Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-01-11 12:53:30

L. Tauginienė skirta akademinės etikos ir procedūrų kontroliere


2019 m. sausio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

L. Tauginienė skirta akademinės etikos ir procedūrų kontroliere

Seimas, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymu, nutarė skirti dr. Loretą Tauginienę akademinės etikos ir procedūrų kontroliere.
Už L. Tauginienės paskyrimą (projektas Nr. XIIIP-3022(2) vieningai balsavo 87 Seimo nariai. Priimtas nutarimas įsigalios 2019 m. sausio 21 d.
Dr. L. Tauginienė šiuo metu yra Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos centro vadovė. Ji anksčiau yra ėjusi Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patarėjos pareigas.
Paskirtoji kontrolierė turi bendradarbiavimo patirties su tarptautiniu mastu pripažintomis leidyklomis, yra įsitraukusi į mokslo žurnalo „Journal of Academic Ethics" redaktorių kolegijos veiklą, išrinkta Europos akademinio sąžiningumo tinklo tarybos nare. Kandidatė aktyviai skelbia su etika susijusius mokslinių tyrimų rezultatus, dalyvauja tarptautinių konferencijų akademinės etikos temomis rengime.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir inicijuojantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų. Jį 5 metų kadencijai skiria Seimas. Tas pats asmuo kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
 
 
Bendrinti