Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-08 12:49:38

Europos reikalų komiteto dėmesio centre - ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo stebėsenos rezultatai2018 m. lapkričio 8 d. pranešimas žiniasklaidai

Europos reikalų komiteto dėmesio centre - ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo stebėsenos rezultatai

2018 m. lapkričio 7 d. posėdyje Seimo Europos reikalų komitetui (ERK) pateikti Europos Sąjungos (ES) teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo stebėsenos rezultatai.
Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis pristatė artimiausiu metu Seimą pasieksiančius įstatymų projektus, kuriais nacionalinė teisė derinama su ES teise, pažymėdamas apie Vyriausybės lygmens koordinacines priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad įstatymų projektai, susiję su ES teisės perkėlimu (ar) įgyvendinimu, būtų rengiami ir Seimui teikiami suplanuotais terminais. Pasak kanclerio pavaduotojo, nors minėtos priemonės veikia, vis dar yra nežymus įstatymų projektų teikimo Seimui vėlavimas. D. Matulionis taip pat atkreipė ERK narių dėmesį į šiuo metu Seimui pateiktą Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2205 ES, pabrėždamas, jei šis projektas nebus priimtas -Lietuvai gresias baudos skyrimas.
Komiteto nariai atsižvelgė į įstatymų projektus, susijusius su pradėtomis ES teisės pažeidimo procedūromis arba su Europos Komisijos paklausimais dėl atitikties ES teisei. Posėdyje dalyvavęs aplinkos viceministras Martynas Norbutas pristatė Aplinkos ministerijos rengtų įstatymų projektų svarstymo Seime eigą, pabrėždamas poreikį procedūras užbaigti kuo greičiau.
Vykusios diskusijos metu ERK nariai akcentavo, kad įstatymų projektų, susijusių su pradėtomis ES teisės pažeidimo procedūromis, pildymas nacionalinio teisinio reguliavimo nuostatomis, nesusijusiomis su ES teise, turėtų būti vertinamas itin atsakingai.
Komitetas, susipažinęs su pateikta informacija, priėmė sprendimą, kuriame pažymėjo poreikį toliau taikyti Vyriausybės lygmens koordinacines priemones, paragino Vyriausybę su pradėta ES teisės pažeidimo procedūra susijusį Seimo grąžintą Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 1, 2, 3, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2107 ES, jį tinkamai patobulinus, kuo skubiau pakartotinai pateikti Seimui svarstyti, atkreipė ypatingą dėmesį į Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1787 ES, pažymėdamas bendrąjį interesą siekti, kad pateiktas įstatymo projektas Seime būtų apsvarstytas ne vėliau kaip šioje Seimo sesijoje.
Komiteto priimtame sprendime taip pat atkreiptas Seimo komitetų dėmesys į svarstomus įstatymų projektus, susijusius su pradėtomis ar galimomis ES teisės pažeidimo procedūromis, ir paraginta ES teisę perkeliančius ir (arba) įgyvendinančius įstatymo projektus svarstyti priimant domėn visus Lietuvos įsipareigojimų ES įvykdymo terminus.
Seimo Europos reikalų komitetas, vadovaujasi Seimo statuto 61 straipsnio 5 punktu, kuriame nustatyta komiteto veiklos kryptis - prižiūrėti, kad įstatymų leidybos procedūros metu būtų laiku ir tinkamai priimami įstatymai, įgyvendinantys ES teisės aktus.

Rengė:
Europos reikalų komiteto biuras, tel. (8 5) 239 6864, el. p. erk@lrs.lt
 
 
Bendrinti