Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-08 09:37:12

Seimo 2018 m. lapkričio 8 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. spalio 18 d. posėdyje

PATIKSLINTA
Seimo seniūnų sueigos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdyje


Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. lapkričio 8 d. (ketvirtadienio) posėdžių
darbotvarkė
1-1.    Vyriausiosios rinkimų komisijos narių priesaika    10.00-10.05    
1-2.    Darbotvarkės tvirtinimas    10.05-10.10    
1-3.    XIIIP-2600
(2)    Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 37, 41, 42, 43, 55 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Ramūnas Karbauskis/ 3 SN/ 29 SN    10.10-10.15
priėmimas

    priėmimo data
(2) 2018-10-25
atidėti balsavimą
1-4.    XIIIP-2408
(2)    Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjai - Agnė Širinskienė, Juozas Bernatonis/ 37 SN    10.15-10.20
priėmimas
    priėmimo data
(2) 2018-10-25
atidėti balsavimą
1-5.    XIIP-2375
GR    Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas
    pranešėjas - Rimantas Sinkevičius (EK)
10.20-10.35
svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2018-11-06
EK 2018-11-07 pritarti Prezidento dekretui
1-6.    XIIIP-2266
GR    Politinių partijų įstatymo
Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Agnė Širinskienė (TTK)
10.35-10.50
svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2018-11-06
TTK 2018-11-07
nepritarti Prezidento dekretui
1-7.    XIIIP-2470
GR    2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Jakeliūnas (BFK)
10.50-11.00
svarstymas ir priėmimas    pateikimo data
2018-11-06
BFK 2018-11-07 nepritarti Prezidento dekretui
1-8.    XIIIP-2585
(3)

2-sujungti XIIIP-695, XIIIP-2562, XIIIP-2585    Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 32, 35, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėja - Guoda Burokienė (VVSK)    pranešėja - Guoda Burokienė (VVSK)
11.00-11.05
priėmimas

    priėmimo data
(3) 2018-10-25
priėmimo pertrauka
(pagal Seimo statuto 158 straipsnio 1 ir 2 dalis)
1-9.    XIIIP-2159
(2)    Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Julius Sabatauskas/ 38 SN    pranešėja - Agnė Širinskienė (TTK)
11.05-11.20
I priėmimas    registracijos data
(2) 2018-09-19
TD (2) 2018-11-05
svarstymo data
(2) 2018-10-09
1-10.1.    XIIIP-2410
(2)    Notariato įstatymo Nr. I-2882 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Elvinas Jankevičius (ministras)    pranešėja - Agnė Širinskienė (TTK) 11.20-11.25
priėmimas
    registracijos data
(2) 2018-10-05
TD (2) 2018-10-22
svarstymo data
(2) 2018-10-16
1-10.2.    XIIIP-2411
(2)    Antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Agnė Širinskienė (TTK)
priėmimas
    registracijos data
(2) 2018-10-05
TD (2) 2018-10-22
svarstymo data
(2) 2018-10-16
1-11.    XIIIP-2569
(2)    Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 803 straipsniu" projektas
teikėjas - Arūnas Gumuliauskas    pranešėjas -  Arvydas Nekrošius (TTK)
11.25-11.30
priėmimas
    registracijos data
(2) 2018-10-04
TD (2) 2018-10-12
svarstymo data
(2) 2018-10-11
1-12.    XIIIP-2278
(2) -
XIIIP-2284 (2),
XIIP-4281
(2)

2-sujungti XIIP-4253 ir XIIIP-2278    Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jo lydimieji teisės aktų projektai
teikėjas - Ričardas Juška/5 SN/ Darbo gr./ 29 SN    pranešėja - Aušra Maldeikienė (ADK)
priėmimas

    registracijos data
(2) 2018-10-18
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-11-06
1-12.    XIIIP-1388
(2)    Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Andrius Palionis/ 3 SN    pranešėjas - Stasys Jakeliūnas (BFK)
11.30-11.35
priėmimas    registracijos data
(2) 2018-09-26
TD (2) 2018-10-17
svarstymo data
(2) 2018-10-11
1-13.    XIIIP-1255
(3)    Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Alfredas Stasys Nausėda/ 7 SN    pranešėjas - Algimantas Salamakinas (KRK)
11.35-11.40
priėmimas

