Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-07 16:43:16

Švietimo ir mokslo komitetas pritarė 2019 m. valstybės biudžeto projektui2018 m. lapkričio 7 d. pranešimas žiniasklaidai

Švietimo ir mokslo komitetas pritarė 2019 m. valstybės biudžeto projektui

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas baigė svarstyti 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, kuriam iš esmės pritarė, bet pasiūlė padidinti biudžeto asignavimus tam tikroms institucijoms ir švietimo sritims.
Komitetas pritarė pasiūlymui ikimokykliniame sektoriuje dirbantiems pedagogams nuo 2019 m. sausio 1 d. jų darbo užmokesčio koeficientus padidinti ir prilyginti priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo apmokėjimo koeficientams. Šiam tikslui pasiekti reikalingi 13 mln. eurų. Šis tarpinis žingsnis būtų susitarimo iki 2020 metų sulyginti visų mokytojų užmokestį už darbą įgyvendinimo pradžia.
Komitetas taip pat pritarė siūlymui papildomai skirti 5 mln. eurų valstybinių universitetų tinklo konsolidavimui. Seimo narių nuomone, būtina užtikrinti kuo sklandesnį universitetų jungimosi procesą. Tam reikalingos ne tik ES lėšos, skirtos infrastruktūrai gerinti, įrangai įsigyti, bet ir biudžeto asignavimai einamosioms jungimosi sąnaudoms (išeitinės išmokos, informacinių sistemų sujungimas ir kt.) padengti. Reikiamų lėšų stygius gali apsunkinti ar net sustabdyti universitetų jungimosi procesą, todėl šias lėšas būtina numatyti kitų metų Švietimo ir mokslo ministerijos biudžete. Komitetas taip pat siūlo skirti papildomų lėšų Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto informacinių sistemų sujungimui, šių universitetų žmogiškųjų išteklių optimizavimui, taip pat Pedagogų rengimo centro įkūrimui.
Komitetas pritarė Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prašymui papildomai skirti 200 tūkst. eurų, kurie bus skirti LMA narių emeritų išmokoms, LMA Jaunosios akademijos efektyviai veiklai užtikrinti ir mokslo populiarinimo priemonėms.
Komitetas taip pat siūlo skirti papildomų lėšų LMA Vrublevskių bibliotekos atnaujinimui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro plėtrai, Klaipėdos miesto irklavimo bazės modernizavimui.
2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą toliau svarstys Seimo Biudžeto ir finansų komitetas.

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja
Justina Paukštė, tel. (8 5) 239 6715, el. p. justina.paukste@lrs.lt

 
 
Bendrinti