Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-09 09:28:38

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 9 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. rugsėjo 27 d. posėdyje

 

PATIKSLINTA

Seimo seniūnų sueigos 2018 m. spalio 9 d. posėdyje

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. spalio 9 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Bronislovo Lubio 80 – ųjų gimimo metinių paminėjimas

 

pranešėjas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Juršėnas

 

 

10.00–10.20

 

 

1-2.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.20–10.30

 

 

1-3.

XIIIP-2470

(2)

2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Vilius Šapoka           (ministras)

priėmimas

priėmimo data

(2) 2018-09-27

atidėti balsavimą

 

1-4.

XIIIP-2266

(3)

Politinių partijų įstatymo
Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Gediminas Kirkilas/ 8 SN

priėmimas

 

(taikoma skubos tvarka)

priėmimo data

(3) 2018-09-27

atidėti balsavimą

 

 

1-3.

XIIIP-2159

(2)

Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Julius Sabatauskas/ 38 SN

pranešėjai – Agnė Širinskienė (TTK), Petras Valiūnas (KOK)

10.30–11.00

svarstymas

pateikimo data

2018-05-31

TTK (2) 2018-09-19

 

1-4.

XIIIP-1540

Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Ramūnas Karbauskis/ 44 SN

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

11.00–11.10

svarstymas

pateikimo data

2018-04-26

TTK 2018-09-19 atmesti

 

1-5.

XIIIP-2565

(2)

Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

teikėjas – Ramūnas Karbauskis/ 43 SN

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

11.10–11.40

svarstymas

 

pateikimo data

2018-09-25

TTK (2) 2018-10-04

 

% % %

 

1-6.

Seimo nario priesaika

12.00–12.05

 

 

1-7.

XIIIP-2538

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. XIII-508 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

teikėjas – Viktoras Pranckietis

pranešėjas – Guoda Burokienė (VVSK)

12.05–12.15

svarstymas ir priėmimas

 

slaptas balsavimas 14.00–14.20

pateikimo data

2018-09-27

VVSK

(2) 2018-10-08

 

1-8.1.

XIIIP-2549

(3)

Seimo nutarimo „Dėl Manto Martišiaus paskyrimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininku“ projektas

teikėjas – Ramūnas Karbauskis (KK)

pranešėjas – Stasys Tumėnas (KK)

12.15–12.25

svarstymas ir priėmimas

 

slaptas balsavimas 14.00–14.20

pateikimo data

2018-09-25

KK (3) 2018-10-09

 

1-8.2.

XIIIP-2663

Seimo nutarimo „Dėl Manto Martišiaus atleidimo iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas

pranešėjas – Stasys Tumėnas (KK)

svarstymas ir priėmimas

 

pateikimo data

2018-09-25

KK 2018-10-09

 

1-9.1.

XIIIP-1567

(2)

 

2-sujungti XIIIP-1567 ir XIIIP-1568

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Eimutis Misiūnas (ministras)

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

12.25–12.35

svarstymas

 

pateikimo data

2018-05-08

TTK (2) 2018-09-19

 

1-9.2.

XIIIP-1569

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 415 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

svarstymas

 

pateikimo data

2018-05-08

TTK (2) 2018-09-20

 

1-10.

XIIIP-868

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Algis Strelčiūnas/ 5 SN /47 SN

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

12.35–12.40

svarstymas

 

pateikimo data

2017-06-22

TTK 2017-11-22

grąžinti iniciatoriams tobulinti

 

 

1-11.

XIIIP-1025

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Arvydas Anušauskas

pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

12.40–12.45

svarstymas

 

pateikimo data

2017-09-12

TTK 2018-09-27

atmesti

 

1-12.

XIIIP-2524

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 5101 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1162 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėja – Agnė Širinskienė

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

12.45–12.50

svarstymas

 

pateikimo data

2018-09-28

TTK (2) 2018-10-04

 

1-13.

XIIIP-2310

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 345 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Aurimas Gaidžiūnas/ 29 SN

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

12.50–12.55

svarstymas

 

pateikimo data

2018-06-19

TTK (2) 2018-09-27

 

1-14.

XIIIP-2443

(2)

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Elvinas Jankevičius (ministras)

pranešėjas – Zenonas Streikus (VVSK)

12.55–13.05

svarstymas

 

(taikoma skubos tvarka)

 

pateikimo data

2018-09-18

VVSK

(2) 2018-09-27

 

 

 

1-15.

XIIIP-2368

(2)

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios- Sinodo susitarimui „Dėl nekilnojamojo turto Kaune, E. Ožeškienės g. 41, grąžinimo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai- Sinodui natūra“ projektas

teikėjas – LRV/ Jurgita Petrauskienė (ministrė)

pranešėjas – Povilas Urbšys (VVSK)

13.05–13.10

svarstymas

 

pateikimo data

2018-09-20

VVSK

(2) 2018-09-26

 

 

 

1-16.1.

XIIIP-2658

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo
Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Arvydas Nekrošius

13.10–13.30

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

 

 

 

registracijos data

2018-10-08

TD

 

1-16.2.

