Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-06 14:02:23

LAISVĖS ŽODŽIO ŠAUKLYS SIGITAS TAMKEVIČIUS


LAISVĖS ŽODŽIO ŠAUKLYS SIGITAS TAMKEVIČIUS
Minint disidento, politinio kalinio, pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika" leidėjo, Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ 80-asias gimimo metines, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią dokumentų parodą, kurioje apžvelgta kunigo S. Tamkevičiaus pogrindinė veikla sovietinės okupacijos metais kovojant prieš Katalikų Bažnyčios priespaudą, už tikinčiųjų teises, sovietinio saugumo vykdytą persekiojimą. Parodoje eksponuojami Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) bei Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugomi dokumentai ir fotonuotraukos.
Su paroda galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/lya/laisves-zodzio-sauklys-d2wg.html arba paskyroje Facebook socialiniame tinkle  https://www.facebook.com/lietuvosypatingasisarchyvas/.
 
Parodos kuratorė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Škirkaitė
 
Kviečiame apsilankyti.
___________________________
Pagarbiai
Kęstas Remeika
Lietuvos ypatingojo archyvo
direktoriaus pavaduotojas
Gedimino pr. 40/1,
LT-01110 Vilnius
tel. (8 5) 261 9612
faks. (8 5) 251 42 11
el. paštas k.remeika@archyvai.lt
interneto svetainė www.archyvai.lt/lt/lya
Sekite mus socialinio tinklo Facebook paskyroje
 
 
Bendrinti