Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-09 09:28:20

Priekulėje ir Vėžaičiuose planuojamos viešosios erdvės

Apie Priekulės miesto ir Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių sutvarkymo projektus kalbamės su Administracijos direktoriaus pavaduotoju Česlovu Banevičiumi.

Šiuo metu vyksta Priekulės ir Vėžaičių viešųjų erdvių projektavimo darbai, kuriuos atlieka keletas rangovų. Kaip gimė sumanymas imtis būtent Priekulės miesto ir Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių tvarkybos?

Nuolat ieškome galimybių, kaip pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu ir rekonstruoti pastatus, taip pat ir atnaujinti bei sutvarkyti viešąsias erdves. Priekulė ir Vėžaičiai pasirinkti todėl, kad atitiko gyventojų skaičiaus kriterijų pagal pasirinktą finansavimo priemonę. Žinoma, svarbu ir tai, kad šios gyvenvietės yra turistų traukos centrai, čia yra kultūros paveldo objektų, kurių aplinką kuo plačiau ir nuosekliau turime tvarkyti ir prižiūrėti, taip pat ir vietos žmonėms turime padėti kurti darnią aplinką ir sudaryti sąlygas plėtoti kitus sumanymus, verslus.

Taigi, dar 2015 m. buvo  pritarta paraiškų, kuriose numatyta pritaikyti Vėžaičių ir Priekulės teritorijas viešiesiems poreikiams, teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimu „Dėl tikslinių teritorijų, išskirtų iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), tvirtinimo“ buvo nuspręsta patvirtinti Priekulės miestą ir Vėžaičių miestelį kaip tikslines teritorijas.

Kokia yra projektavimo darbų vertė?

Priekulėje projektavimo darbus atlieka trys rangovai. Bendra šių projektavimo darbų suma yra per 45 tūkst. eurų, Vėžaičiuose – 26 tūkst. eurų. Šios lėšos yra iš Savivaldybės biudžeto, tačiau tikimasi finansavimą gauti iš Europos Sąjungos fondų ir dalis lėšų turėtų sugrįžti, kita vertus mes, kaip įprastai, turėsime prisidėti prie finansavimo.

Kiek ir kaip buvo derinami projektavimo darbai su pačiais gyventojais?

Visi projektavimo darbai buvo derinami su gyventojais, ne sykį vyko susirinkimai tiek Priekulės mieste, tiek Vėžaičių miestelyje. Priekulėje gyventojai buvo kiek aktyvesni. Kuo labiau gyventojai domisi, dalyvauja, diskutuoja, tuo geresnis rezultatas.

Papasakokite, kokie konkrečiai objektai projektuojami šių gyvenviečių viešosiose erdvėse? Kas bus atnaujinta, o kas projektuojama naujai įrengti?

Vėžaičiuose viešųjų erdvių, išsidėsčiusių šalia Liepų gatvės, atnaujinimas vyks dviem etapais. Visų pirma bus atnaujinama pati Liepų gatvė – alėja į buvusią dvarvietę, ji yra kultūros paveldo vertybė. Taigi nepažeidžiant buvusio vaizdo, planuojama atsodinti dalį liepų. Palei alėją numatoma įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, naujas automobilių stovėjimo vietas. Taip pat projektuojama vaikų žaidimo ir treniruoklių aikštelės, o antrame etape – ir riedutininkų trasa, šunų vedžiojimo aikštelė. Visoje planuojamoje teritorijoje numatomas esamos takų sistemos atnaujinimas ir numatomos naujos funkciškai reikalingos jungtys. 

Kitoje Vėžaičių miestelio dalyje – šalia parduotuvės bus įrengta turgavietė su paviljonais, automobilių stovėjimo aikštele.

Priekulėje planuojamos sutvarkyti penkios teritorijos. Šalia tilto prie įvažiavimo į Priekulę numatoma formuoti pasivaikščiojimo takus ir sodinti želdinius, įrengti pasisėdėjimo vietą su laužaviete. Toliau prie Minijos – taip pat planuojami nauji pasivaikščiojimo takai, želdiniai ir vaikų žaidimo aikštelė. Šalia seniūnijos numatomas gėlių turgelio paviljono atnaujinimas, panaudojant Mažosios Lietuvos architektūros elementus. Viešųjų erdvių pertvarkymo projektais planuojama pagerinti ir dabartinę Priekulės turgaus teritoriją, įrengiant prekybinius paviljonus ir automobilių stovėjimo aikšteles.

Savivaldybė prekybininkams sukurs patogią infrastruktūrą, − norėtųsi tikėtis, kad atsiras prekiautojų žuvimi, kitais tradiciniais produktais. Į kitą miesto pusę palei gyvenamųjų namų kvartalą taip pat planuojami nauji želdiniai.

Taip pat šiuo metu projektuojami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai palei Klaipėdos ir Žalgirio gatves, kurie sujungs visas atnaujinamas viešąsias erdves. Atsižvelgiant į projektuojamų darbų vertę pėsčiųjų ir dviračių takai, užsitikrinus ES finansavimą, bus atnaujinami vienu ar dviem etapais.

Kitame etape už autobusų stoties siūloma įrengti šunų vedžiojimo aikštelę, galbūt ir dviratininkų, riedutininkų treką, − su gyventojais dėl to dar bus tariamasi.

Ar nekyla kliūčių visiems gyventojų pageidaujamiems objektams įrengti?

Parengti ir visuomenei pristatyti techninių projektų sprendiniai yra derinami su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. Pavyzdžiui, Kultūros paveldo departamentas pasisako prieš vėžaitiškių norą įrengti scenai pagrindą, kuris reikalingas miestelio šventėms organizuoti. Tikėkimės, kad bus rastas kompromisas, kaip ir kitais probleminiais atvejais, jei tokių kils.

Kitas ribojantis veiksnys – ES struktūrinių fondų lėšos, į kurias galime pretenduoti, bei Savivaldybės biudžeto galimybės. Šiuo metu abiem projektams galime gauti po 744 tūkst. eurų ES ir Valstybės biudžeto. Savivaldybė biudžeto lėšomis įsipareigoja prie kiekvieno projekto prisidėti ne mažesne nei 60 tūkst. 300 eurų suma. Taigi visi papildomi projektų darbai, kurių vertė viršys skiriamą finansavimą, turės būti apmokami skiriant papildomas Savivaldybės biudžeto lėšas, jei bus iš kur jų gauti.

Iki kada planuojama baigti projektavimo darbus?

Planuojama baigti iki kitų metų birželio pradžios ir iki 2019 metų gegužės mėnesio teikti projektų paraiškas Europos Sąjungos finansavimui gauti.

Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

 
 
Bendrinti