Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-09 10:24:55

LVŽS frakcijos poziciją pagrindiniais šiandienos Seimo plenarinio posėdžio klausimais

Antradienis, 2018-10-09, plenarinis posėdis

Pokytis ar naujiena:                  Įtvirtinamas individualus skundas į Konstitucinį teismą
LVŽS poziciją pristato:              Petras Valiūnas, tel. (8~668) 42708
Teisės akto numeris:                2159
Teisėkūros stadija:                    Svarstymas

Citata       „Siūlome, kad kiekvienas asmuo turėtų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, jeigu Seimo, Prezidento ar Vyriausybės priimtų teisės aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė jo konstitucines teises ar laisves ir jis išnaudojo visas teisinės gynybos priemones“, – sakė Seimo Konstitucijos komisijos pirmininkas Petras Valiūnas.

Pokytis ar naujiena:                  Dviguba pilietybė – lietuviams iš šalių, atitinkančių europinės ir transatlantinė integracijos kriterijus
LVŽS poziciją pristato:              Ramūnas Karbauskis, tel. (8~682) 55688
Teisės akto numeris:                2565
Teisėkūros stadija:                    Svarstymas

Pranešimas žiniasklaidai:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=260889

 

Pokytis ar naujiena:                  Politinių partijų sutartys – tik su „patikimų“ valstybių konsultantais
LVŽS poziciją pristato:              Zenonas Streikus, tel. (8~668) 42297
Teisės akto numeris:                2443
Teisėkūros stadija:                    Svarstymas (skubos tvarka)

Citata       „Nacionalinio saugumo komisija, atsižvelgdama į Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos atliktą Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą 2017 metais bei siekdama sumažinti užsienio šalių įtaką 2019 m. vyksiantiems Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimams, 2018 m. gegužės 7 d. posėdyje pasiūlė uždrausti trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims konsultuoti Lietuvos politikus ir politines partijas politinių kampanijų metu. Todėl politinės kampanijos dalyviai teisinių, politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymų paslaugų sutartis galėtų sudaryti tik su Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje įregistruotais juridiniais asmenimis“, – sakė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys Zenonas Streikus.

Pokytis ar naujiena:                  Nauja Referendumo įstatymo redakcija
LVŽS poziciją pristato:              Arvydas Nekrošius, tel. (8~668) 42453
Teisės akto numeris:                2559
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas

Citata       „Referendumo įstatymas ilgą laiką nebuvo iš esmės peržiūrėtas, todėl daugelis įstatymo nuostatų paseno ir nebeatitinka susiklosčiusios referendumų organizavimo praktikos. Referendumo įstatymo projektas yra tik dalis viso siūlomo rinkimų įstatymų pakeitimų paketo, todėl būtina suvienodinti visas rinkimų organizavimo procedūras, sąlygas bei patikslinti kai kurias nuostatas. Atsižvelgiant į siūlomų pakeitimų gausą, įstatymą siūloma dėstyti nauja redakcija. Ja tikslinamos naudojamos sąvokos, nuostatos dėl referendumo organizavimo procedūrų, agitacijos, didinamas balsavimo vietų užsienyje skaičius, nustatomas darbo užmokesčio mokėjimas balsavimo komisijų nariams, prailginamas balsavimui skirtas laikas, tikslinamos nuostatos dėl balsų skaičiavimo. Kaip ir kituose rinkimų įstatymuose, taip pat siūloma atsisakyti „Lietuvos pašto“ paslaugų, kurios bus pavedamos kaip funkcijos atlikti komisijų nariams ir kurjerių tarnyboms.“, – sakė Seimo pirmininko pavaduotojas ir projektą rengusios darbo grupės pirmininkas Arvydas Nekrošius.

Pokytis ar naujiena:                  Radijo ir televizijos komisijai – teisės užkardyti netinkamą turinį internete
LVŽS poziciją pristato:              Ramūnas Karbauskis, tel. (8~682) 55688
Teisės akto numeris:                2550
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas

Citata       „Iki šiol komisija neturėjo deramų įrankių imtis priemonių prieš neteisėtą turinį platinančius paslaugų tiekėjus, todėl siūloma, kad atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad asmenys teikia vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas nepranešę komisijai Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, duoda privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjams skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti ir (arba) nurodymus tinklo paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti informaciją, naudojamą vykdant veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka“, – sakė Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Pokytis ar naujiena:                  Siūloma įtvirtinti Klaipėdoje pradėtą iniciatyvą švęsti Kliento dieną
LVŽS poziciją pristato:              Dainius Kepenis, tel. (8~668) 42127
Teisės akto numeris:                2478
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas

Seime spaudos konferencija 9 val. 30 min.

Citata       „Siūlome įtvirtinti visuomenėje Kliento dieną – kovo 19-ąją. Tai diena, sukurta padėkoti klientui ir priminti visuomenei apie kliento svarbą verslui, regionui, valstybei. Lietuvoje ši diena pradėta švęsti Klaipėdos verslininkų iniciatyva jau nuo 2010 metų, prie iniciatyvos jungiasi ir didžiausios Lietuvos įmonės. Pastaraisiais metais ši diena pradėta švęsti daugiau kaip 20 šalių – Švedijoje, Norvegijoje, Graikijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Latvijoje, Kroatijoje, Gruzijoje ir kitose. Siekiame paskatinti įvairių paslaugų įvairovę, geresnę jų kokybę, kurti aukštesnės vertės ilgalaikius santykius su klientais, taip pat gerintų klientų aptarnavimo kultūrą, ugdytų jam pagarbą, plačiau informuoti visuomenę apie įmonių veiklą, darbo specifiką,  jų pasiekimus, verslo iniciatyvas bei partnerystę su kitais sektoriais“, – sakė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys Dainius Kepenis.

 

 

 
 
Bendrinti