    registracijos data
(3) 2018-10-30
TD (3) 2018-11-06
svarstymo data
(2) 2018-10-11
1-14.    XIIIP-1279
(3)    Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Bronius Markauskas/ 6 SN    pranešėjas - Aurimas Gaidžiūnas (KRK)
11.40-11.45
priėmimas    registracijos data
(3) 2018-10-25
TD (3) 2018-10-26
svarstymo data
(2) 2018-10-11
1-15.    XIIIP-2415
(3) ES    Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė)    pranešėjas - Vytautas Kernagis (KK)
11.45-11.50
priėmimas
    registracijos data
(3) 2018-10-23
TD (3) 2018-10-23
svarstymo data
(2) 2018-10-16

1-16.    XIIIP-2483
(2)    Įstatymo "Dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo ratifikavimo" projektas
teikėjas - LRP/ Rokas Masiulis (ministras)    pranešėjai - Juozas Bernatonis (URK), Bronius Markauskas (EK)
11.50-11.55
svarstymas ir priėmimas

    pateikimo data
2018-09-13
URK
(2) 2018-10-10
1-17.    XIIIP-2484
(2)    Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo ratifikavimo" projektas
teikėjas - LRP/ Rokas Masiulis (ministras)    pranešėjai - Juozas Bernatonis (URK), Bronius Markauskas (EK)
11.55-12.00
svarstymas ir priėmimas

    pateikimo data
2018-09-13
URK
(2) 2018-10-10
1-18.    XIIIP-2472
(2)    Įstatymo "Dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolų ratifikavimo" projektas
teikėjas - LRP/ Rokas Masiulis (ministras)     pranešėjas - Juozas Bernatonis (URK)
12.00-12.05
svarstymas ir priėmimas

    pateikimo data
2018-09-13
URK
(2) 2018-10-10
1-19.    XIIIP-2397
(2)    Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis, ratifikavimo" projektas
teikėjas - LRP/ Linas Antanas Linkevičius (ministras)    pranešėjas - Juozas Bernatonis (URK)
12.05-12.10
svarstymas ir priėmimas

    pateikimo data
2018-09-27
URK
(2) 2018-10-10
1-20.    XIIIP-2514
(2)    Įstatymo „Dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl bendro karinio vieneto įsteigimo pakeitimo ratifikavimo" projektas
teikėjas - LRP/ Raimundas Karoblis (ministras)     pranešėjai - Mindaugas Puidokas (URK), Vytautas Bakas (NSGK)
12.10-12.15
svarstymas ir priėmimas

    pateikimo data
2018-09-18
URK
(2) 2018-10-11
1-21.1.    XIIIP-2653
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr.  XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21, 42 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Žygimantas Vaičiūnas (ministras)
12.15-12.25
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - EK, ENK
siūloma svarstyti
2018-12-13    registracijos data
2018-10-08
TD 2018-10-12
1-21.2.    XIIIP-2654
Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Žygimantas Vaičiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - EK
siūloma svarstyti
2018-12-13    registracijos data
2018-10-08
TD 2018-10-12
1-22.    XIIIP-2655
Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Žygimantas Vaičiūnas (ministras)
12.25-12.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-12-04    registracijos data
2018-10-08
TD 2018-10-15
1-23.    XIIIP-2693
Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018-2028 m. programos patvirtinimo" projektas    pranešėjas - Aurelijus Veryga (ministras)
12.30-12.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-11-22    registracijos data
2018-10-12
TD 2018-10-23
1-24.    XIIIP-2545
Seimo nutarimo „Dėl Mykolo Romerio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu pradžios" projektas    pranešėja - Jurgita Petrauskienė (ministrė)
12.40-12.50
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-11-20    registracijos data
2018-09-19
TD 2018-09-20
1-25.    XIIIP-2579
Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje ratifikavimo" projektas    pranešėja - Jurgita Petrauskienė (ministrė)
12.50-12.55
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas - ŠMK
siūloma svarstyti
2018-12-06    registracijos data
2018-09-24
TD 2018-10-08
1-26.    XIIIP-2641

