Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-11 16:46:28

Priklausomybių prevencijos komisija2018 m. spalio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

Priklausomybių prevencijos komisija išklausė kompleksinio priklausomybės ligų gydymo aktualijas, įvykdžius priklausomybės ligų centrų reorganizavimą

Spalio 10 d. Seimo Priklausomybių komisijos posėdyje, dalyvaujant Ministro Pirmininko patarėjui Pauliui Gradeckui, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento direktoriui Audriui Ščeponavičiui, Respublikinio priklausomybės ligų centro filialų atstovams, jo direktorius Emilis Subata pristatė Respublikinio priklausomybės ligų centro veiklą, įvykdžius priklausomybės ligų centrų reorganizaciją (Reorganizacija įvykdyta vadovaujantis Vyriausybės 2017 m. gegužės 3 d. Nutarimu Nr. 335).
Nutarime įvardytas pagrindinis reorganizavimo tikslas - optimizuoti biudžetinių įstaigų, veikiančių asmens sveikatos priežiūros srityje, valdymą, sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas, materialinius ir finansinius išteklius, gerinti asmens sveikatos priežiūros srityje teikiamų priklausomybės ligų prevencijos, gydymo paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams ir šių paslaugų kokybę. Šie ir kiti su reorganizacijos pasekmėmis susiję dalykai ir buvo aptariami komisijos posėdyje.
Direktorius pateikė informaciją, kad Respublikinis priklausomybės ligų centras - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi įstaiga, nustatanti strateginius bei metinius įstaigos veiklos rodiklius, ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų teikimo apimtis, skirianti asignavimus šiems tikslams pasiekti, teikianti specializuotas ambulatorines ir stacionarines paslaugas draustiems ir nedraustiems PSD asmenims filialuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Centre veikia Metodinio vadovavimo ir monitoringo skyrius.
Direktorius įvardijo specifines stacionarines („Minesotos" programa, psichosocialinė reabilitacija, vaikų reabilitacija ) ir ambulatorines (atvejo vadyba, pakaitinė terapija metadonu, naloksono išdavimas) centro teikiamas paslaugas, pareigybių skaičių prieš (400 pareigybių) ir po reorganizacijos (363,75 pareigybės), nurodydamas centro filialuose dirbančių gydytojų, psichologų, socialinių darbuotojų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, pavaduotojų, direktorių, vyr. buhalterių, skyrių vedėjų, aptarnaujančio ir ūkinio aptarnaujančio personalo skaičius, taip pat, centrui skiriamą finansavimą.
Pasakodamas apie dabar centro filialuose teikiamą pagrindinį paslaugų paketą, direktorius išskyrė keturias paslaugas:
- ambulatorinė antrinio lygio gydytojo psichiatro konsultacija (ambulatorinis alkoholinės abstinencijos gydymas, atkryčių prevencija, pvz., skiriant vaistus disulfiramą, baklofeną, naltreksoną, naloksono išdavimas/receptų išrašymas mirčių nuo opioidų perdozavimo prevencijai, tęstinis gydymas pagal bendradarbiavimo sutartis, pvz., su Kalėjimų departamento Probacijos tarnyba);
- alkoholinės abstinencijos gydymas stacionare;
- psichosocialinis gydymas (Minesotos programa; Motyvacinė terapija);
- priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija metadonu.
Direktorius pristatė ir vaikams teikiamas paslaugas: vaikų ir paauglių psichiatro antrinio lygio konsultacija; vaikų stacionarinė reabilitacija.
Komisijai buvo pristatyta, po reorganizacijos atsiradusio metodinio vadovavimo ir monitoringo skyriaus, unifikuotos jau parengtos ir dar rengiamos naujos metodikos ir aprašai: vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus procedūra; farmakoterapijos opioidiniais vaistais gydymo procedūra; priklausomybės nuo alkoholio ambulatorinio gydymo medikamentais (Disulfiramu, Baklofenu) aprašai; Naloksono išdavimo/receptų išrašymo tvarka mirčių nuo opioidų perdozavimo prevencijai; vieningas mokamų paslaugų sąrašas ir jų teikimo aprašas. Baigiamos rengti: stacionarinio alkoholinės abstinencijos gydymo procedūra; stacionarinio narkotinės abstinencijos gydymo procedūra. Planuojamas parengti stacionarinės Minesotos programos procedūros aprašas.
Komisijos nariai aktyviai domėjosi priklausomybės ligų kompleksinio gydymo centro filialuose ypatumais ir specifika, kitomis sąlygomis, užtikrinančiomis paslaugų prieinamumą. Komisija ir toliau aktyviai domėsis, kaip sekasi naujiesiems filialo vadovams užtikrinti asmens sveikatos priežiūros srityje teikiamų priklausomybės ligų prevencijos, gydymo paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams ir šių paslaugų kokybę.
Komisija posėdyje pritarė komisijos darbo plano rudens sesijoje projektui.

Komisijos pirmininkė Laimutė Matkevičienė, tel. (8 5) 239 6684

Parengė
Komisijų sekretoriato patarėja
Erika Mikalajūnienė, tel. (8 5) 239 6815, e. p. erika.mikalajuniene@lrs.lt

 
 
Bendrinti