Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-08-09 11:15:07

KAINŲ POKYČIAI, APSKAIČIUOTI PAGAL SUDERINTĄ VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ

2018 m. rugpjūčio 9 d., Vilnius

 

 

 

 

 

 

Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. liepos mėn. apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 3,4 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota infliacija, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

1 pav. Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

 

2018 m. liepos mėn. pagal SVKI apskaičiuota metinė (2018 m. liepos mėn., palyginti su 2017 m. liepos mėn.) infliacija sudarė 2,3 proc. ir buvo 0,2 procentinio punkto mažesnė nei pagal VKI apskaičiuota infliacija.

2 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

 

 

Skaičiuojant pagal SVKI, 2018 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,5 proc. Toks pats kainų sumažėjimas apskaičiuotas ir pagal VKI.

1 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, 2018 m. liepos mėn.

 

Vartojimo prekių ir paslaugų ECOICOP1 skyriai

Vartojimo išlaidų lyginamieji svoriai bendrose vartojimo išlaidose, ‰

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

2018 m. liepos mėn.,
palyginti su

vidutinis metinis
 

2017–2018 m. liepos mėn.

2016–2017 m. liepos mėn.

2018 m.
birželio mėn.

2017 m.
liepos mėn.

Vartojimo prekės ir paslaugos

1 000,0

–0,5

2,3

3,4

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

203,8

–1,1

1,2

­­3,3

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

78,2

–0,1

2,0

7,6

Drabužiai ir avalynė

69,0

–7,9

0,0

1,0

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

106,2

–0,4

–0,2

3,3

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

71,1

–0,2

0,1

0,6

Sveikatos priežiūra

58,1

0,0

1,2

0,8

Transportas

154,9

2,1

6,5

4,2

Ryšiai

28,8

–0,1

–0,5

–0,2

Poilsis ir kultūra

84,9

0,5

2,6

2,7

Švietimas

12,9

0,0

3,2

2,7

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

55,0

0,0

5,4

6,1

Įvairios prekės ir paslaugos

77,1

–0,3

3,1

4,2

 


[1] Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. European Classification of Individual Consumption According to Purpose ECOICOP).

 

Metinei ir vidutinei metinei infliacijai, mėnesinių ir kitų laikotarpių kainų pokyčiams skaičiuoti naudojami SVKI, apskaičiuoti remiantis kainų indekso 2015 m. baziniu laikotarpiu, dviejų ženklų po kablelio tikslumu. Kainų indeksai skelbiami dviejų ženklų po kablelio tikslumu, infliacija ir kainų pokyčiai – vieno.

 

2 lentelė. Didžiausia įtaka bendram vartotojų kainų pokyčiui pagal ECOICOP vartojimo prekių ir paslaugų klases

 

Vartojimo prekių ir paslaugų klasės pagal ECOICOP

Vartojimo išlaidų lyginamieji svoriai bendrose vartojimo išlaidose, ‰

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Įtaka,
proc. punktais

2018 m. liepos mėn., palyginti su 2018 m. birželio mėn.

Keleivių vežimo oro transportu paslaugos

10,0

18,5

0,178

Degalai ir tepalai

65,8

1,9

0,135

Atostogų išvykos

10,0

5,6

0,065

Kietasis kuras

11,8

3,3

0,045

Duona ir grūdų produktai

28,3

1,3

0,036

Tabako gaminiai

26,9

0,7

0,019

Vaisiai

11,0

–2,2

–0,023

Kiti asmens priežiūros prietaisai, reikmenys ir priemonės

21,8

–1,1

–0,025

Šilumos energija

28,0

–4,4

–0,107

Avalynė

18,4

–7,0

–0,123

Daržovės

21,1

–11,4

–0,235

Drabužiai

46,5

–8,9

–0,402

2018 m. liepos mėn., palyginti su 2017 m. liepos mėn.

Degalai ir tepalai

65,8

                     17,0

1,070

Kietasis kuras

11,8

24,0

0,281

Pienas ir jo produktai, sūris, kiaušiniai

39,0

5,3

0,215

Restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugos

32,5

6,4

0,200

Tabako gaminiai

26,9

6,9

0,190

Asmeninių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

15,5

9,6

0,146

Spirituoti gėrimai

18,5

–0,6

–0,037

Farmacijos gaminiai

                33,0

–1,7

–0,052

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai

11,6

–4,6

–0,067

Vaisiai

11,0

–7,4

–0,087

Keleivių vežimo oro transportu paslaugos

10,0

–19,5

–0,290

Šilumos energija

28,0

–13,1

–0,379

 

Įtaka bendram vartotojų kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra išlaidų šiam produktui įsigyti lyginamasis svoris bendrose vartojimo išlaidose. 

 

 

SVKI IR VKI SKIRTUMAI

 

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės), pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimama 19 ES valstybių narių, priklausančių euro zonai) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija) skaičiuoti. Šalies atitiktis sutarties dėl ES veikimo 140 straipsnyje nustatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal SVKI.

VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.

Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI neapima namų ūkių išlaidų azartiniams lošimams, VKI šias išlaidas apima.

Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas COICOP klasifikatorius. ECOICOP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti.

Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.

 

 

Sąvokos

Infliacija – ilgalaikis bendrojo kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų indeksą ir reiškiama procentais.

Metinė infliacija – ataskaitinio mėnesio ir ankstesnių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

Suderintas vartotojų kainų indeksas – vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.

Vartotojų kainų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo reikmėms, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

 

 

2018 m. rugpjūčio mėn. kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal SVKI, skelbsime 2018 m. rugsėjo 11 d.

 

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.

 

 

 

 

Kontaktinė informacija:

 

Donatas Bagavičius

Kainų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Tel. (8 5)  236 4771

El. p. donatas.bagavicius@stat.gov.lt

 

 

© Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

 

Žymos: SVKI, infliacija, kainų pokytis.

 
 
Bendrinti