Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-10 20:04:10

Kauno forumo nutarimas dėl nuomonių įvairovės LRT užtikrinimo ir veiklos kontrolės

                                      

 

2018  m. spalio 2 d.

 

Tautos Forumo 2018 m. rugsėjo 26 d. pareiškime "Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiklos" atskleistos problemos aktualios prasidedančiame politiniame cikle, kurio metu bus suformuota valstybės valdžia, nulemsianti Lietuvos ateitį.

 

Kauno Forumas mano, kad per ilgus metus LRT susidariusios situacijos priežastys sisteminės. Problemų negali išspręsti vadovybės pakeitimai, visuomenės raginimai, visuomenės informavimo etikos savireguliacijos mechanizmai ir visuomenininkų protesto akcijos, į kurias iki šiol nebuvo ir, neabejojame - ir toliau nebus kreipiama jokio dėmesio.

 

Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos dėl pateikiamų nuomonių įvairovės LRT nuolat pažeidžiamos. Akivaizdžiai nesilaikoma įstatymo nuostatų dėl teisingos, nešališkos informacijos ir neleistinumo panaudoti žiniasklaidą tenkinant grupinius, politinius interesus.

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija šių pažeidimų nepastebi ir situacijos nekontroliuoja. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba radijo ir televizijos transliacijų stebėsenos nevykdo. Nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme jokių nepriklausomos visuomeninės kontrolės priemonių, užtikrinančių nešališkos politinės informacijos pateikimą, atvirus debatus, pažiūrų ir įsitikinimų laisvės sklaidą, nenustatyta.

 

 

Kauno Forumas:

 

1. Reikalauja Nacionalinio radijo ir televizijos bei Visuomenės informavimo įstatymuose įtvirtinti skirtingų nuomonių svarbiausiais politinio gyvenimo klausimais atstovavimo pariteto principą, pranešant apie būsimą diskusiją atitinkamų nuomonių lyderiams (asmenims ar organizacijoms) ir numatant galimybę jiems dalyvauti diskusijoje, jei toks pageidavimas būtų pareikštas.

 

2. Siūlo Lietuvos Respublikos Seimui Estijos pavyzdžiu įsteigti Nacionalinio transliuotojo žiniasklaidos kontrolieriaus (žiniasklaidos ombudsmeno) instituciją - renkamą, nepriklausomą nuo politinių ir LRT valdymo organų pareigybę Nacionalinio transliuotojo veiklos atitikimui gerosios žurnalistikos praktikos standartams prižiūrėti ir visuomenės skundų nagrinėjimui.

 

 Kauno forumo koordinatoriai:

 

Algimantas Rusteika

Viktoras Jašinskas

 

 

 

 
 
Bendrinti