Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-11-23 11:41:39

Patvirtintas A. Dauguviečio parko Biržuose kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas

  

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas UAB „Urbanistika“ parengtas ir su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bei Aplinkos apsaugos agentūra suderintas A. Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas.

Projektas nuo 2017 m. vasario 3 d. buvo rengiamas etapais, pagal Visuomenės dalyvavimo A. Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavime programą, visi etapai buvo viešinami, visuomenė buvo kviečiama pateikti pastabas, pasiūlymus, Projekto koncepcija ir sprendiniai pristatyti viešuose susirinkimuose.

Projektu išnagrinėta 41 ha ploto atskirųjų želdynų teritorija, numatytas atskirųjų želdynų pertvarkymas (genėjimas, retinimas, esamos želdinių sodinimo struktūros keitimas, naujų erdvių formavimas, želdinių grupių, juostų įveisimas), teritorijos reljefo atkūrimas bei tvarkymas, estetinės vietovės būklės gerinimas (kraštovaizdžio vertę mažinančių objektų likvidavimas) bei infrastruktūros sutvarkymas (pėsčiųjų takų įrengimas, mažosios architektūros elementų statyba).

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 
 
Bendrinti