Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-05 13:49:46

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI"

 

    „ŽUVININKŲ RŪMAI" THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

                     

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Seimo opozicijos lyderiui Gabrieliui Landsbergiui

LR Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui  Navickui                 

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui  Kęstučiui Mažeikai

LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui Rimantui Sinkevičiui

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

 

                                                                 Dėl Aplinkos ministerijos 2018-10-04 d. atsakymo

                      (LR Žuvininkystės įstatymo projektas XIIIP-1205)                                                                                                                                                    Vilnius,  2018-11-05

 

                      2018-09-17 Jums rašėme laišką     „DĖL ŽUVŲ  (kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių)  SUGAVIMO VALSTYBINIUOE EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE"    (Projektas XIIIP-1205) (laišką pridedame).

                      2018-10-04 Vyriausybės kanceliarija laišką persiuntė Aplinkos ministerijai ir nurodė: „Prašome teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti šį raštą ir apie rezultatus informuoti asociacijų sąjungą „Žuvininkų rūmai" (laišką pridedame).

                      2018-10-29 d. Aplinkos viceministras M. Norbutas  laiške asociacijų sąjungai „Žuvininkų rūmai" „Dėl verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose"  pateikė  žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitus 2008-2014 metais.  Dėl informacijos apie žvejybos kvotų paskirstymą ūkio subjektams nurodė kreiptis į Žuvininkystės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos. Taip  pat nurodo, kad apie Aplinkos apsaugos  teisės aktų pažeidimų statistiką informacijos neturi ir pasiūlė jos ieškoti http://www.am.lt/VI/index.php#r/210. Pabaigoje pažymi, kad neteikia duomenų apie kiekvieną žvejybos kvotą gavusio ūkio subjekto verslinės žvejybos įrankiais sugautą žuvų kiekį (raštą pridedame). 

PAŽYMIME, kad žvejybos įmonės   kasmet  pagal teisės aktų reikalavimus teikia informaciją Aplinkos ministerijai apie žuvų sugavimus.

                      ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad 2018-09-17 rašydami raštą Jums turėjome vilties, kad VALSTYBĖS INSTITUCIJOS pateiks oficialią informaciją apie žvejus verslininkus, kurios mes prašėme 4-iuose laiško punktuose.

                      DAR KARTĄ PAŽYMIME, kad tokia informacija valstybės vadovams,  Seimo nariams, valstybės pareigūnams ir visuomenei BŪTINA, NES  Aplinkos ministras K. Navickas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika su savo artimaisiais ir parankiniais naudodamiesi iškraipytais ir melagingais faktais bei visokiausiais prasimanymais MELUOJA  VISAI LIETUVAI, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams.

Įstatymais yra apibrėžta, kad į Vyriausybės kanceliarijos pavedimus Aplinkos ministerija PRIVALĖJO ATSAKYTI Į VISUS 4 LAIŠKO PUNKTUS ARBA PRIVALĖJO PASIRŪPINTI, KAD KITOS INSTITUCIJOS PATEIKTŲ INFORMACIJĄ.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD APLINKOS MINISTERIJA VISĄ INFORMACIJĄ,  KURI BUVO SUFORMULUOTA 4-UOSE KLAUSIMUOSE APLINKOS MINISTERIJA TURI,  nes NUOLATOS SISTEMINGAI Aplinkos ministras su savo pavaldiniais, Seimo Aplinkos APSAUGOS komiteto pirmininkas su savo artimaisiais teikė informaciją apie tai, kad žvejai verslininkai išgaudo žuvis, brakonieriauja, kad vandens telkiniai aptveriamų tinklais.

SUSIRŪPINIMĄ KELIA TAI, kad Vyriausybės kanceliarija rašydama laišką Aplinkos ministerijai NET NEPAPRAŠO SAU JOKIO DOKUMENTO. Todėl susidaro nuomonė, kad VYRIAUSYBEI VISIŠKAI NESVARBU, kad būtų gaunama REALI FAKTIŠKA informacija, kuri turėtų būti pateikta į Seimo duomenų bazę svarstant LR Žuvininkystės įstatymo Projektą XIIIP-1205, kad visi Seimo nariai  būtų susipažinę su verslinės žvejybos rezultatais per pastaruosius 10 metų (2008-2018).

 

                      PRAŠOME JŪSŲ išreikalauti iš Lietuvos atsakingų institucijų   pateikti informaciją UŽ PASTARUOSIUS 10 METŲ:   

2. Apie kvotų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą

3. Apie kiekvienos organizacijos gavusios kvotą sugautas  žuvis ir kvotos įvykdymo procentą (informaciją pateikti lentelėje įvardijant žuvų pavadinimus) ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą  

4.  Informaciją apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą tame tarpe verslininkų ežeruose ir tvenkiniuose

PRAŠOME JŪSŲ SKUBIAI SPRĘSTI KLAUSIMUS DĖL LIMITŲ SKYRIMO kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių gaudymui   VALSTYBINIUOE EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE, nes veikia LR Žuvininkystės įstatymas, o didesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose žuvų ištekliai yra gausūs.

 

 

Asociacijų sąjungos "Žuvininkų rūmai” prezidentas                           Leonas Kerosierius

                     

 

                                                                                                           

 
 
Bendrinti