Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-08-10 11:43:42

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Gavome ne vieną pasiteiravimą dėl vakar dienos išplatinto pranešimo žiniasklaidai apie privilegijų teikimą karo tarnybą atliekantiems tėvams, todėl siunčiame patikslinimą. Gal galėtumėte juo papildyti pranešimus, kad visuomenė galėtų susidaryti tikslesnį vaizdą? Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą.
 
PATIKSLINIMAS
Nors į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą su skundu kreipėsi asmuo dėl Kauno rajono tarybos priimto teisės akto dėl pirmenybės suteikimo statutinių valstybės tarnautojų ir karo tarnybą atliekančių asmenų vaikų priėmimui į darželius, tyrimo metu nagrinėjome privilegijų teikimą tik statutiniams valstybės tarnautojams. Privilegijų teikimo karo tarnybą atliekantiems tėvams nenagrinėjome todėl, kad šiai sričiai Lygių galimybių įstatymas yra netaikomas. Lygių galimybių įstatymas numato baigtinį sąrašą pagrindų, dėl kurių draudžiama asmenis diskriminuoti. Karo prievolę atliekantys asmenys nėra homogeniška visuomenės grupė, todėl jai apibūdinti neįmanoma priskirti vieno iš tapatybės bruožų, nurodytų Lygių galimybių įstatyme. Nesant pagrindo galimai diskriminacijai apibrėžti, lygių galimybių kontrolierius negali atlikti tyrimo.
 
Pagarbiai
Mintautė JURKUTĖ
Komunikacijos skyriaus vedėja
 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius
Tel. 8 706 63854
 
 
 
Bendrinti