Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-06 11:31:04

Tarptautinėse operacijose dalyvaus daugiau Lietuvos karių

 

2018 m. lapkričio 6 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

Seimas nutarė 2019-aisiais siųsti iki 520, o 2020-aisiais - iki 670 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvauti tarptautinėse operacijose. Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIIIP-2316(2) vienbalsiai balsavo 120 Seimo narių.

Priimtu nutarimu taip pat nuspręsta 2019-2020 metais leisti siųsti iki 190 Lietuvos karių, priskirtų Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms, dalyvauti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų pagrindu vykdomose, NATO ar ES tarptautinėse operacijose ar tarptautinėse operacijose, vykstančiose NATO ir ES valstybių narių teritorijose, kai Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms vadovaujanti valstybė po konsultacijų su dalyvaujančiomis valstybėmis nusprendžia dalyvauti šiose operacijose.

Lietuvos kariai siunčiami dalyvauti tarptautinėse operacijose, kai Šiaurės Atlanto Taryba priima sprendimą panaudoti NATO greitojo reagavimo pajėgas ir (arba) NATO karinių vadaviečių personalą tarptautinėje operacijoje arba ES Taryba priima sprendimą panaudoti ES karinių vadaviečių personalą tarptautinei operacijai.

NATO greitojo reagavimo pajėgos formuojamos iš Aljanso valstybių narių priskirtų pajėgų, kurias NATO ekspertai atrenka pagal pasirengimo lygį ir poreikį. Planuojama, kad 2019 m. NATO greitojo reagavimo pajėgoms bus priskirti šie Lietuvos kariuomenės kariniai vienetai: sekliųjų vandenų išminavimo grupė, išminavimo laivas, specialiųjų operacijų užduoties grupė, pėstininkų kuopa, štabo karininkai sausumos komponento brigados vadavietėje ir jungtinėje logistikos grupėje, karo medikai, išminavimo būrys, civilių ir karių bendradarbiavimo būrys, judėjimo kontrolės grupė, vandens valymo vienetas, karo policijos būrys ir nacionalinės paramos elementas (iš viso iki 390 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų).

2020 m. planuojama, kad NATO greitojo reagavimo pajėgose budės štabo ir aprūpinimo laivas, specialiųjų operacijų užduoties grupė, dvi pėstininkų kuopos (viena iš jų Baltijos bataliono, BALTBAT sudėtyje), štabo karininkai specialiųjų pajėgų komponento vadavietėje ir jungtinėje logistikos grupėje, cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės apsaugos būrys, priešakinė taktinė kuro įpylimo grupė, judėjimo kontrolės grupė, vandens valymo vienetas, karo medikai ir nacionalinės paramos elementas (iš viso iki 540 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų).

NATO ir ES karinėse vadavietėse 2019-2020 m. tarnybą atliks iš viso iki 130 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
 
Bendrinti