Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-06 16:48:48

Teismas paliko galioti Konkurencijos tarybos nutarimą

Vilnius
2018-11-06
Teismas paliko galioti Konkurencijos tarybos nutarimą
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Panevėžio miesto savivaldybės skundą Konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, atmetė skundą kaip nepagrįstą.
Panevėžio miesto savivaldybė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti  Konkurencijos tarybos 2018-04-24 nutarimą, kuriuo buvo atsisakyta atidėti Panevėžio miesto savivaldybei 2015-07-16 nutarimu nustatytų įpareigojimų įvykdymo terminą bei įpareigoti atidėti Konkurencijos tarybos 2015-07-16 nutarime suformuluoto įpareigojimo įvykdymo terminą dvigubai ilgesniam terminui.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, priėjo išvadą, kad Konkurencijos taryba pagrįstai priėmė 2018-04-24 nutarimą, kurio naikinti nėra teisinio pagrindo. Konkurencijos tarybos nutarimą pripažinęs teisėtu, teismas netenkino ir išvestinio reikalavimo - įpareigoti Konkurencijos tarybą įpareigojimų įvykdymo terminą atidėti iki dvigubai ilgesnio terminio, negu numatyta nutarime. Teismo vertinimu, savivaldybės pateikti argumentai negali būti pagrindu Tarybai atidėti įpareigojimų vykdymo terminą iki dvigubai ilgesnio termino dėl objektyvių priežasčių. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs tai, kad Panevėžio miesto savivaldybė nors ir pateikė argumentus, susijusius su tuo, koks svarbus yra komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tęstinumo užtikrinimas ir nors teismas šio paslaugų užtikrinimo tęstinumo svarbos nekvestionuoja, tačiau savivaldybė nepateikė jokių argumentų, įrodymų apie tai, kokių konkrečiai veiksmų jau ėmėsi ir kodėl jai pritrūko laiko įpareigojimą įvykdyti per nustatytą terminą. Teismas pažymi, kad Konkurencijos taryba pagrįstai pareiškėjos nurodytų aplinkybių nepripažino pagrįstomis.
Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.


Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas  sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt

 
 
Bendrinti