Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-17 14:07:01

Nacionalinės plėtros įstaigos skatins investicijas Lietuvoje

Nacionalinės plėtros įstaigos skatins investicijas Lietuvoje
2018 10 17

Šiandien Vyriausybė trims valstybės valdomoms finansų įstaigoms - UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, UAB „Investicijų ir verslo garantijos" ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" - suteikė nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) statusą.

„NPĮ sudarys sąlygas pagerinti Lietuvos investicinę aplinką užsienio ir tarptautiniams investuotojams. Tokių finansavimo platformų veikimas yra įprasta daugelio Europos Sąjungos šalių praktika, skatinanti privačių lėšų pritraukimą, efektyviau investuojant į viešąją infrastruktūrą, verslą, inovacijas ir kompleksinį teritorijų vystymą. NPĮ statusą turinčios įstaigos galės prisiimti didesnę investavimo riziką ir investuoti į ilgesnio laikotarpio projektus", - teigia finansų ministras Vilius Šapoka.

NPĮ nekonkuruos su privačios rinkos dalyviais (bankais, rizikos kapitalo valdymo įmonėmis ir kt.), o sudarys palankesnes sąlygas investicijoms į tas sritis, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis neteikiamas ar nepakankamas arba sąlygos nėra optimalios. Bus sudarytos galimybės plačiau taikyti finansines priemones, o tai leis sumažinti Lietuvos finansinę ir ekonominę priklausomybę nuo ES ir kitų šalių skiriamo finansavimo po 2020 metų.
 
 
Bendrinti