Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-07-09 08:28:11

Valentino ir Gražinos Ajauskų bei jų dailės studijos mokinių tapybos ir grafikos paroda ''Atradimai''

 

Valentino ir Gražinos Ajauskų bei jų dailės studijos mokinių tapybos ir grafikos paroda ''Atradimai'' (Galerija 555 liepos 16-rugpjūčio 18 d. 2018m.)

 

Dailininkai Valentinas ir Gražina Ajauskai penktą kartą rengia parodą kartu. Galerijoje 555 liepos 16 - rugpjūčio 18 dienomis jie eksponuos tapybos ir grafikos darbus. Būdami kūrybingi menininkai jie įkvėpė savo mokinius Darių Butvilą, Rimą Kajackienę, Birutę Šklėriutę-Daujotienę, Darių Ražinską, Audrę Tylienę, Brigitą Kairienę kurti. Studijos vaikai ir suaugusieji pirmą kartą viešai eksponuos savo paveikslus.

 

Dailininkas Valentinas Ajauskas, gerai žinomas grafikas ir tapytojas, gegužės mėnesį surengė jubiliejinę parodą galerijoje ARKA, dabar dar kartą suteiks galimybę  pamatyti jo naujausius kūrinius.  Žiūrovas vėl galės leistis į kelionę dinamiškų formų, subtilių užkoduotų tekstų ir ženklų dėlionę. Menotyrininkė Nijolė Tumėnienė  pastebi, kad ,,Valentino Ajausko kūryba visada pasižymėjo išradingomis kompozicijomis, turtinga fantazija ir stiliaus grakštumu. Nesvarbu ar jis kurtų smulkiosios grafikos darbus (ekslibrius, miniatiūras), plakatus, knygų iliustracijas, asambliažus ar grafikos lakštus (dažniausiai oforto ir šilkografijos technikomis), ar tapybos paveikslus. Dailininkui visada rūpėjo erdvės ir figūrų, šviesos ir tamsos kontrastai, netikėti vaizduojamų objektų proporcijų tarpusavio santykiai ir jų dialogas su begaline erdve.''... ''Ajausko kūryba - originali, tiek meninės kalbos, tiek koncepcijų prasme. Sukurti vaizdai paslaptingi, provokuojantys, žadinantys mintis ir jausmus, ugdantys pastabumą, skatinantys įminti dailininko mįslę. Tapyboje atsispindi jo originalus konceptualus mąstymas, kuris slypi menininko prigimtyje. Išreikštas profesionaliai, naudojant kompozicijos, ritmo, formų, spalvos plastikos galimybes, išsaugo estetines vertybes, kaip modernišką tradicijos tęstinumą mene."

 

Tapytoja Gražina Murelytė-Ajauskienė š.m. gegužės mėnesį paveikslus eksponavo Vilniaus Šv.Jono brolių vienuolyno salėje. Ši  paroda galerijoje 555 bus visai kitokia, atsižvelgiant į ekspozicinę erdvę papildyta pasaulietinio turinio paveikslais. Pristatydama žiūrovui Gražinos Murelytės Ajauskienės tapybą dailėtyrininkė Kristina Stancienė pastebi, kad ji ''tapo monumentaliomis, apibendrintomis formomis, naudodama platų išraiškingą potėpį, jos paveiksluose sąveikauja žmogaus figūra, architektūros ir gamtos elementai. Vis dėl to svarbiausias dailininkės kūrinių dėmuo-žmogus, kuris dažniausiai įkūnija pačios menininkės ieškojimus, vidinio gyvenimo kelius, kartais veikia kaip nuoširdaus atsidavimo tikėjimui simbolis, sielos gyvenimo išraiška arba materialus jos įkūnijimas. Paveiksluose neaptiksime konkrečių, atpažįstamų personažų - besiplaikstantys ilgi senovinių drabužių skvernai, veidus pridengiantys gobtuvai arba keliais apibendrintais potėpiais charakterizuojamas veidas tarsi nurodo, jog kūrinyje perteikta mintis, idėja, įkūnyti dvasinių virsmų atspindžiai .

 

Figūra arba statiniai, peizažas, perteikiamas kaip simbolis, metafora, po materijos kevalu slypinčių  prasmių atvėrimas sugestijuoja simbolizmo dailės poveikį G. Murelytės - Ajauskienės kūrybai. Akivaizdu, kad emocinė plotmė šiai dailininkei svarbesnė už racionalią, intelektinę. Menininkė kuria vadovaudamasi nuojauta, vaizduote, sielon įsirėžusiais išgyvenimais, krikščioniškojo dvasingumo slėpiniais ir patirtimi bei intuityviai siekia, kad kūriniuose atsivertų nematomoji realybės pusė, nepažini transcendentinė erdvė.

 

Valentinas ir Gražina patys būdami labai skirtingi kūryboje, skatina ir mokinius -suaugusius ir vaikus- įgijus elementarius tapybos pagrindus, ieškoti savo temų, stilistikos ir siekti atskleisti savo asmenybės individualumą. Parodoje bus galima pamatyti skirtingus mokinių kelius bei ieškojimus ir kai kuriuos  brandžius atradimus.

 

 

 

 
 
Bendrinti