Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-12-06 11:22:06

Į priklausomybių konsultacinius punktus kreipėsi visų visuomenės sluoksnių atstovai

Į priklausomybių konsultacinius punktus kreipėsi visų visuomenės sluoksnių atstovai
 Pranešimas spaudai, 2018 12 06
Priklausomybių ligų specialistų asociacija apibendrino didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kai kuriuose rajonuose per 2018 metus vykdyto projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse" rezultatus.
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuoto projekto dėka 9 šalies savivaldybėse 20 priklausomybių konsultantų atliko 3,4 tūkst. konsultacijų, skirtų tiek patiems priklausomiems nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų asmenims, tiek jų šeimos nariams ar artimiesiems.
2017 ir 2018 metais konsultaciniai punktai (kabinetai) buvo įsteigti Vilniaus mieste, Kauno mieste ir rajone, Klaipėdos mieste, Alytaus mieste, Marijampolės mieste, Vilkaviškio mieste ir rajone, Anykščių mieste ir rajone, Pakruojo rajone. Projektas pasiekė planuotą tęstinumą - numatoma, kad 2019 metais punktai veiks 15-oje savivaldybių.
Konsultacijos, kurios vyko Priklausomybių konsultacinio kabinetuose (punktuose) pirmiausia buvo skirtos motyvuoti tiek priklausomus nuo alkoholio, tiek jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo į tas vietas, kur taikomas specialus gydymas bei teikti paramą sveikstantiems, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.
Pagalbos kreipiasi vidutiniškai prieš keturiasdešimtmetį  
Apibendrinus priklausomybių konsultantų vestą stebėjimo tyrimo medžiagą, vidutiniškai priklausomybių konsultacinio punkto (kabineto) klientų tarpe tik kiek daugiau nei pusę (apie 55 proc.) sudarė vyrai. Konsultuotų asmenų amžiaus vidurkis - tarp 36 ir 40 metų.
Stebėjimo duomenys parodė, kad kiek daugiau nei trečdalis konsultuojamųjų beveik neturėjo pajamų, vertėsi tik atsitiktiniais darbais. Vis dėlto, net apie 15 proc. konsultuotų žmonių turėjo aukštąjį išsilavinimą, dar iki 5 proc. - aukštąjį mokslą buvo pradėję ir jo nebaigę.
Pažymėtina, kad net 40 - 45 proc. punktų klientų  apsilankymo metu turėjo šeimas; vidutiniškai devyniose iš dešimties tokių šeimų, kurių narius reikėjo konsultuoti, augo ir vaikai.
Stebėjimo tyrimo duomenimis, nuo laiko, kai šeimos nariai, bendradarbiai, aplinkiniai galimai priklausomam žmogui pradeda reikšti pastabas dėl nevaldomo alkoholio (ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų) vartojimo iki kreipimosi į specialistus, šiuo atveju - konsultacinį punktą (kabinetą) fakto vidutiniškai būna praėję 10 metų. Kreipimąsi į punktą (kabinetą) ir pirmąjį asmens prisigėrimą iki sąmonės netekimo, stebėjimo duomenimis, vidutiniškai skiria apie 18 - 20 metų.
Pilną ataskaitos tekstą galite atsisiųsti iš: http://www.prik.lt/plsa-ataskaita-2018/
Daugiau informacijos: 8 611 43302 (Jonas, atsakingas už sklaidą), plsasociacija@gmail.com
Apie  Priklausomybės ligų specialistų asociaciją
Priklausomybių ligų specialistų asociacija (PLSA) - nevyriausybinė organizacija, įkurta 2015 metais Kaune. Pagrindi-nės mūsų veiklos sritys: Konsultaciniai punktai (kabinetai), skirti priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų as-menims ir jų šeimoms; pasirengimas kuriamo priklausomų asmenų šeimų dienos centrų tinklo veiklai; kita šviečiamo-ji, mokslinė, sklaidos veikla priklausomybių temomis. 2016 m. įkurtas pirmasis eksperimentinis konsultacijų punktas Gričiupio seniūnijoje (Kaune), įgyvendintas Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui"  remiamas projektas  „Priklausomybės ligų ir jų sukeliamų problemų konsultacinis punktas Kaunui".

2017 m. organizacija tapo Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK)  nare, įgyvendino Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui" paremtą  projektą  „Naujų pagalbos metodų diegimas Priklauso-mybių konsultacijų punkto veikloje". Per 2018 metus organizacija sėkmingai įvykdė Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuotą projektą "Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 šalies savivaldybėse”.

Projektą "Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 šalies savivaldybėse” konsulta-vo ir vienas iš žinomiausių Lenkijos priklausomybių ligų specialistų, daktaras psichiatras Bogdanas Voronovičius ( dr. Bohdan Woronowicz), kuris yra Lenkijos valstybinės Alkoholio problemų sprendimo agentūros (PARPA) direktoriaus priklausomybių gydymo tematikos patarėjų grupės narys, o taip pat yra fondo „Zale|ni-Nie-Zale|ni" („Priklausomi-Ne-Priklausomi") prezidentas. 1989 metais daktaras Bogdanas buvo pakviestas padėti kuriant Stepono Batoro fondo Švietimo priklausomybių tematikos komisiją, o netrukus po to - Regioninę programą kovai su alkoholizmu ir narko-manija Vidurio Europoje ir Centrinėje Azijoje. Bogdanas Voronovičius vienas pirmųjų į Vidurio Europą atsivežė naujus alkoholizmo gydymo metodus, tokius kaip plačiai žinoma „Minesotos" programa. Kaimyninėje Lenkijoje veikia per 2 tūkst. priklausomybių konsultacinių punktų (kabinetų), finansuojamų daugiausia iš savivaldybių biudžetų.

2019 m. vyksiantis projektas „Sveikatos stiprinimo paslaugos priklausomybių konsultaciniuose punktuose" tęs  nuo 2016 m. pasiteisinusio mokslu pagrįsto metodinio modelio, veikiančio ES šalyse, tolesnį diegimą Lietuvos savivaldy-bėse. 2019 metais 9 savivaldybes (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus, Vilkaviškio, Pakruojo miestų, Kauno rajono, Anykščių savivaldybės), kuriose veikia punktai (kabinetai) papildys dar 6  naujos savivaldybės (Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Vilniaus raj., Švenčionių, Klaipėdos raj.) Įgyvendinus projektą veikę punktai padarys kokybinį šuolį ir taps kabinetais. Juose bus teikiamos ir sveikatos stiprinimo paslaugos keturiomis kryptimis - informavimo, mokymo, konsultavimo bei naujų įgūdžių formavimo.

Apie priklausomybių konsultantų  stebėjimo apklausos tyrimo duomenis

Priklausomybių ligų specialistų asociacijos konsultacijų metu konsultantas specialiame lape (kuriame nebuvo jokių vardų ir pavardžių) galėjo pasižymėti ar paklausti kliento jo lyties, amžiaus, išsilavinimo, materialinės padėties; taip pat, prieš kiek laiko jis rizikingai vartojo alkoholį (visiškai prisigėrė) ir prieš kiek laiko artimieji ir pažįstami jam pradėjo reikšti pretenzijas dėl nesai-kingo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Tyrimo (n=380) duomenys naudojami tik apibendrinta forma, jei dėl kurių nors priežasčių stebimasis ar stebimoji įžvelgė įtarumą ir nenorėjo kalbėti apie savo demografinius rodiklius, jis ar ji į stebėjimo apklausos lapą nebuvo įtraukiamas.

Projektą iš dalies finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas
Asociacijos interneto puslapis - www.prik.lt
 
 
Bendrinti