Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-01-08 17:52:42

Europos Komisija patvirtino mokestinę lengvatą energijai imliai pramonei

 

 

 

 

Sausio 8 d. Europos Komisijos patvirtino mokėjimų už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (toliau – VIAP) lengvatą, kuria galės pasinaudoti intensyviai elektros energiją vartojančios pramonės įmonės. Ši lengvata padės įmonėms mažinti savo išlaidas elektros energijai bei didins šalies pramonės konkurencingumą.

 

„Šiandien gautas Europos Komisijos leidimas – esminis etapas, atveriantis kelią jau šiemet pagerinti sąlygas daug energijos naudojančiai pramonei Lietuvoje ir kurti palankų investicinį klimatą. Tai ne tik padės didinti mūsų įmonių konkurencingumą, bet ir duos signalą investuotojams ateiti į mūsų rinką ir čia kurti naujas darbo vietas“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

 

Su EK suderinta tvarka numato, kad elektros energiją intensyviai naudojančių pramonės šakų įmonės, už per metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 gigavatvalandę (GWh), galėtų susigrąžinti 85 procentus VIAP kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. VKEKK 2019 metams patvirtinta VIAP kainos dalis sudaro 0,903 euro cento už kilovatvalandę (kWh).

 

Artimiausiu metu Energetikos ministerija pateiks Vyriausybei tvirtinti nutarimo pakeitimo projektą, kuriuo vadovaujantis pramonės įmonės galės sudaryti sutartis dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo su paskirtu šių lėšų administratoriumi UAB „Baltpool“.

 

Energijai imlios pramonės įmonės, veikiančios tam tikruose Europos Komisijos nustatytuose sektoriuose šia VIAP lengvata galės pasinaudoti jau 2019 metais – prašymus šiai lengvatai gauti už 2019 metus bendrovės turės pateikti iki 2019 m. liepos 1 d.

 

Su EK pranešimu galite susipažint šioje svetainėje.

 

 

El.p. spauda@enmin.lt

Tel. (8 5) 203 4427

Mob. tel. +370 671 97293

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

 
 
Bendrinti