Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-01-04 11:17:49

Mokyklos privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, užtikrindamos ugdymo kokybę

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

 

Juridinių asmenų registras, kodas 188603091, A.Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, tel.: (8 5) 219 1225,

(8 5) 261 2077, faks. (8 5) 261 2077, el. p. smmin@smm.lt , http://www.smm.lt,

atsisk. sąsk. Nr. LT30 7300 0100 0245 7205 AB „Swedbankas“, kodas 73000

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ŽINIASKLAIDAI

 

  2019 –01–04   Nr. 7.1.14-VI-01

 

 

 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patikslina portalo DELFI interpretaciją dėl ŠMM 2018-12-18 rašto Nr. SR-5389 „Dėl ugdymo programų įgyvendinimo“.
 
Laikinai einančio švietimo ir mokslo ministro pareigas Roko Masiulio 2018 metų gruodžio 18 dienos rašte savivaldybėms „Dėl ugdymo programų įgyvendinimo“ savivaldybėms buvo priminta, kad mokykla privalo užtikrinti ugdymo programų ir mokymo sutarčių vykdymą, geros kokybės švietimą.
 

Minimas rekomendacinio-informacinio pobūdžio dokumentas nėra skirtas diskusijai apie atlygį streikavusiems pedagogams.

 

Dokumentas buvo parengtas, atsižvelgiant į padidėjusį srautą paklausimų, gaunamų telefonu ir el. paštu iš savivaldybių, jų švietimo skyrių, mokyklų ir asmenų dėl ugdymo plano įgyvendinimo, kai dėl streiko buvo sutrikdytas ugdymo procesas.

 
Šiuo raštu atkreipiamas dėmesys į esmines teisės aktų nuostatas, aktualias esant nurodytoms aplinkybėms.  
 
„Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta mokinio teisė gauti geros kokybės švietimą, o mokykla privalo užtikrinti ugdymo programų ir mokymo sutarčių vykdymą, geros kokybės švietimą. Tam, kad būtų pasiekti Bendrosiose programose numatyti mokymosi pasiekimai, mokyklose būtina užtikrinti tinkamą ugdymo procesą, ir, jei reikia, tinkamai perplanuoti dalykų turinio įgyvendinimą laike“, – paaiškinama ministro rašte.   

Kadangi savivaldybės teiravosi ir dėl užmokesčio mokytojams, rašte taip pat buvo pažymėta, kad „mokytojams organizuojant papildomas ugdymo veiklas (konsultacijas ir pan.) už darbą apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka, naudojant jau turimus biudžeto asignavimus“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt
 
Bendrinti