Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-09-12 17:10:24

Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritarė rudens sesijos darbų planui

 

 

2018 m. rugsėjo 12 d. pranešimas žiniasklaidai

 

2018 m. rugsėjo 12 d. vykusiame posėdyje Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, dalyvaujant Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento bei Kūno kultūros ir sporto departamento atstovams, aptarė svarbiausius ir aktualiausius jaunimo ir sporto politikos klausimus, kuriuos komisija svarstys Seimo V (rudens) sesijoje.

Posėdyje buvo išskirti šie prioritetiniai klausimai jaunimo reikalų srityje:

"                    Jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimas;

"                    subsidijų pirmam būstui jaunoms šeimoms regionuose programos įgyvendinimas;

"                    regioninės jaunimo politikos įgyvendinimas: situacija savivaldybėse, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veikla, jos įvertinimas, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių veikla.

Sporto reikalų srityje svarbiausi klausimai:

"                    dėl neįgaliųjų sporto finansavimo iš vieno šaltinio;

"                    dėl loterijų organizatorių pajamų skirstymo ir naudojimo efektyvumo ir skaidrumo iš įpareigojimo 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės skirti labdarai arba paramai Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems gavėjams;

"                    dėl lėšų nacionalinių sporto (šakų) federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų didelio meistriškumo sporto programoms finansuoti 2019 m. užtikrinimo ir Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo taikymo;

"                    dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo;

"                    dėl sportininkų rengimo proceso gimnazijose tobulinimo.

 

Atsižvelgusi į komisijos narių pasiūlymus, komisija bendru sutarimu pritarė komisijos darbo planui Seimo 2018 m. V (rudens) sesijoje.

 

Parengė:

Komisijų sekretoriato patarėja

Rita Beinorienė, tel. (8 5) 239 6219, el. p. rita.beinoriene@lrs.lt
 
Bendrinti