Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-18 11:53:57

Seimui pristatytas 2019 m. valstybės biudžeto projektas

 

2018 m. spalio 18 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Finansų ministras Vilius Šapoka Seimui pristatė 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-2715), kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos, inovacijų, mokesčių ir šešėlio mažinimo struktūrinėms reformoms.

Projektu siūloma patvirtinti apie 10,587 mlrd. eurų valstybės biudžeto pajamas ir per 11,681 mlrd. eurų išlaidas išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas beveik 1,095 mlrd. eurų).

2019 m. biudžete numatytas 0,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) perteklius. Numatoma, kad 2019 m. pabaigoje viešųjų finansų rezervai sudarys 1,5 mlrd. eurų.

„Iš vienos pusės, tai investicijos į ateitį, į švietimą ir mokslą, sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą, žmones. Iš kitos pusės, stebėdami besikeičiančią tarptautinę aplinką, turime elgtis atsargiai, apdairiai ir užtikrinti stabilumą. Tam mes turime kaupti rezervus, kad ateityje nereikėtų bėgti ir imti brangių greitųjų kreditų", - pristatydamas projektą pabrėžė finansų ministras.

Prognozuojama, kad 2019 m. bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,8 proc., vidutinė metinė infliacija sieks 2,5 proc., vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) augs 7,2 proc., o nedarbo lygis sumažės iki 5,9 proc.

Finansų ministerijos duomenimis, 2019 m. didžiausią biudžeto dalį siūloma skirti socialinės apsaugos sričiai - 5,472 mlrd. eurų.

„Vien pensijų indeksavimui yra numatyta 212,3 mln. eurų, numatytos lėšos vaiko pinigams padidinti nuo 30 iki 50 eurų, taip pat skiriama lėšų didinti šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų bazėms padidinti, socialinėms įmonėms, socialiniams darbuotojams - atvejo vadybininko paslaugoms yra numatyta skirti 6 mln. eurų, paramai būstui įsigyti mažas pajamas gaunančioms jaunoms šeimoms - 11,3 mln. eurų ir pareiginės algos baziniam dydžiui ir minimaliai mėnesinei algai padidinti numatyta 46,7 mln. eurų", - vardijo V. Šapoka.

Krašto apsaugos ministerijai 2019 m. valstybės biudžeto projekte siūloma skirti per 948 mln. eurų. Numatoma, kad Lietuvos krašto apsaugos biudžetas kitąmet turėtų pasiekti daugiau kaip 2 proc. BVP.

2019 m. biudžeto projekte sveikatos apsaugai numatoma skirti 2,155 mlrd. eurų (279 mln. eurų daugiau nei 2018 m.). Iš jų 172 mln. eurų numatoma skirti medicinos darbuotojų padidintiems atlyginimams užtikrinti ir tolimesniam jų didinimui, 63 mln. eurų - įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, 16,6 mln. eurų - rezidentų darbo užmokesčiui didinti, 12,7 mln. eurų - visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, atlyginimams didinti ir savižudybių prevencijai.

Pateiktame teisės akte švietimui ir mokslui siūloma skirti 1517 mln. eurų, (185 mln. eurų daugiau nei 2018 m.). 49,1 mln. eurų numatoma skirti etatinio mokytojų darbo apmokėjimui, 31,1 mln. eurų - dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams didinti, 15 mln. eurų - neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui, 12 mln. eurų - kokybės krepšeliui ir 10,8 mln. eurų - klasės krepšeliui finansuoti, 5,5 mln. eurų - socialinėms stipendijoms, 5 mln. eurų - už studijas sumokėtos kainos kompensavimui valstybės nefinansuojamiems studentams.

Pasak finansų ministro, finansavimas kultūros sričiai didės 40 mln. eurų. Siūloma 10 mln. eurų didinti lėšas, skiriamas kultūros srities darbuotojų atlyginimams didinti.

Numatoma, kad savivaldybių biudžetų pajamos, lyginant su 2018 m., kitais metais didės 154 mln. eurų. Savivaldybių biudžetų pajamos iš mokesčių ir valstybės biudžeto dotacijų 2019 metais sudarys 2937 mln. eurų.

Projektu siūloma nustatyti šias gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), reikalingas prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti:

Vilniaus miesto savivaldybei - 52,17 procento;

Kauno miesto savivaldybei - 73,32 procento;

Klaipėdos miesto savivaldybei - 84,98 procento;

Neringos savivaldybei - 57,99 procento;

visoms kitoms savivaldybėms - 100 procentų.

Po pateikimo kitų metų valstybės biudžetas bus svarstomas Seimo statuto nustatyta tvarka. Pagrindiniu komitetu projektui svarstyti paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, papildomais - visi Seimo komitetai. Preliminari pirmojo svarstymo Seimo posėdyje data - lapkričio 22 d., antrojo svarstymo - gruodžio 6 d.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
Bendrinti