Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-25 11:27:39

Jaunimo ir sporto reikalų komisija svarstė sporto renginių dalyvių maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių ir Valstybės investicijų programos įgyvendinimo klausimus

 

 

2018 m. spalio 25 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

 

Spalio 24 d. Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje buvo svarstomas sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių klausimas.

Taip vadinama sportininkų maistpinigių problema kilo tuomet, kai pernai beveik šimtas sporto organizacijų kreipėsi į komisiją su prašymu peržiūrėti dar nuo 1997 m. galiojančią maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių apskaičiavimo tvarką. Sporto atstovai apgailestavo, kad dėl labai menkų kompensacijų normos sporto sektorius (tiek komandinis, tiek individualus sportas), ypač jo visuomeninė dalis, stipriai traukiasi: mažėja profesionaliai sportuojančių žmonių skaičius ir sporto masiškumas, į sporto šakas neateina jauni treneriai, teisėjai, sportinės veiklos organizatoriai, tam tikrose sporto šakose susiduriama su galimos pamainos trūkumais. Organizacijos prašė, kad nuo 2018 m. pradžios sporto renginių, vyksiančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų kompensacijų dydžiai būtų padvigubinti.

Komisija 2017 m. lapkričio 15 d. posėdyje apsvarstė šį klausimą ir kreipėsi į Vyriausybę, siūlydama jai:

1.         Atsižvelgti į viešą kreipimąsi pasirašiusių sporto organizacijų prašymą peržiūrėti nuo 1997 m. nekeistą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ ir įvertinti galimybę padidinti dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžius arba pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ išbraukiant 1.1.1.6. punktą.

2.         Pavesti mokesčių administratoriui kompleksiškai įvertinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ taikymą ir priimti sprendimus, kad mokesčių administratorius vieningai interpretuotų maitinimo išlaidų teisinius santykius ir apmokestinimo klausimus, atsižvelgiant ir į viešą sporto organizacijų kreipimąsi.

3.         Priimti reikiamus sprendimus dar šiemet, kad sporto renginių dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžiai padidėtų ir nauja jų apskaičiavimo tvarka įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d.

Kadangi šie komisijos siūlymai liko neįgyvendinti, komisija 2018 m. liepos mėn. surengė pasitarimą su įvairių institucijų ir sporto organizacijų atstovais dėl maistpinigių dydžių nustatymo. Pasitarime buvo pažymėta, kad teisės aktai nebuvo pakeisti ir iki šiol vadovaujamasi prieš dvidešimt metų patvirtintais sporto renginių dalyvių maitinimosi išlaidų kompensavimo dydžiais. Tuo tarpu 2017 m. patikslinus maitinimosi išlaidų kompensacijų dydžius kultūros renginių dalyviams, jie yra keletą kartų didesni už šiuo metu skiriamus sporto renginių dalyviams. Pasitarime dalyvavę Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Kūno kultūros ir sporto departamento bei sporto organizacijų atstovai pripažino, kad sporto renginių dalyviai neturi būti diskriminuojami, todėl turi būti suvienodinti maitinimosi išlaidų kompensacijų dydžiai sporto ir kultūros renginių dalyviams.

Komisija pakartotinai kreipėsi į Vyriausybę, kad rengiant 2019 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų sandarą reglamentuojančius teisės aktus, būtų peržiūrėti ir patikslinti Lietuvoje vykstančių sporto renginių dalyvių maitinimosi išlaidų kompensacijų dydžiai. Komisija paprašė šiuos siūlymus išnagrinėti iki šių metų rugsėjo 15 d. informuoti komisiją apie priimtus sprendimus dėl pasiūlymų įgyvendinimo.

Spalio 24 d. komisijos posėdyje dalyvavę Kūno kultūros ir sporto departamento, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų atstovai pažymėjo, kad atsižvelgdami į komisijos 2018 m. liepos 12 d. pasitarime išsakytus siūlymus, peržiūrėjo ir išnagrinėjo teisės aktus, reglamentuojančius renginių, įskaitant sporto, dalyvių maitinimosi išlaidų kompensavimą.

Komisija buvo informuota, kad šuo metu yra rengiamas Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios projektas ir Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo projektas, kuriuo siūloma suvienodinti kultūros ir sporto renginių kompensuojamos vienos paros maitinimo išlaidų sumą, numatant 1 bazinės socialinės išmokos dydį (t. y. 38 eurai). Artimiausiu metu parengtas ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintas nutarimo projektas bus pateiktas Vyriausybei.

Komisija bendru sutarimu nusprendė siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai parengti minėtus Vyriausybės nutarimo projektus ir šių metų lapkričio mėnesį pateikti juos Vyriausybei svarstyti, kad jie įsigaliotų nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

Komisija posėdyje taip pat svarstė Valstybės investicijų 2018–2020 metų programos (VIP) įgyvendinimo, investicijų projektų atrankos kriterijų, sporto finansavimo ir numatytų lėšų iš valstybės biudžeto 2019 m. klausimą.

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento atstovai komisijos nariams pristatė valstybės investicijų programos projektus, skirtas lėšas šiems projektams įgyvendinti ir planuojamus asignavimus vykdomoms programoms. Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas pažymėjo, kad įgyvendinant valstybės investicijų programą, pirmenybė yra teikiama tęstiniams projektams.

Komisijos nariai, išklausę pranešimų, aktyviai domėjosi vykdomais VIP projektais, savivaldybių sporto bazių plėtra ir modernizavimu.

Komisija paprašė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų pateikti informaciją apie ministerijos valstybės investicijų 2019–2021 metų lėšas pagal įgyvendinamas programas sporto srityje.

 

Parengė:

Komisijų sekretoriato patarėja

Rita Beinorienė, tel. (8 5) 239 6219, el. p. rita.beinoriene@lrs.lt

 
 
Bendrinti