tamašunienė
18.20-18.40
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
2018-04-19
TD 2018-04-20    
23b.    XIIIP-1966
Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Zbignev Jedinskij / 9 SN/ 50SN
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis - NSGK
papildomas - ŽTK
siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje     registracijos data
2018-04-12
TD 2018-04-17
ETD 2018-04-26
 
nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą    
24.    Seimo narių pareiškimai    18.40-18.50         
          Rezerviniai klausimai:              
     r-1.    XIIIP-2318
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Rima Baškienė
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
     registracijos data
2018-06-13
TD     
     r-2.    Savaitės, prasidedančios 2018 m. birželio 18 diena, posėdžių darbotvarkės tvirtinimas    pranešėjas - Viktoras Pranckietis         
 
 
 
Seimo Pirmininkas    
     
 
 
Viktoras Pranckietis
                                                
 
 

 
 
Bendrinti