Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-09 14:14:52

Seimo ir PLB komisija pradėjo rudens posėdžių sesiją2018 m. spalio 9 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo ir PLB komisija pradėjo rudens posėdžių sesiją

Šiandien Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija Lietuvos valstybės himno giedojimu pradėjo rudens posėdžių sesiją. Invokaciją atliko Tėvas Antanas Saulaitis SJ, kuris ilgus metus dirbo Brazilijoje San Paulo lietuvių parapijos kunigu, vėliau vadovavo Čikagos lietuvių jaunimo centrui, po Nepriklausomybės atkūrimo grįžo tarnauti Lietuvos žmonėms.
Komisijos pirmininkas ir Seimo narys Antanas Vinkus perdavė nuoširdžiausius Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimus ir linkėjimus: „Pasaulio lietuvių bendruomenės nuopelnai ir kova už Lietuvos laisvę yra labai svarbūs, o Jūsų balsas turi būti išgirstas ir žinomas ne tik komisijos nariams, bet ir visai Lietuvai".
Sveikindamas iš Australijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Lenkijos, Latvijos, Liuksemburgo, Jungtinės Karalystės susirinkusius komisijos narius, Seimo Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis pasidžiaugė, kad Valstybės šimtmečio metais Lietuvoje vyksta didieji atradimai. Stebuklais jis įvardijo Lietuvos Nepriklausomybės Akto, partizanų vado ir Tautos didvyrio Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų atradimą. Seimo Pirmininkas palinkėjo darbingos ir rezultatyvios posėdžių sesijos.
Sveikinimo žodį taip pat tarė Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke, komisijos pirmininkai Antanas Vinkus ir dr. Rimvydas Baltaduonis.
Komisijos nariai aptarė praėjusią posėdžių sesiją priimtų rezoliucijų rezultatus, diskutavo dėl „Globalios Lietuvos" kūrimo programos vizijos, Pasaulio lietuvių metų minėjimo ateinančiais metais.
Pirmą kartą komisijos posėdyje pasisakydamas naujai paskirtasis komisijos ir Seimo narys Simonas Gentvilas akcentavo, kad „Lietuva niekada nebuvo tokia stipri, kaip šiandien, o tautiškumas, lietuvybė ir tautinė tapatybė niekada dar nebuvo taip sužydėjusi".
Rytoj komisija svarstys privalomojo referendumo dėl gimimų įgytos pilietybės išsaugojimo ir pasaulio lietuvių balsavimo organizavimo ateities rinkimuose klausimus.
Komisijos posėdžių tiesiogines transliacijas ir vaizdo įrašus galima rasti Seimo „YouTube" paskyroje. Komisijos posėdžio nuotraukų galerija.

Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, tel. (8 5) 239 6720

Parengė
Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja
Jolita Šedauskienė, tel. (8 5) 239 6860, el. p. jolita.sedauskiene@lrs.lt

 
 
Bendrinti