Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-09 11:06:51

MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2017 M.

2018 m. spalio 9 d., Vilnius

 

 

 

 

mokslo tiriamoji veikla 2017 m.

 

2017 m. Išlaidos MTEP veiklai padidėjo 44 mln. EUR

 

 

Išankstiniais duomenimis, 2017 m. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams Lietuvoje buvo skirta 371,7 mln. EUR, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Išlaidos MTEP, palyginti su 2016 m., padidėjo 44,1 mln. EUR, arba 13,5 proc. 2017 m. išlaidų MTEP santykis su bendruoju vidaus produktu (BVP) sudarė 0,89 proc. (2016 m. – 0,85 proc.). Aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose šis santykis buvo 0,57 proc. (2016 m. – 0,55 proc.), verslo sektoriuje – 0,32 proc. (2016 m. – 0,30 proc.).

Kaip ir 2016 m., 2017 m. daugiausia išlaidų MTEP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 133,6 mln. EUR, arba 35,9 proc. visų išlaidų MTEP. Verslo įmonių sektoriuje skirta 132,3 mln. EUR, arba 35,6 proc., valdžios sektoriuje – 105,8 mln. EUR, arba 28,5 proc. visų išlaidų MTEP. Per metus 46,3 proc. (nuo 62,9 mln. EUR 2016 m. iki 92,1 mln. EUR 2017 m.) padidėjo MTEP finansavimas iš užsienio, 7,3 proc. (9,4 mln. EUR) – valdžios lėšomis, o finansavimas verslo lėšomis beveik nepakito ir sudarė 127,5 mln. EUR.

2017 m. MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui buvo skirta 200,7 mln. EUR, arba 54 proc. visų išlaidų MTEP, kitoms MTEP išlaidoms – 101,9 mln. EUR, arba 27,4 proc., ilgalaikiam MTEP veiklai skirtam materialiajam turtui įsigyti – 69,1 mln. EUR, arba 18,6 proc. Išlaidos darbo užmokesčiui, palyginti su 2016 m., padidėjo 33,5 mln. EUR, arba 20 proc. Daugiausia lėšų MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skyrė aukštojo mokslo sektoriaus institucijos – 87 mln. EUR, arba 65,1 proc. visų išlaidų MTEP aukštojo mokslo sektoriuje. Valdžios sektoriuje MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 38 mln. EUR, arba 35,9 proc. visų išlaidų MTEP valdžios sektoriuje. Verslo sektoriuje MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 75,7 mln. EUR, arba 57,2 proc. visų išlaidų MTEP verslo sektoriuje.

Verslo sektoriuje daugiausia lėšų MTEP skyrė mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (37,7 mln. EUR), kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (21,5 mln. EUR), kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos (15,6 mln. EUR), chemikalų ir chemijos produktų gamybos (5,4 mln. EUR), variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos (3,7 mln. EUR) ir baldų gamybos (3 mln. EUR) įmonės.

Didžiausią – 37,1 proc. – išlaidų MTEP dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valstybės biudžeto lėšos, verslo įmonių lėšos – 34,3 proc., užsienio lėšos – 24,8 proc., aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų – 3,8 proc.

2017 m. pabaigoje mokslo tiriamąja veikla užsiėmė 23,6 tūkst. darbuotojų, 8,2 tūkst. iš jų turėjo mokslo laipsnį. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose MTEP veiklą (pagrindinėje ir nepagrindinėje darbovietėje) vykdė 18,1 tūkst. darbuotojų, iš jų 7,8 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį. Vyrų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, buvo 3 837 (49,1 proc. visų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį), moterų – 3 973 (50,9 proc.). Daugiausia tyrėjų buvo 35–44 metų amžiaus – 4 096 (27,5 proc.), 25–34 metų amžiaus – 4 013 (26,9 proc.), 45–54 metų amžiaus – 3 080 (20,7 proc.).

