Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-01-11 12:38:02

Frakcijos „Tvarka ir teisingumas" pranešimas. „Tvarkiečiai: turi nebelikti bedarbių su universitetiniu išsilavinimu"


2019 m. sausio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

Frakcijos „Tvarka ir teisingumas" pranešimas. „Tvarkiečiai: turi nebelikti bedarbių su universitetiniu išsilavinimu"

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas" nariai sausio 12 d. rengiamame Seimo posėdyje pristatys įstatymo pakeitimo projektą, pagal kurį mokslus baigę jauni specialistai iš karto gautų darbą Lietuvoje.
Frakcijos narių parengtas Mokslo ir studijų įstatymo (Nr. XI-242) 77 straipsnio pakeitimo įstatymas numato, kad „studijuojantys valstybės finansuojamose vietose studentai arba studentai, kurie įgijo aukštojo mokslo diplomą užsienyje ir kurio studijos buvo finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, baigę studijas privalo išdirbti Lietuvoje ne mažiau kaip 3 metus per 10 metų laikotarpį, jei valstybė sudaro sąlygas įsidarbinti pagal įsigytą specialybę". Pataisose numatyta, kad jei absolventas nesutinka įsidarbinti pagal specialybę, kai jam yra sudaromos tokios sąlygos, tuomet jis privalo grąžinti studijų įmokas į biudžetą.
„Turi baigtis vieną kartą tas „tuščių etatų", „nereikalingų darbuotojų" rengimas. Mūsų tikslas yra toks, kad baigęs mokslus jaunas specialistas iš karto gautų darbą Lietuvoje. Čia nekalbama apie jokį „atidirbinėjimą", kaip bando spekuliuoti kai kurie šio projekto priešininkai", - sako Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas" narys Valentinas Bukauskas.
Valstybė gerai besimokančiam jaunimui garantuoja nemokamą mokslą, kuris finansuojamas iš valstybės biudžeto. Pasitaiko atvejų, kai studentas, kurio studijas finansavo valstybė, baigęs studijas išvyksta į užsienį, bet nepasilieka Lietuvoje, nes neturi tam motyvacijos. Taip už Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas yra rengiami specialistai kitoms šalims, kitoms valstybėms. Lietuva privalo sukurti sąlygas jauniems specialistams įsidarbinti savo šalyje pagal įgytą specialybę.

Daugiau informacijos suteiks Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas" sekretoriatas
Tel.  (8 5)  239 6027
 
 
Bendrinti