Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-08-09 11:14:30

UŽSIENIO PREKYBA PREKĖMIS 2018 M. BIRŽELIO MĖN.

2018 m. rugpjūčio 9 d., Vilnius

 

 

 

 

 

 

2018 m. birželio mėn. prekių eksportuota už 2,46 mlrd. EUR, importuota – už 2,60 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,52 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,14 mlrd. EUR.

Per mėnesį (birželio mėn., palyginti su gegužės mėn.) eksportas padidėjo 5,4 proc., importas sumažėjo 3,7 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs naftos produktų (21 proc.), javų (66,7 proc.), plastikų ir jų gaminių (7,4 proc.) eksportas. Importo sumažėją lėmė sumažėjęs žalios naftos (23,7 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (6,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,1 proc., importas sumažėjo 0,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 7,1 proc., be mineralinių produktų – 3,9 proc.

Per metus (2018 m. birželio mėn., palyginti su 2017 m. birželio mėn.) eksportas padidėjo 8,7 proc., importas – 11,7 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (19,7 proc.), įvairių chemijos produktų (76,3 proc.), javų (2,4 karto) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (80,3 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 11,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (21,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,5 proc., importas – 3,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 13,3 proc., be mineralinių produktų – 11 proc.

2018 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 6,3 proc., importas – 8,3 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs įvairių chemijos produktų (63,9 proc.), baldų (10 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (32 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (34,8 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 2,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (16 proc.), geležies ir plieno (26,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,3 proc., importas – 5,4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 8,3 proc., be mineralinių produktų – 8,9 proc.

2018 m. sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,7 proc.), Latviją (9,7 proc.), Lenkiją (8,3 proc.) ir Vokietiją (7,4 proc.), o importavo iš Rusijos (13,6 proc.), Vokietijos (12,2 proc.), Lenkijos (11,4 proc.) ir Latvijos (6,9 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,3 proc.), Lenkiją (9,2 proc.), Jungtines Valstijas (8,3 proc.), Švediją (7,2 proc.) ir Latviją (7,1 proc.).

2018 m. sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,6 ir 20,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,5 ir 17,4 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11 ir 11,7 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (18,9 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,3 proc.).


 

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas

Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2017 m. sausis–birželis

12 635,9

13 792,6

–1 156,6

I ketvirtis

6 129,7

6 691,6

–561,9

birželis

2 263,9

2 327,6

–63,7

II ketvirtis

6 506,2

7 101,0

–594,8

III ketvirtis

6 571,9

7 152,8

–580,9

IV ketvirtis

7 202,7

7 570,8

–368,1

2017 m.

26 410,5

28 516,2

–2 105,7

2018 m. sausis–birželis

13 429,9

14 933,8

–1 503,9

sausis

2 110,0

2 373,4

–263,4

vasaris

2 061,4

2 298,7

–237,3

kovas

2 389,6

2 614,9

–225,3

I ketvirtis

6 561,0

7 287,0

–726,0

balandis1

2 075,4

2 346,9

–271,5

gegužė1

2 333,7

2 699,6

–365,9

birželis

2 459,9

2 600,3

–140,5

II ketvirtis

6 868,9

7 646,8

–777,9

 


1 Patikslinti duomenys.

 

 

 

1 pav. Eksportas ir importas 2013–2018 m. sausio–birželio mėn.

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2018 m. sausio–birželio mėn.

 

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė,
mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė,
mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

13 429,9

100,0

6,3

14 933,8

100,0

8,3

Investicinės prekės

1 721,4

12,8

5,8

2 469,2

16,5

6,3

Tarpinio vartojimo prekės

6 933,3

51,6

7,8

8 530,3

57,1

12,3

Vartojimo prekės

3 953,5

29,4

4,3

3 336,4

22,3

–0,7

Benzinas

588,4

4,4

1,0

42,8

0,3

83,1

Lengvieji automobiliai

159,8

1,2

13,2

543,3

3,6

16,0

Kita

73,5

0,5

24,5

11,8

0,1

–48,2

 

 

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais2 struktūra ir pokyčiai 2018 m. sausio–birželio mėn.

