Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-07-06 14:38:12

Vienam iš BBCJ iniciatorių Alexandruʼui Tãnaseʼei įteiktas Lietuvos valstybinis apdovanojimas

 

2018-07-06

 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi apdovanojo Moldovos Respublikos atstovą Venecijos komisijoje, buvusį Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką, aktyvų Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimo konstitucinio teisingumo srityje iniciatorių ir puoselėtoją, reikšmingai prisidėjusį prie Europos integracijos ir demokratijos vertybių apsaugos stiprinimo šioje srityje Alexandruʼų Tãnaseʼę.

 

A. Tănaseʼė, eidamas Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, savo asmenine ir kitus telkiančia lyderyste svariai prisidėjo prie glaudžių, draugiškų ir abipusiai naudingų Lietuvos ir Moldovos santykių, ypač konstitucinio teisingumo ir Europos integracijos srityse, skatinimo ir stiprinimo.

 

Dėl nuoseklios A. Tănaseʼės veiklos Moldovos Respublikos Konstitucinis Teismas, sėkmingai vadovaudamasis Lietuvos patirtimi, t. y. jau suformuota Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiąja konstitucine doktrina, priėmė sprendimus dėl asociacijos sutarties su Europos Sąjunga konstitucingumo ir Moldovos Respublikos neutraliteto išaiškinimo. Juose suformuota konstitucinė doktrina tapo tvirtu ramsčiu konstituciniu lygmeniu užtikrinant Moldovos europinę orientaciją.

 

A. Tănaseʼės inicijuotas ir skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas, vertingas dalijimasis patirtimi atvėrė galimybes Lietuvai prisidėti prie Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo, kaip europietiškos, demokratinės, bendras (universalias) konstitucines vertybes ginančios ir nepriklausomos institucijos, stiprinimo. Jis aktyviai prisidėjo prie Lietuvos ir Moldovos konstitucinių teismų veiklos, tarptautiniu lygmeniu plėtojamos stiprinant demokratiją, užtikrinant teisės viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms, ginant bendras demokratinės konstitucinės santvarkos vertybes, inicijavimo ir vykdymo.

 

A. Tănaseʼė buvo vienas iš 2015 m. Moldovos ir Lietuvos konstitucinių teismų iniciatyva įkurtos Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos steigėjų. Asociacija, šiuo metu vienijanti Lenkijos, Lietuvos, Moldovos, Sakartvelo (Gruzijos) ir Ukrainos konstitucinius teismus, sudaro prielaidas šiems teismams aktyviai ir nuosekliai dalyvauti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programose ir Europos Sąjungos teisinės paramos Rytų partnerystės šalims projektuose, tvirčiau atstovauti regionui pasaulio ir Europos konstitucinės justicijos organizacijose.

 

Išreikšdamas pagarbą valstybių teritoriniam vientisumui, žmogaus teisių apsaugai ir tarptautinės teisės principams, A. Tănaseʼė vienas pirmųjų 2015 m. rugsėjo mėn. Batumyje tvirtai parėmė Europos konstitucinių teismų konferencijos iniciatyvą pasmerkti Rusijos Federacijos konstitucinio teismo vaidmenį vykdant Krymo aneksiją.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sveikindamas A. Tănaseʼę pabrėžė, kad jo „veikla ypač svarbi ne tik kuriant ir stiprinant Moldovos Respubliką kaip teisinę valstybę, bet ir plėtojant Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimą, grindžiamą realiu įsipareigojimu puoselėti europines vertybes ir principus: teisės viršenybę, demokratiją, žmogaus teises, pagarbą tarptautinei teisei, valstybių nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, neleistinumą, naudojantis konstituciniu teisingumu, daryti tarptautinės teisės pažeidimus ar teisinti juos“.

 

D. Žalimas A. Tănaseʼei palinkėjo drąsos ir ryžto toliau ginant demokratines vertybes, teisės viršenybę, pamatines žmogaus teises.

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr., autorius Robertas Dačkus.
 
Bendrinti