Verslo sektoriuje MTEP dalyvavo 5,6 tūkst. darbuotojų, iš jų 432 tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Vyrų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, buvo 333 (77,1 proc. visų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį), moterų – 99 (22,9 proc.). Verslo sektoriuje daugiausia tyrėjų buvo 25–34 metų amžiaus – 1 822 (47,4 proc.), 35–44 metų amžiaus – 1 045 (27,7 proc.), 45–54 metų amžiaus – 429 (11,2 proc.).


Bendrosios išlaidos MTEP pagal sektorius ir finansavimo šaltinius 2013–2017 m.

Mln. eurų

 

2013

2014

2015

2016**

2017*

Iš viso

332,4

376,8

389,7

327,6

371,7

Verslo lėšos

91,3

123,3

111,2

127,7

127,5

Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo)

114,9

124,7

137,7

128,4

137,8

Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

0,4

0,6

5,7

8,0

13,8

Ne pelno institucijų lėšos

2,5

0,7

1,2

0,7

0,5

Užsienio lėšos

123,3

127,5

133,9

62,9

92,1

Išlaidos MTEP, palyginti su BVP, proc.

0,95

1,03

1,04

0,85

0,89*

 

 

 

 

 

 

Aukštojo mokslo sektoriaus finansavimas

181,9

196,4

216,4

127,6

133,6

Verslo lėšos

30,3

27,3

25,0

15,6

9,1

Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo)

83,2

89,1

101,1

88,2

91,5

Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

0,2

0,4

5,6

7,9

13,7

Ne pelno institucijų lėšos

0,4

0,3

0,6

0,5

0,4

Užsienio lėšos

67,7

79,3

84,1

15,4

18,9

Išlaidos MTEP, palyginti su BVP, proc.

0,52

0,54

0,58

0,33

0,32*

 

 

 

 

 

 

Valdžios sektoriaus (be aukštojo mokslo) finansavimas

65,9

64,1

66,5

85,5

105,8

Verslo lėšos

7,8

7,9

8,8

11,6

12,6

Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo)

29,3

33,5

34,3

38,5

44,6

Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Ne pelno institucijų lėšos

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Užsienio lėšos

28,6

22,5

23,3

35,3

48,5

Išlaidos MTEP, palyginti su BVP, proc.

0,19

0,18

0,18

0,22

0,25*

 

 

 

 

 

 

Verslo sektoriaus finansavimas

84,6

116,3

106,7

114,6

132,3

Verslo lėšos

53,1

88,1

77,3

100,5

105,8

Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo)

2,4

2,1

2,4

1,7

1,7

Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ne pelno institucijų lėšos

2,0

0,3

0,4

0,0

0,0

Užsienio lėšos

27,0

25,7

26,5

12,3

24,6

Išlaidos MTEP, palyginti su BVP, proc.

0,24

0,32

0,29

0,30

0,32*

* – išankstiniai duomenys.

** – patikslinti duomenys.

 

Statistiniai MTEP veiklos tyrimai verslo sektoriuje atliekami kasmet, apklausiant atrinktas gamybos ir paslaugų įmones (A–U sekcijos pagal EVRK 2 red.), kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų, visas įmones, kurių pagrindinė veikla – mokslo tiriamoji, aukštojo mokslo bei valdžios institucijas, užsiimančias mokslo tiriamąja veikla.

 

 

Sąvokos

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (MTEP) – sistemingai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir šio pažinimo panaudojimas praktinėms reikmėms. MTEP apima tris veiklos sritis – fundamen­tinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.

 

 

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir leidinyje „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje 2017“ (2018 m. lapkričio 16 d.).

 

 

Kontaktinė informacija:

 

Loreta Žebuolienė

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5)  236 4673

El. p. loreta.zebuoliene@stat.gov.lt

osp.stat.gov.lt

 

© Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

 

Žymos: Mokslo tiriamoji veikla, MTEP, MTEP išlaidos.

 
 
Bendrinti