Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-17 14:07:57

Europos Komisija teikia pasirašyti ir sudaryti ES ir Vietnamo prekybos ir investicijų susitarimus

Europos Komisija teikia pasirašyti ir sudaryti ES ir Vietnamo prekybos ir investicijų susitarimus

Šiandien Europos Komisija priėmė ES ir Vietnamo prekybos ir investicijų susitarimus, kuriuos bus galima pasirašyti ir sudaryti.
Prekybos susitarimu bus panaikinta daugiau kaip 99 proc. muitų, taikomų prekėms, kuriomis šalys prekiauja tarpusavyje. Susitarimui įsigaliojus Vietnamas panaikins 65 proc. importo muitų ES eksportuojamiems produktams, o likusi muitų dalis bus palaipsniui panaikinta per 10 metų. Susitarime taip pat numatytos konkrečios nuostatos dėl netarifinio reguliavimo kliūčių automobilių pramonės sektoriuje ir apsauga 169 tradiciniams Europos maisto ir gėrimų produktams Vietname. Susitarimu bus sudarytos galimybės ES įmonėms su Vietnamo valdžios institucijomis ir valstybės valdomomis įmonėmis dalyvauti pirkimo konkursuose tokiomis pačiomis kaip šalies bendrovėms taikomomis sąlygomis. Į susitarimą taip pat įtrauktas tvirtas, teisiškai privalomas įsipareigojimas siekti darnaus vystymosi, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms bei darbo teisėms, aplinkos apsaugą ir kovą su klimato kaita.
Investicijų apsaugos susitarime numatytos šiuolaikiškos investicijų apsaugos taisyklės, įgyvendinamos pasitelkus investicinių teismų sistemą, ir užtikrinama, kad būtų išsaugota abiejų šalių vyriausybių teisė reguliuoti atsižvelgiant į savo piliečių interesus.
Vietnamas yra antras pagal dydį ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) prekybos partneris po Singapūro - per metus prekybos prekėmis vertė siekia 47,6 mlrd. EUR, o paslaugomis - 3,6 mlrd. EUR.

Europos Komisija pateikė Tarybai pasiūlymus dėl abiejų susitarimų pasirašymo ir sudarymo. Gavus Tarybos įgaliojimą, susitarimai bus pasirašyti ir pateikti Europos Parlamentui pritarti. Gavusi Europos Parlamento pritarimą Taryba gali sudaryti prekybos susitarimą, kad šis įsigaliotų. Investicijų apsaugos susitarimą su Vietnamu ratifikuos valstybių narių parlamentai pagal jų atitinkamas vidaus procedūras.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_lt.htm

Gražios dienos

Ryšių su žiniasklaida grupė
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius
Tel: +370 5 2430335
 
 
Bendrinti