    Įstatymo „Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo ratifikavimo" projektas    pranešėja - Jurgita Petrauskienė (ministrė)
12.55-13.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas - ŠMK
siūloma svarstyti
2018-12-06    registracijos data
2018-10-03
TD 2018-10-05
1-27.    Vyriausybės valanda    13.00-14.00    
    PERTRAUKA    14.00-15.00    
Opozicinių Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijų darbotvarkė
2-1.    XIIIP-261
Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vitalijus Gailius/ 3 SN
15.00-15.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ŽTK
siūloma svarstyti
VI (pavasario) sesijoje    registracijos data
2016-12-22
TD 2017-01-03
ETD 2017-01-31

LSF
2-2.    XIIIP-1126
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 9 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Simonas Gentvilas (Sergejus Jovaiša)
15.15-15.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-12-18    registracijos data
2017-09-21
TD 2017-09-28
ETD 2017-09-28

LSF
2-3.1.    XIIIP-2639
Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 II dalies II skyriaus papildymo penktuoju skirsniu įstatymo projektas

    pranešėjas -Stasys Šedbaras
15.30-15.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-12-04    registracijos data
2018-10-03
TD 2018-10-15
ETD

Įstatymas buvo pakeistas
2018-06-30, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

TS-LKDF
2-3.2.    XIIIP-2640
Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
    pranešėjas -Stasys Šedbaras
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - TTK
siūloma svarstyti
2018-12-04    registracijos data
2018-10-03
TD 2018-10-15
ETD 2018-10-18

Įstatymas buvo pakeistas
2018-10-25, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

TS-LKDF
2-4.    XIIIP-2133
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Arūnas Gelūnas
15.45-16.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-12-18    registracijos data
2018-05-11
TD 2018-05-21
ETD 2018-06-07

Įstatymas buvo pakeistas
2018-06-28, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

LSF
2-5.    XIIIP-2134
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2162 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Arūnas Gelūnas
16.00-16.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-12-18    registracijos data
2018-05-11
TD 2018-05-22
ETD 2018-05-24

Įstatymas buvo pakeistas
2018-10-18, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

LSF
2-6.1.    XIIIP-2815
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Vytautas Juozapaitis
16.15-16.30
pateikimas, svarstymas
ir priėmimas


    registracijos data
2018-10-25
TD 2018-10-26

TS-LKDF
2-6.2.    XIIIP-2812
Profesionaliojo scenos meno įstatymo IX-2257 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vytautas Juozapaitis/ 6 SN/ 29 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas - SRDK, BFK
siūloma svarstyti
2018-12-06    registracijos data
2018-10-25
TD 2018-10-26
ETD

nėra įrašytas į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą

TS-LKDF
2-7.    XIIIP-2436
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Gintaras Vaičekauskas
16.30-16.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-12-11    registracijos data
2018-08-13
TD 2018-08-22
ETD 2018-08-22

Įstatymas buvo pakeistas
2018-09-11, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

LSF
2-8.1.    XIIIP-2705
Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projektas
    pranešėjas - Jonas Varkalys/ 6 SN
16.45-17.05
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas - BFK, EK
siūloma svarstyti
VI (pavasario) sesijoje    registracijos data
2018-10-16
TD 2018-10-23
ETD 2018-11-02

LSF


2-8.2.    XIIIP-2706
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Jonas Varkalys/ 6 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
VI (pavasario) sesijoje    registracijos data
2018-10-16
TD 2018-10-23
ETD 2018-11-02

Įstatymas buvo pakeistas
2018-10-18, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

LSF
2-8.3.    XIIIP-2707
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Jonas Varkalys/ 6 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
VI (pavasario) sesijoje    registracijos data
2018-10-16
TD 2018-10-23
ETD 2018-11-02

Įstatymas buvo pakeistas
2018-06-28, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

LSF
2-8.4.    XIIIP-2708
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Jonas Varkalys/ 6 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
VI (pavasario) sesijoje    registracijos data
2018-10-16
TD 2018-10-23
ETD 2018-11-02

