Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-07-12 09:36:05

DĖL MOKESČIŲ IR PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMOS PATVIRTINIMO

                  

                                              

                               

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIŠKIMAS

DĖL MOKESČIŲ IR PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMOS PATVIRTINIMO

Vilnius, 2018-07-04

 

          Sauliaus Skvernelio Vyriausybės pateiktos ir Seime priimtos mokesčių ir pensijų reformos kelia nemaža klausimų; į kai kuriuos aspektus norėtume atkreipti ypatingą dėmesį.

 

1.Ekonomistų vertinimu, numatytos mokesčių permainos yra per menkos, jog šalyje sustiprėtų vidurinioji klasė. Mokesčiai ženkliai sumažinti 15% turtingiausių verslininkų, ir šiaip jau iš ekonominio augimo turinčių didžiausią naudą. Tuo metu, kai Lietuvoje fiksuojama reali pajamų nelygybė yra didžiausia Europos Sąjungoje, reforma įtvirtina mokesčių regresyvumą ir tolydžio didėjančią socialinę atskirtį.

 

2. Pensijų reformą įteisinančios įstatymų pataisos daugiausia yra nukreiptos tolimos ateities pensininkų aprūpinimui, privačių komercinių pensijų fondų stiprinimui.

Tuo tarpu 600.000 Lietuvos piliečių, esamų pensininkų, lūkesčiai yra pažeidžiami ir neatitinka valdančiosios daugumos rinkiminių pažadų bei 2017 m. Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų darbų. Neplanuotai įvestos Sodros „lubos“ ir sumažinti VSDF įmokų tarifai pablogins esamų ir būsimų pensininkų padėtį.

 

3. Lietuvos ekonomikos augimas sudaro sąlygas juntamai padidinti atlyginimus ir visų visuomenės sluoksnių realiąsias pajamas, tačiau esamus pensininkus palieka toliau skursti, tuo skatindama emigraciją.  Toliau ignoruojamas pagrįstas senjorų reikalavimas, kad senatvės pensijoms skiriama 7% BVP dalis bent kiek priartėtų prie ES šalių 12% BVP vidurkio.

Sunku paaiškinti, kodėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plane darbą „Nuoseklaus socialinio draudimo pensijų didėjimo užtikrinimas atsižvelgiant į augančią ekonomiką“, finansų ministras V.Šapoka realizavo atvirkščiai: ekonomikai augant įmokos į VSDF mažinamos, t.y. įteisinamas Sodros pajamų ir jos rezervo mažinimas. Sodros fondo apkarpymas vyksta sumažinant įmokų tarifus visiems mokėtojams į VSDF. Paradoksalu, kai Ministro Pirmininko aparato ir Finansų ministerijos aukščiausi valstybės pareigūnai bando įtikinėti, kad Sodros įmokų tarifus mažinti būtina, nes iš planuojamo VSDF biudžeto perviršio didinti pensijų Lietuvoje neleistų Europos Komisija, o didesnio pensijų rezervinio fondo kaupimas būtų tik neefektyvus resursų įšaldymas (!).Tai neįtikėtina, kai Lietuvoje vidutinė pensija yra viena mažiausių ES, nuo kaimynų atsilieka šimtais eurų, o žadamas jos padidinimas 20-čia eurų skamba lyg pasityčiojimas. Klausimas finansų ministrui: kur bus panaudojamas pensijų rezervo daugiamilijoninis perviršis, jeigu ne pagal paskirtį?  Nevaldomas kainų šėlsmas daugumą pensininkų vis labiau stumia žemiau skurdo ribos.

 

4. Pažymėtina, kad esami pensininkai yra diskriminuojami II pakopos pensijų fondų jau tuo, kad savo laiku negalėjo kaupti privačiuose fonduose. Nuo II-os pakopos sistemos įkūrimo iš VSDF pensijų biudžeto buvo neteisėtai atimta ir pervesta į II pakopos privačius fondus 1mlrd. 125,2 mln. eurų, jokiais valstybės asignavimais jų nekompensuojant. Tokia suma buvo atitinkamai sumažintos, t.y. apvogtos piliečių pensijos. Nurodytoje sumoje dar neįskaičiuotos Sodrai užkrautos ir iš pensijoms skirtų lėšų mokėtos grobuoniškos skolos aptarnavimo palūkanos, nes Sodra buvo priversta skolintis. Šie faktai kelia rimtų abejonių dėl jų atitikimo Konstitucijai ir suponuoja galimybę kreiptis į LR Konstitucinį teismą.

 

5. Nors LRV Programoje ir yra numatyta įtraukti nevyriausybines organizacijas į sprendimų priėmimo procesą, tačiau pensininkų pageidavimai ir reikalavimai svarstyti nebuvo. Visuose etapuose ir visuose lygiuose dominavo tik svetimų bankų, verslininkų ir pramonininkų interesai bei prieš Lietuvos gyventojus neaišku kaip atsakingų Investuotojų forumo lobistų balsai.

Reformų projektai nebuvo aptarinėjami SADM ministro L. Kukuraičio įkurtoje Pensininkų reikalų taryboje.  VSDF taryboje, kur pensininkų reikalams neatstovauja nė vienas pensininkų organizacijos atstovas, jos direktorius M. Sinkevičius ne tik negynė VSDF nuo pensininkams nenaudingų siūlymų ir apkarpymų, teikiamų ministrų V. Šapokos ir L.Kukuraičio, tačiau pateisino visus įstatymų variantus, optimistiškai teigdamas, kad fondas puikiai tvarkysis, nepriklausomai nuo to, ar įmokų tarifai bus mažinami vienu ar dviem procentais.

 

6. Prioritetų ir darbų, numatytų Vyriausybės programoje, jokia kita valdžia ar atskiros interesų grupės neturi teisės stabdyti, keisti ar atšaukti.

REIKALAUJAME ATKURTI SOCIALINĮ  TEISINGUMĄ:

 

·         Reikalaujame, kad Vyriausybė, kaip jau ne kartą minėjome, pateiktų 3-jų metų planą, pagal kurį  pensijos palaipsniui pasiektų bent 9 proc. šalies BVP lygio.

·         Reikalaujame ištirti valstybinio masto korupcijos apraiškas, kuriose slypi tiesioginės šalies daugelio ekonominių nesėkmių šaknys, įskaitant mažų pensijų priežastis. Nuo to kenčia pasitikėjimas valstybe.

Valdančiajai daugumai atsisakius vesti socialinį dialogą ir išgirsti garbaus amžiaus Lietuvos piliečių pagrįstus argumentus, šį pranešimą pasirašiusios organizacijos, gindamos savo narių teisėtus lūkesčius, jaus pareigą įvardinti rinkiminių pažadų netesinčias politines partijas, jų vykdytų reformų autorius bei juos palaikiusius.

 

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, pirmininko pavaduotojas Mečys Laurinkus

 

LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija, pirmininkė Vilija Tūrienė        

 

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, prezidentė Grasilda Makaravičienė

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, pirmininkė Inga Ruginienė

 

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, rektorė Zita Žebrauskienė

 

Europos vyresniojo amžiaus žmonių konfederacijos EURAG Lietuvos sekcija,

prezidentas Povilas Butkus
 
Bendrinti