Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-01-11 10:03:40

Seime eksponuojama paroda „Šauliai - 1991 m. Parlamento gynėjai"


2019 m. sausio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

Seime eksponuojama paroda „Šauliai - 1991 m. Parlamento gynėjai"

Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai) pristatoma fotografijų paroda „Šauliai - 1991 m. Parlamento gynėjai". Ekspozicijoje įamžinti 1991 m. sausio-rugpjūčio mėnesių istoriniai įvykiai, kurių aktyviais dalyviais buvo Lietuvos šauliai.
Parodos rengėjai - Lietuvos šaulių sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubas - pažymi: „Prieš 100 metų, 1919 metais, kuomet mūsų jaunai valstybei iškilo dilema: būti ar nebūti Lietuvos Respublikai, įsisteigė pilietinė-patriotinė organizacija - Lietuvos šaulių sąjunga. Jos pagrindinis tikslas buvo Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinimas, pagalba tuo metu dar jaunai Lietuvos kariuomenei kovoti su įsiveržusiais agresoriais. Nuo pat pirmųjų šaulių organizacijos įsikūrimo dienų šauliai kovėsi su bolševikais, bermontininkais ir lenkais, padėjo Lietuvai atgauti Klaipėdos kraštą. Istorijos ratas apsisuko 1991 metais, kai Sovietų Sąjungos karo mašina mėgino krauju paskandinti 1990 metų kovo 11 dienos pasiekimus, lietuvių tautos pasirinktą Nepriklausomybės kelią. Įsisiautėjus sovietinės kariaunos veiksmams, jau 1991 m. sausio 7 d. Lietuvos šaulių sąjungos nariai pradėjo saugoti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo ir Vyriausybės rūmus, Spaudos rūmus, Vilniaus televizijos bokštą, Gedimino pilį, kitus valstybinės svarbos objektus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Juragiuose, Sitkūnuose, kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose."
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynyboje ir apsaugoje 1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. dalyvavo per 300 šaulių. 178 šauliai buvo apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliu. Ginant Lietuvos laisvę, kruvinosios Sovietų Sąjungos agresijos metu ant Lietuvos Nepriklausomybės aukuro savo gyvybes paaukojo jaunieji šauliai, septyniolikmečiai Darius Gerbutavičius ir Ignas Šimulionis (žuvo prie Vilniaus televizijos bokšto), šaulys pasienietis Gintaras Žagunis (vykdant tarnybines pareigas nužudytas Krakūnų pasienio poste 1991 m. gegužės 19 d.).
„Ši paroda yra dar vienas istorinės atminties kūrinys, primenantis Lietuvos šaulių istoriją 1991 metais. Kartu - tai proga prisiminti Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo išeivijoje 65-metį ir Šaulių sąjungos atkūrimo Lietuvoje 30-ąsias metines", - sako parodos rengėjai.
Vitražo galerijoje paroda „Šauliai - 1991 m. Parlamento gynėjai" bus eksponuojama iki sausio 25 d. Ją apžiūrėti galima sausio 12 d. 16-21 val., sausio 13 d. 12.30-15 val. ir sausio 18, 25 d., penktadieniais, atvirų durų valandų metu nuo 11 iki 15 val.

Daugiau apie parodą:
Informacijos ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vyr. specialistas
Žydrūnas Mačiukas
Tel. (8 5) 239 6318, el. p. zydrunas.maciukas@lrs.lt

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Laima Šandarienė
Tel. (8 5) 239 6206, el. p. laima.sandariene@lrs.lt
 
 
Bendrinti