Įstatymas buvo pakeistas
2018-06-28, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

LSF
2-9.1.    XIIIP-2702
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė
17.05-17.20
pateikimas, svarstymas
ir priėmimas

    registracijos data
2018-10-16
TD 2018-10-16

TS-LKDF
2-9.2    XIIIP-2701
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 3 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė (Sergejus Jovaiša)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas - BFK
siūloma svarstyti
VI (pavasario) sesijoje    registracijos data
2018-10-16
TD 2018-10-17
ETD 2018-10-26

TS-LKDF

2-10.    XIIIP-272
Administracinių nusižengimų kodekso 242 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Vitalijus Gailius/ 29 SN    pranešėjas -   (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2018-04-26
TTK

LSF
2-11.    XIIIP-506
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Vitalijus Gailius/ 29 SN    pranešėjas -  (NSGK)
svarstymas    pateikimo data
2018-05-24
NSGK

LSF
2-10.    XIIIP-699
Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Vitalijus Gailius/ 42 SN    pranešėja - Agnė Širinskienė (TTK)
17.20-17.30
svarstymas    pateikimo data
2017-11-09
TTK 2018-10-25 grąžinti iniciatoriams tobulinti

LSF
2-11.    XIIIP-1032
Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Eugenijus Gentvilas    pranešėjas - Aurimas Gaidžiūnas (KRK)
17.20-17.35
svarstymas    pateikimo data
2017-10-12
KRK 2018-10-25 grąžinti iniciatoriams tobulinti

LSF
2-12.    XIIIP-1877
Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Andrius Navickas/ 29 SN    pranešėjas - (AAK)  
svarstymas    pateikimo data
2018-04-12
AAK

TS-LKDF
2-13.1.    XIIIP-1151
Civilinio kodekso 2.44, 2.49 ir 6.166 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Simonas Gentvilas/ 29 SN    pranešėjai - (TTK), Zenonas Streikus (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
2017-11-09
TTK

LSF
2-13.2.    XIIIP-1152
Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Simonas Gentvilas/ 29 SN    pranešėjai - (TTK), Zenonas Streikus (VVSK)
svarstymas    pateikimo data
2017-11-09
TTK

LSF
2-14.    XIIIP-1269
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 55 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Jonas Varkalys/ 5 SN    pranešėjai - (EK), Agnė Bilotaitė (ADK), Algirdas Sysas (SRDK)
svarstymas    pateikimo data
2018-03-27
EK

LSF
2-15.    XIIIP-1988
Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjai - Jonas Varkalys, Juozas Baublys/ 29 SN    pranešėjas - (ŠMK)  
svarstymas    pateikimo data
2018-04-26
ŠMK

LSF
2-13.    XIIIP-2337
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 201 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Simonas Gentvilas
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - EK, ENK
siūloma svarstyti
2018-12-13    registracijos data
2018-06-19
TD 2018-06-27
ETD 2018-07-10

LSF
2-12.    XIIIP-2180
(2)    Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Simonas Gentvilas/ 8 SN
17.35-17.55
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis -
papildomas -
siūloma svarstyti    registracijos data
(2) 2018-10-17
TD (2) 2018-10-26
ETD (2)2018-10-25

LSF
2-13.    Seimo narių pareiškimai    17.55-18.10    
    Rezerviniai klausimai:        
r-1.    XIIIP-2672
Administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras/ 10 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-12-06    registracijos data
2018-10-10
TD 2018-10-23
ETD 2018-10-26

Įstatymas buvo pakeistas
2018-10-18, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
r-2.    nereg.    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" pakeitimo" projektas    pranešėjas -
pateikimas, svarstymas
ir priėmimas
    registracijos data

TD
r-3.    Seimo protokolinio nutarimo projektas dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIIIP-2617- XIIIP-2621
pranešėjas - Justas Džiugelis
priėmimas    registracijos data 2018-11-07

r-4.    Savaitės, prasidedančios lapkričio 12 diena, posėdžių darbotvarkės tvirtinimas    pranešėjas - Viktoras Pranckietis    


Seimo Pirmininkas    
    

Viktoras Pranckietis

 
 
Bendrinti