Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-07-11 16:54:58

Įvertinus leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimo ir jų panaikinimo aplinkybes atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą


Įvertinus leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimo ir jų panaikinimo aplinkybes atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą


2018-07-11 16:36 Ikiteisminiai tyrimai ir viešojo intereso gynimas
 
Atlikus papildomus veiksmus ir surinkus patikslintus duomenis nagrinėjant Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko S. Skvernelio prašymą įvertinti, ar atsakingų institucijų ir jų darbuotojų veiksmuose nebuvo piktnaudžiavimo arba tarnybos pareigų neatlikimo požymių, kai 2013 m. dviems uždarosioms akcinėms bendrovėms buvo išduoti leidimai plėtoti elektros energijos pajėgumus ir kai 2015 m. šie leidimai buvo panaikinti, Specialiųjų tyrimų tarnyboje priimtas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
STT Administravimo valdyboje priimtame nutarime konstatuojama, kad pareiškimo nagrinėjimo metu nebuvo gauta duomenų, kurie leistų įtarti, kad nurodytose situacijose galimai buvo padaryta nusikalstama veika.
Ministras Pirmininkas į Generalinę prokuratūrą kreipėsi šių metų gegužę. Pateiktą medžiagą pagal kompetenciją buvo pavesta įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybai. Išnagrinėjusi minėtą pareiškimą gegužės 28 d. STT priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau, susipažinęs su šiuo nutarimu ir pareiškimo nagrinėjimo metu surinktais duomenimis, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Rimvydas Valentukevičius STT nutarimą panaikino ir pavedė STT patikslinti duomenis apie pareiškime nurodytas aplinkybes. Toks nutarimas buvo priimtas siekiant užtikrinti, kad išnagrinėjus pareiškimą procesinis sprendimas būtų priimtas objektyviai bei išsamiai įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir atsakius į visus pareiškime keliamus klausimus.
Esminis aspektas, dėl kurio kilo abejonės atsakingų institucijų pareigūnų veiksmais bei priimtais sprendimais, yra dviejų uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinės bendrovės „LESTO" 2013 m. pasirašyti ketinimų protokolai ir jų priedai, tiksliau - skirtingos, o tam tikrais atvejais, kaip rodo turimi duomenys - kintančios, kompetentingų valstybės institucijų nuomonės dėl detaliojo plano reikalingumo nurodytais atvejais.
Remiantis surinktais duomenimis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-01-25 sprendimu administracinėje byloje, STTnutarime nurodoma, kad net ir šiuo metu nėra aišku, ar pasirašant ketinimų protokolus turėjo būti pridėti dokumentai, patvirtinantys detaliojo plano galiojimą, nes minimų protokolų pasirašymo metu galiojusioje Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 14 str. 11 d. 9 p. redakcijoje nustatytas reikalavimas dėl detalaus plano buvo sąlyginis: „<...>, jeigu planuojant statyti tokią elektrinę toks dokumentas yra reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka."
Nutarime, kuriuo atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, nurodoma, kad nesant teisinio aiškumo dėl detaliojo plano reikalingumo, nėra galimybės nustatyti, kaip būtent turėjo veikti arba neveikti valstybės tarnautojai ir pareigūnai, todėl negalima ir įvertinti, ar šie asmenys veikė arba neveikė neteisėtai. STT priimtame nutarime taip pat pabrėžiama, kad Energetikos ministerijos bei kitų institucijų raštai, liudytojų apklausų metu gauti duomenys leidžia daryti išvadą, kad prieš priimant sprendimus stabdyti, o vėliau ir naikinti minimus leidimus, buvo siekiama išsiaiškinti dėl šiems leidimams taikytinų teisės aktų reikalavimų, tačiau, kaip jau minėta, reglamentavimas nebuvo vienareikšmis, o institucijų nuomonės - išsiskyrė. „Tokiomis aplinkybėmis valstybės tarnautojo susidaryta nuomonė dėl teisės aktų reikalavimo turinio ir šios nuomonės pagrindu atlikti veiksmai negali būti vertinami kaip nusikalstami vien dėl tos priežasties, kad vėliau šie sprendimai buvo peržiūrėti ir pakeisti institucijų nustatyta tvarka (šiuo atveju - administracinių teismų). Todėl Energetikos ministerijos tarnautojų (pareigūnų) veiksmai, kuomet ta pati situacija buvo vertinama dvejopai, nesant kitų duomenų apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, negali būti vertinami kaip nusikalstami", -nurodoma Specialiųjų tyrimų tarnybos nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas prokurorui, o dėl skundo priimtas prokuroro nutarimas - ikiteisminio tyrimo teisėjui.

 
 
Bendrinti