Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-11 11:22:59

Švietimo ir mokslo ministrė atleidžia Ugdymo plėtotės centro direktorių Giedrių Vaidelį, pirkimas bendrosioms ugdymo programoms parengti stabdomas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

 

Juridinių asmenų registras, kodas 188603091, A.Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, tel.: (8 5) 219 1225,

(8 5) 261 2077, faks. (8 5) 261 2077, el. p. smmin@smm.lt , http://www.smm.lt,

atsisk. sąsk. Nr. LT30 7300 0100 0245 7205 AB „Swedbankas", kodas 73000

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ŽINIASKLAIDAI                                    2018 -10-11   Nr. 7.1.14-VI-56

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ketvirtadienį pasirašė įsakymą atleisti iš pareigų Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktorių Giedrių Vaidelį. Jis traukiasi šalių susitarimu. G. Vaidelis centrui vadovavo 9-erius metus.

 

 

Po vakar įvykusio UPC atstovų susitikimo su Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojais taip pat stabdomas 1,3 mln. eurų vertės viešasis pirkimas bendrosioms ugdymo programoms parengti.

 

„Ugdymo plėtotės centro vykdomas viešasis pirkimas nebuvo tinkamai pristatytas švietimo bendruomenei, ne viskas atlikta dėl pirkimo organizavimo aiškumo. Tai sukėlė neigiamą atgarsį visuomenėje. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, kad pirkimo dokumentai parengti su trūkumais. Ugdymo plėtotės centro vadovas pripažino savo klaidas ir prisiėmė asmeninę atsakomybę. Ugdymo programoms atnaujinti skirtas viešasis pirkimas bus rengiamas iš naujo, skrupulingai laikantis nešališkumo ir skaidrumo principų", - sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. 

 

Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoje rekomendacijoje patariama tikslinti pirkimo kokybinio vertinimo kriterijus, aiškiau nurodyti, ką tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu. Ištaisius šiuos trūkumus, viešasis pirkimas bendrosioms ugdymo programoms parengti bus skelbiamas iš naujo.

 

Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant didesnės apimties projekto, finansuojamo valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis, vieną iš veiklų. Įgyvendinant šį projektą taip pat bus vykdomas bendrojo ugdymo skaitmeninio turinio atnaujinimas, teikiama metodinė pagalba savivaldybėms ir mokykloms, tobulinama ugdymo pasiekimų stebėsena.

 

 

 

         

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1183

Mob. 8 683 10 938

El. paštas info@smm.lt

 




 
Bendrinti