XIIIP-2559

Referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Arvydas Nekrošius/ 8 SN

(Darbo gr.)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-06

registracijos data

2018-09-20

TD 2018-10-08

ETD 2018-10-09

 

nėra įrašytas į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

 

1-17.

XIIIP-2463

Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 2, 12, 13, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2018-08-27

TD

 

1-17.1.

XIIIP-2541

Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

13.30–13.45

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – NSGK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

2018-11-20

registracijos data

2018-09-19

TD 2018-09-24

 

1-17.2.

XIIIP-2542

Civilinės saugos įstatymo  Nr. VIII-971 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – NSGK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

2018-11-20

registracijos data

2018-09-19

TD 2018-09-24

 

1-17.3.

XIIIP-2543

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-20

registracijos data

2018-09-19

TD 2018-09-24

 

1-17.4.

XIIIP-2544

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – NSGK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-20

registracijos data

2018-09-19

TD 2018-09-24

 

1-18.1.

XIIIP-2515

Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

13.45–14.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-13

registracijos data

2018-09-11

TD 2018-09-26

 

1-18.2.

XIIIP-2516

Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1341 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-13

registracijos data

2018-09-11

TD 2018-09-26

 

1-18.3.

XIIIP-2517

 Administracinių nusižengimų kodekso 71, 420, 422, 423, 424, 427 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Eimutis Misiūnas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-13

registracijos data

2018-09-11

TD 2018-09-26

 

 

PERTRAUKA

14.00-15.00

 

 

2-1.

Vyriausybės pusvalandis. Pranešimas dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įgyvendinimo

pranešėja – Jurgita Petrauskienė (ministrė)

15.00-15.30

 

 

2-2.1.

XIIIP-2183

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK)/ 29 SN

15.30–15.45

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas – VVSK, SRDK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

2-2.2.

XIIIP-2184

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 112 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK)/ )/ 29 SN  

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ADK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.3.

XIIIP-2185

Administracinių nusižengimų kodekso 510 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN  

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ADK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.4.

XIIIP-2186

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN  

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas – VVSK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.5.

XIIIP-2187

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN  

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.6.

XIIIP-2188

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ADK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.7.

XIIIP-2189

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399  59, 591, 172 ir 173 straipsnių pakeitimo“ projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ADK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

2-2.8.

XIIIP-2190

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.9.

XIIIP-2191

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN  

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – ADK, VVSK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.10.

XIIIP-2192

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19, 27 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas – VVSK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.11.

XIIIP-2193

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 4, 29 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN  

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – ADK, VVSK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-2.12.

XIIIP-2194

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK) )/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas – VVSK

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-05-23

TD 2018-06-08

ETD 2018-06-07

 

 

 

2-3.

XIIIP-2610

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16, 19, 27, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1377 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Guoda Burokienė/ 4 SN/ 29 SN

15.45–16.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-13

registracijos data

2018-09-27

TD 2018-10-08

ETD 

 

 

 

2-4.1.

XIIIP-2111

(4)

Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Petras Čimbaras (PK)

16.00–16.15

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-12-06

registracijos data

(4) 2018-10-03

TD (4) 2018-10-08

ETD (4)

 

 

 

2-4.2.

XIIIP-2419

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 48 ir 488 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Petras Čimbaras (PK)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – SRK

siūloma svarstyti

2018-11-13

registracijos data

(2) 2018-09-25

TD (2) 2018-09-26

ETD (2)

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-06-30, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

2-5.

XIIIP-1699

Baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė

16.15–16.25

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-20

registracijos data

2018-02-19

TD 2018-02-28

ETD 2018-03-06

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-06-30, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

2-6.

XIIIP-1884

Baudžiamojo kodekso 178, 189 ir 203 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Laurynas Kasčiūnas/ 3 SN

16.25–16.35

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-12-20

registracijos data

2018-03-27

TD 2018-04-05

ETD 2018-04-10

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-06-30, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

2-7.

Vyriausiosios rinkimų komisijos nario priesaika

16.35–16.40

 

 

 

2-8.

XIIIP-2603

 

prie

XIIIP-2453

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Asta Kubilienė/ 9 SN

16.40–16.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-10-16

registracijos data

2018-09-26

TD 2018-09-27

ETD

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-06-30, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

2-9.

XIIIP-2476

Seimo nutarimo „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“ projektas

pranešėjas – Dainius Kepenis

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2018-09-04

TD 2018-09-13

 

 

2-9.

XIIP-786

(2)

Seimo nutarimo „ Dėl Nacionalinės šeimos tarybos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“  projektas

pranešėjas – Rimantas Jonas Dagys (Rimantė Šalaševičiūtė)

16.50–17.10

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

(2) 2018-06-06

TD (2) 2018-06-11

 

2-10.

XIIIP-2550

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Ramūnas Karbauskis (KK)

17.10–17.25

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KK

papildomas –

siūloma svarstyti

2018-11-22

registracijos data

2018-09-20

TD 2018-09-26

 

2-11.