Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-11 16:33:03

Seimas svarstys Respublikos Prezidentės teikiamas pataisas dėl sąžiningos konkurencijos užtikrinimo


2018 m. spalio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas svarstys Respublikos Prezidentės teikiamas pataisas dėl sąžiningos konkurencijos užtikrinimo

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė Seimui pristatė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pataisų projektą Nr. XIIIP-2580 bei lydimuosius: Reklamos įstatymo pataisų projektą Nr. XIIIP-2581, Konkurencijos įstatymo pataisų projektą Nr. XIIIP-2582 ir Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisų projektą Nr. XIIIP-2583, kuriais siekiama sudaryti sąlygas geresnei sąžiningos konkurencijos apsaugai ir vartotojų interesų gynimui, pašalinant galiojančiuose įstatymuose esančias spragas, neleidžiančias efektyviai užtikrinti sąžiningos konkurencijos ir vartotojų teisių.
Šalies vadovės nuomone, Reklamos įstatyme ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme įtvirtinti baudų dydžiai už reklamos taisyklių pažeidimus ir nesąžiningą komercinę veiklą nėra atgrasantys, nėra numatyta adekvati atsakomybė už šių įstatymų pažeidimus, todėl nukenčia vartotojai ir sąžiningai konkuruojantys ūkio subjektai.
Kaip pažymėjo Respublikos Prezidentės teikiamą projektą pristačiusi vyriausioji patarėja, Konkurencijos įstatymo nuostatos nesudaro galimybių atgrasyti įmones nuo konkurenciją ribojančių veiksmų ir žalos vartotojams, nes, net ir nustačius pažeidimą ir paskyrus baudą, pažeidėjai gali išvengti realios atsakomybės, o Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatos nenumato įpareigojimo vertinti teisės aktų poveikį konkurencijai, todėl neužkertamas kelias teisės aktuose nustatyti konkurencijos ribojimus, kurie gali padaryti žalą valstybės ekonomikai.
Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo projektais siūloma baudas, skiriamas už daugelį reklamos taisyklių pažeidimų ir nesąžiningą komercinę veiklą, susieti su ūkio subjekto metinėmis pajamomis.
Numatoma, kad už reikalavimų nesilaikymą ūkio subjektams gali būti skiriama bauda iki 3 proc. metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne didesnė nei 100 tūkst. eurų. Tais atvejais, kai pažeidimas padaromas pakartotinai per vienerius metus nuo nuobaudos paskyrimo, ūkio subjektui gali būti skiriama bauda iki 6 proc. metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne didesnė nei 200 tūkst. eurų.
Taip pat siūloma keisti baudų skaičiavimo tvarką, atsisakant nuostatos skaičiuoti baudą nuo mažiausios ir didžiausios vidurkio. Numatoma, kad įspėjimas skiriamas ir baudos dydis būtų nustatomas pagal Vyriausybės patvirtintą Įspėjimų ir baudų už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašą, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę, mastą ir šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.
Siekiant, kad kontrolės institucijos galėtų efektyviau panaudoti turimus išteklius, o subjektai nebūtų baudžiami už mažareikšmius pažeidimus, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme siūloma nustatyti, kad skundo nagrinėjimo procedūra tais atvejais, kai faktai skunde yra mažareikšmiai, gali būti nepradedama. Analogiška nuostata yra numatyta dabar galiojančiame Reklamos įstatyme.
Reklamos įstatyme taip pat siūloma įtvirtinti, kad tais atvejais, kada pažeidimas esminės žalos vartotojų interesams nepadaro, reklamos veiklos subjektams gali būti taikoma nuobauda - įspėjimas, neskiriant baudos. Analogiška nuostata yra numatyta dabar galiojančiame Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme.
Konkurencijos įstatyme siūloma įtvirtinti, kad apskundus Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo paskirta bauda, teismui, bauda turėtų būti sumokama (per 3 mėn. nuo nutarimo paskelbimo) arba turėtų būti pateikiama banko garantija, kuria bankas ar kita kredito įstaiga raštu įsipareigotų sumokėti skolininko kreditoriui skirtą baudą ir palūkanas už visą bylinėjimosi laikotarpį pagal kreditoriaus reikalavimą.
Teisėkūros pagrindų įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad teisės aktų projektų poveikis konkurencijai būtų atliekamas tais atvejais, kai teisės aktų projektai susiję su vienu ar keliais kriterijais, rodančiais potencialų poveikį konkurencijai (pavyzdžiui, išimtinių teisių suteikimas subjektui vykdyti ūkinę veiklą, ūkio subjektų atžvilgiu nustatomas apribojimas laisvai nustatyti prekių ar paslaugų kainas ir t. t.).
Balsavimo po pateikimo rezultatai:
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-2580 - 84 už, nė vieno prieš, 7 susilaikė;
Reklamos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-2581 - 79 už, vienas prieš, 12 susilaikė;
Konkurencijos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-2582 - 85 už, nė vieno prieš, 8 susilaikė;
Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-2583 - 65 už, du prieš, 25 susilaikė.
Pagrindiniu šių klausimų svarstyme paskirtas Ekonomikos komitetas (Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisų projekto svarstyme - Teisės ir teisėtvarkos komitetas). Projektus Seimo posėdyje siūloma svarstyti gruodžio 4 d.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
 
Bendrinti