Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-09 13:21:51

Seimas svarstys pataisas dėl referendumo organizavimo procedūrų


2018 m. spalio 9 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas svarstys pataisas dėl referendumo organizavimo procedūrų

Seimas pradėjo svarstyti Seimo Pirmininko pavaduotojo, Darbo grupės pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti vadovo Arvydo Nekrošiaus pristatytas Referendumo įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-2559), kuriomis siekiama patikslinti nuostatas dėl referendumo organizavimo procedūrų, agitacijos, balsų skaičiavimo, praplėsti balsavimo vietų užsienyje skaičių, nustatyti darbo užmokesčio mokėjimą balsavimo komisijų nariams, prailginti balsavimui skirtą laiką. Įstatyme taip pat siūloma atsisakyti „Lietuvos pašto" paslaugų, kurios bus pavedamos kaip funkcijos atlikti komisijų nariams ir kurjerių tarnyboms.
Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausioji rinkimų komisija neturi teisės užsiimti agitacija dėl referendumo, siūloma įtvirtinti instituciją, kuri informuotų visuomenę dėl priimamo klausimo svarbos valstybės gyvenimui. Pagal projektą skelbiant ar paskelbus privalomąjį referendumą Seimas turėtų galimybę pavesti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai valstybės biudžeto lėšomis referendumo agitacijos laikotarpiu informuoti visuomenę apie priimamo klausimo svarbą valstybės gyvenimui.
Projektu tikslinama išorinės politinės reklamos sąvoka ir numatoma, kad išorinė politinė reklama įstatyme būtų suprantama kaip vaizdo ar garso priemonėmis viešai skleidžiama politinė reklama. Išorine politine reklama būtų laikoma taip pat politinė reklama, skelbiama viešose vietose, pastatuose, transporto priemonėse.
Teikiamomis pataisomis siekiama įtvirtinti griežtesnius reikalavimus dėl reputacijos referendumo komisijos nariams. Pagal naujas nuostatas į referendumo komisiją galėtų būti siūlomas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis.
Teisės akto pakeitimais būtų praplečiamas balsavimo vietų užsienyje skaičius sudarant galimybę steigti papildomus balsavimo punktus. Siūloma, kad sprendimą dėl kitų balsavimo vietų užsienyje tinkamumo referendumui vykdyti priimtų Užsienio reikalų ministerija, suderinusi su Vyriausiąja rinkimų komisija.
Projekto iniciatoriai taip pat siūlo pailginti balsavimui skirtą laiką - balsavimas referendumo dieną vyktų nuo 7 iki 22 val. referendumo komisijos nurodytoje patalpoje.
Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 55 Seimo nariai, prieš - 13, susilaikė 19 parlamentarų. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Teisės ir teisėtvarkos komitete, papildomu - Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 6 d.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
 
 
Bendrinti