 

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viš­kos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

13 429,9

100,0

60,6

6,3

Iš viso

14 933,8

100,0

8,3

ES28

8 009,5

59,6

69,2

6,8

ES28

10 277,1

68,8

5,0

  Euro zona

4 976,4

37,1

65,3

6,9

  Euro zona

6 866,6

46,0

4,1

Rusija

1 840,8

13,7

7,8

6,1

Rusija

2 033,3

13,6

18,9

Latvija

1 296,1

9,7

44,3

3,5

Vokietija

1 821,6

12,2

6,9

Lenkija

1 111,4

8,3

67,0

2,8

Lenkija

1 695,8

11,4

14,8

Vokietija

996,7

7,4

75,6

7,1

Latvija

1 031,5

6,9

4,2

Jungtinės Valstijos

724,3

5,4

93,5

3,7

Italija

771,5

5,2

14,8

Estija

661,0

4,9

49,4

4,6

Nyderlandai

732,1

4,9

–3,4

Švedija

660,1

4,9

89,1

2,1

Kazachstanas

605,9

4,1

52,5

Jungtinė Karalystė

532,6

4,0

83,6

14,9

Švedija

574,5

3,8

5,6

Baltarusija

515,9

3,8

12,9

4,0

Prancūzija

504,0

3,4

–2,6

Nyderlandai

456,9

3,4

81,0

3,5

Belgija

482,0

3,2

2,4

Norvegija

390,6

2,9

89,1

3,9

Estija

455,2

3,0

3,3

Ukraina

364,0

2,7

71,1

18,5

Kinija

409,7

2,7

–0,2

Danija

355,6

2,6

83,0

6,6

Jungtinė Karalystė

394,1

2,6

–11,9

Prancūzija

354,4

2,6

79,4

12,3

Suomija

374,8

2,5

–0,2

Italija

308,8

2,3

79,5

6,0

Baltarusija

353,1

2,4

7,5

Kitos šalys

2 860,7

21,4

70,4

8,6

Kitos šalys

2 694,7

18,1

5,7

 


2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

 

 

 

 

 

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m. sausio–birželio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

13 429,9

100,0

60,6

6,3

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 078,3

15,5

28,7

4,1

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 142,5

8,5

17,6

3,6

V

Mineraliniai produktai

1 825,3

13,6

89,5

0,2

     27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 805,9

13,4

90,1

0,0

2710

Naftos produktai

1 610,1

12,0

95,6

–1,8

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 475,8

11,0

45,7

13,9

30

Farmacijos produktai

372,4

2,8

7,4

8,6

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 124,9

8,4

84,3

10,4

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 038,6

7,7

88,8

10,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 035,1

7,7

72,4

10,1

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

342,4

2,5

98,2

32,0

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

901,7

6,7

72,2

7,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

843,6

6,3

76,2

7,9

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

845,4

6,3

54,5

16,0

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

335,7

2,5

64,6

9,1

 

Kita

4 143,4

30,8

58,4

3,8

 

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m.
sausio–birželio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

8 133,9

100,0

8,3

V

Mineraliniai produktai

1 634,5

20,1

6,1

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 627,1

20,0

6,5

2710

Naftos produktai

1 539,5

18,9

6,9

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

947,9

11,7

8,0

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

922,3

11,3

8,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

749,1

9,2

10,6

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

336,1

4,1

33,1

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

674,7

8,3

22,5

     31

Trąšos

311,6

3,8

–2,9

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

651,1

8,0

11,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

642,6

7,9

11,4

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

596,0

7,3

12,4

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

394,7

4,9

15,6

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

560,8

6,9

–0,6

     04

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus, gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

247,3

3,0

4,0

 

Kita

2 319,8

28,5

6,2

 

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m. sausio–birželio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

14 933,8

100,0

8,3

V

Mineraliniai produktai

3 111,6

20,8

20,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 982,6

20,0

21,2

2709

Žalia nafta

2 082,8

13,9

34,8

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 591,2

17,4

2,8

     84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 515,8

10,2

4,8

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 743,3

11,7

4,5

30

Farmacijos produktai

514,6

3,4

0,5

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 527,1

10,2

15,2

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 492,9

10,0

16,0

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 019,7

6,8

14,2

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

367,9

2,5

26,3

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

796,5

5,3

3,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

674,9

4,5

3,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

740,8

5,0

4,3

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

199,0

1,3

6,8

 

Kita

3 403,6

22,8

2,5


2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2013–2018 m.

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2017-06

2 263,9

0,1

1 340,7

2,1

59,2

2 327,6

−5,9

−63,7

2017-07

2 029,2

−10,4

1 162,4