Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-07-12 15:45:42

Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas K. Smirnovas: sporto renginių Lietuvoje dalyviai neturi būti diskriminuojami2018 m. liepos 12 d. pranešimas žiniasklaidai

Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas K. Smirnovas: sporto renginių Lietuvoje dalyviai neturi būti diskriminuojami

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas šiandien surengė pasitarimą su įvairių institucijų ir sporto organizacijų atstovais dėl Lietuvoje vykstančių sporto renginių dalyvių maitinimosi išlaidų kompensacijų dydžių.
„Lietuvos sportininkai dažnai išvyksta treniruotis ir rengtis varžyboms į užsienio šalis dėl ten esančių geresnių sąlygų (įskaitant ir maitinimo išlaidų kompensavimo tvarką). Todėl siekdami sudaryti geresnes sąlygas mūsų šalies sportininkams treniruotis ir dalyvauti varžybose Lietuvoje, turime stiprinti institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir kartu surasti geriausius problemų sprendimus, kad nuo 2019 m. sporto renginių dalyviams būtų užtikrintas adekvatus maitinimo išlaidų kompensavimas", - teigė komisijos pirmininkas K. Smirnovas.
Pasitarime pažymėta, kad komisija dar 2017 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į Vyriausybę dėl sporto renginių dalyvių maitinimosi išlaidų kompensavimą reglamentuojančių teisės aktų tikslinimo. Deja, teisės aktai nebuvo pakeisti ir iki šiol vadovaujamasi prieš dešimtmetį patvirtintais sporto renginių dalyvių maitinimosi išlaidų kompensavimo dydžiais. Tuo tarpu 2017 m. patikslinus maitinimosi išlaidų kompensacijų dydžius kultūros renginių dalyviams, jie yra keletą kartų didesni už šiuo metu skiriamus sporto renginių dalyviams.
Pasitarime dalyvavę Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Kūno kultūros ir sporto departamento, sporto organizacijų (asociacijų „Sportas visiems", „Nacionalinė krepšinio lyga", Trenerių asociacijos) atstovai pripažino, kad sporto renginių dalyviai neturi būti diskriminuojami, todėl turi būti suvienodinti maitinimosi išlaidų kompensacijų dydžiai sporto ir kultūros renginių dalyviams.
Pasitarime buvo atkreiptas dėmesys, kad pasitaiko atvejų, kai maitinimosi išlaidų kompensavimui skirtos lėšos neteisėtai priskiriamos sporto renginių dalyvių darbo užmokesčiui. Taip pat akcentuota, kad užfiksuota atvejų, kai maitinimosi išlaidų kompensavimo dydžiai buvo taikyti ne tik Vyriausybės nutarime nurodytoms sporto varžyboms ir pasirengimo joms sporto stovykloms, bet ir kitais atvejais.
Atsižvelgdamas į tai, komisijos pirmininkas K. Smirnovas paprašė Švietimo ir mokslo ministeriją peržiūrėti ir pateikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo naujos redakcijos projekte (XIIIP-149(3)) pateiktų sąvokų patikslinimo.
Nuspręsta kreiptis į Vyriausybę, kad rengiant 2019 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų sandarą reglamentuojančius teisės aktus, būtų peržiūrėti ir patikslinti Lietuvoje vykstančių sporto renginių dalyvių maitinimosi išlaidų kompensacijų dydžiai ir Kūno kultūros ir sporto įstatyme esančios sąvokos, kurios turės reikšmingos kompensacijų dydžių taikymui.

Daugiau informacijos:
Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas
Kęstutis Smirnovas, mob. 8 668 42 137

Parengė
Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja
Monika Urmonienė, tel. (8 5) 239 6836, el. p. monika.urmoniene@lrs.lt

 
 
Bendrinti