Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-08-09 15:22:17

AB „Kauno energija“ pateikė paraiškas LVPA biokuro katilų statybai Raudondvaryje ir Jurbarke finansuoti

Šilumą Kaune, Kauno rajone bei Jurbarke tiekianti AB „Kauno energija“ Lietuvos verslo paramos agentūrai praėjusiąją savaitę pateikė paraiškas dviejų biokuro katilų statyboms Raudondvaryje ir Jurbarke iš dalies finansuoti. Naujus biokuro katilus Raudondvaryje ir Jurbarke bendrovė ketina statyti siekdama padidinti energijos, pagaminamos iš atsinaujinančių šaltinių dalį, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus bei mažinti šilumos kainą vartotojams.

 

Jurbarke, šalia jau esamo 5 MW galios biokuro katilo planuojama įrengti naują 3 MW biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą su 1,6 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Naujaisiais įrenginiais per metus būtų galima pagaminti apie 6281 MWh šilumos ir beveik visiškai pakeisti žiemą naudojamus dujinius katilus. Taip apie 2824 tonas per metus būtų galima sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, taip pat šilumos energijos kainos kintamąją dalį. Naudojamų gamtinių dujų kiekis po projekto įgyvendinimo sumažės iki 7274 MWh, o biokuras šilumos gamybos balanse sudarys 83,66 %.

 

Raudondvaryje, bendrovei priklausančioje katilinėje bus įrengta mobili katilinė, kurioje bus sumontuoti du vandens šildymo katilai, kurių bendra galia sudarys 1,5 MW. Katilais bus pagaminama apie 7825 MWh šilumos per metus bei apie 1205 tonomis per metus bus sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekis.

 

Šio projekto tikslai – analogiški Jurbarko projekto tikslams: sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei šilumos energijos kainos kintamąją dalį. Jie atitinka Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1.-LVPA-K-109 priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 tikslus.

 

Abiejų projektų vertė – apie 1,64 mln. eurų. Numatoma, kad projektai bus iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“. Bendra prašoma lėšų suma – 0,99 mln. Eur. Likusią sumą bendrovė turės investuoti iš savo lėšų.
 
Bendrinti