Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-07 11:09:25

LENKIJOS INSTITUTAS VILNIUJE

LENKIJOS INSTITUTAS VILNIUJE
PRANEŠIMAS SPAUDAI
2018-11-07
_____________________________

FILMO APIE BRONISAAWĄ PIASUDSKĮ
PREMJERA  LRT PLIUS

Lenkijos nepriklausomybės atgavimo šimtmečio proga, Lenkijos instituto Vilniuje iniciatyva, Lietuvos televizijos LRT Plius HD programoje lapkričio 12 d. 19:15 vyks rež. Waldemaro Czechowskio dokumentinio filmo „BronisBaw PiBsudski. Tremtinys, etnografas, didvyris” premjera.

Pirmą kartą garsaus lenkų dokumentinių filmų autoriaus Waldemaro Czechowicziaus filmas Lietuvoje buvo parodytas 2017 m. pabaigoje Vilniuje, eksponuojant parodą „BronisBaw PiBsudski. 1866-1918", surengtą Lenkijos instituto Vilniuje, Tatrų muziejaus Zakopanėje ir Lietuvos dailės muziejaus. Pirmoje tokioje išsamioje parodoje buvo pristatyti trys teminiai blokai: BronisBawo PiBsudskio etnografinė kolekcija iš Tatrų muziejaus, gyvenimo su ainais ir Zakopanės laikotarpio (1906-1914). Tarp eksponatų buvo ir autentiškas ainų tautinis kostiumas, fotografijos, rankraščiai, įrašai, filmuota medžiaga - dalis dokumentų eksponuoti pirmą kartą. Žiūrovai taip pat galėjo pamatyti  B. PiBsudskio portretą aino drabužiais, nutapytą lietuvių dailininko Adomo Varno 1912 m. Portretas nutapytas Pilsudskiui gyvenant Zakopanėje grįžus po keliolikos metų tremties Sachaline. Paroda apie BronisBawą PiBsudskį Lenkijos institutas oficialiai pradėjo renginių, skirtų Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui, ciklą Lietuvoje.

BronisBaw PiBsudski gimė 1866 m. lapkričio 2 d. Lietuvoje, Švenčionių paviete, Zalavo dvare. 1887 m. už priklausymą organizacijai, ketinusiai nužudyti carą Aleksandrą III, B. PiBsudskis Rusijos valdžios buvo nuteistas mirties bausme, vėliau ji pakeista 15 metų katorgos. Tremtyje Sachaline - Ramiojo vandenyno saloje, vadintoje Katorgininkų sala - susidomėjo vietinių tautų kultūra. Kaip savamokslis mokslininkas tyrinėjo nykstančių genčių - ainų, nivchų (gilakų) ir orokų - gyvenimą, kalbą, papročius, dvasinę kultūrą ir tradicijas. Jo darbai padėjo pagrindą svarbiems etnologijos ir kalbotyros tyrimams. Jo kultūros istorijos ir meteorologiniai tyrimai buvo taip vertinami, kad netrukus pradėjo plaukti vis gausesni užsakymai iš Sachalino gubernatoriaus biuro. Jau kaip laisvas žmogus BronisBaw PiBsudski nusprendė apsigyventi ainų gyvenvietėje Ai pietinėje Sachalino dalyje. Čia vedė ainų vado Kimuros Bafunke giminaitę Shinhinchou ir susilaukė su ja sūnaus Sukezo bei dukters Kyou. Nedaug kam žinoma, kad PiBsudskių palikuonys, tarp jų - maršalkos J￳zefo PiBsudskio brolio vaikaičiai iki šiol gyvena Japonijoje. Yokohamoje gyvena BronisBawo PiBsudskio anūkas Kazuyasu Kimura ir trys jo dukros. Grįžęs į Lenkiją iš tremties, PiBsudskis su pertraukomis gyveno Zakopanėje (1906-1914 m.), tyrinėjo Podhalės folklorą. Mokslinį BronisBawo PiBsudskio palikimą vertina viso pasaulio mokslininkai, jo pasiekimams pagerbti buvo organizuojamos tarptautinės mokslinės sesijos. Sachaline (Rusija) ir Hokaide (Japonija) jo atminimui pastatyti paminklai, o Lenkijos žinių akademijos ir Lenkijos mokslų akademijos Krokuvoje bibliotekos pastate kabo jam skirta atminimo lenta. Senosiose Zakopanės kapinėse yra simbolinis jo kapas. Tikrieji palaikai ilsisi kapinėse Montmorence prie Paryžiaus. Antkapis neseniai buvo atnaujintas Instituto Polonika, besirūpinančio lenkų kultūros paveldo apsauga užsienyje, pastangomis.

Waldemaro Czechowskio filmas buvo kuriamas Japonijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Jame panaudotos unikalios archyvinės nuotraukos  iš Rusijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos. Kino medžiaga, kurios dalis yra beveik 100 metų, įsigyta iš Londono Royal Anthropological Institute. Žiūrovai taip pat turės išskirtinę galimybę išgirsti archaiškus garsus, įrašytus Edisono vaško voleliais. Filmo koprodiuseriai: Lenkijos televizija TVP ir Nacionalinė filmoteka - Audiovizualinis institutas. Lenkiškoji filmo premjera įvyko 2017 m. lapkričio 6 d. Varšuvoje.

Filmas „B. PiBsudski. Ttremtinys, etnografas, didvyris" bus rodomas LRT Plius HD televizijos programoje lapkričio 12 d., pirmadienį, 19:15.

https://www.youtube.com/watch?v=NZAn3St9074


 
Lenkijos institutas Vilniuje
Šv. Jono g. 3, LT-01123 Vilnius
tel.  +370 5 2649 332
fax. +370 5 2649 333
www.lenkijosinstitutas.lt
Facebook
Twitter | Twitter
  
 
Bendrinti