Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-12 14:00:11

Seimo nario V. Rinkevičiaus pranešimas: „Lietuvos valstybinių miškų valdymo reformos atgarsiai"

2018 m. spalio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Miškai žmogaus gyvenime - ypatinga vieta. Su mišku susiję praktiškai visi gyventojai. Vieniems - tai laisvalaikio praleidimo būdas: grybavimas, uogavimas, pasivaikščiojimas, sportas, medžioklė, gyvūnijos, augmenijos stebėjimas ir kt. Kitiems - verslas, darbovietė, investicija, kuro šaltinis ir kt. Todėl apie mišką, miškininkystę domisi ir ieško informacijos visi: ir jauni, ir pagyvenę žmonės. Didesnę dalį mūsų miškų užima valstybiniai miškai. Iki valstybinių miškų valdymo reformos visos 42 urėdijos turėjo savo interneto svetaines. Žmonėms labiausiai rūpi informacija apie jų gyvenamoje teritorijoje esančius miškus: kaip jie tvarkomi, kokios naujovės juose. Daug ką jie galėjo sužinoti buvusių miško urėdijų interneto svetainėse, deja, panaikinus urėdijas daugumoje jų nebeliko. Informacija apie savo krašto miškus svarbi ne tik ūkiniu, bet ir socialiniu, edukaciniu požiūriu. Svetainėse gyventojams buvo galima dalintis savo nuomone, gauti informacijos, rašyti savo pastabas, bendrauti su miškininkais. Vietos mokyklos organizuodavo išvažiuojamąsias pamokas, ekskursijas į šalia esančią urėdiją, jų miškus, urėdijos turėjo medelynus, net muziejus.

Miškų valdymo reformos pagrindinis tikslas - efektyvesnis valstybinių miškų turto naudojimas ir urėdijų veiklos skaidrinimas. Ir nors, pasak įmonės direktoriaus Mariaus Pulkauninko, įmonės veiklos rezultatai išliko stabilūs ir net pagerėjo - sumažėjo sąnaudos, išaugo pelnas (daugiausia dėl padidėjusių medienos kainų), visgi pasigendu aiškumo ir viešumo Valstybinės miškų įmonės, ypač jos valdybos, veikloje. Sprendimai yra priimami dažnai už uždarų durų, svarstomi klausimai ir priimami nutarimai viešinami retai arba neviešinami apskritai. Naujosios valstybinės įmonės tinklapyje ypač pasigendu informacijos apie regionuose vykstančią Valstybinių miškų urėdijos padalinių veiklą - skelbiami vos keli pranešimai.

Prieš centralizuojant urėdijas buvo galima rasti visą aktualią ir gyventojams reikalingą informaciją. Dabar tokios informacijos nebėra. Regioniniai padaliniai tarsi išnyko, apie jų veiklą nieko negirdėti. Naujoji Valstybinių miškų urėdijos centrinė administracija savo įsakymu net uždraudė regioninių padalinių darbuotojams teikti informaciją žiniasklaidai. Gal būtų galima regioniniams padaliniams taip pat sukurti jų atskiras interneto svetaines, kuriose būtų pateikiama visa reikalinga informacija. Taip palengvintume bendravimą tarp privačių miškų savininkų, vietinės bendruomenės ir Valstybinių miškų urėdijos padaliniuose dirbančių specialistų.

Manau, didesnis įmonės ir jos padalinių veiklos viešinimas leistų pasiekti dar geresnių veiklos rezultatų, o Valstybinių miškų urėdijos pagrindinis tikslas - tapti skaidriai valdoma, šiuolaikiška įmone - būtų pasiektas kur kas greičiau.

 

Daugiau informacijos:

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Viktoras Rinkevičius

Tel. (8 5) 239 6979

El. p. viktoras.rinkevicius@lrs.lt

 

 
 
Bendrinti